Szczegóły rekorduTytuł:
Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 2
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004
Opis fizyczny:
411 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. ang. przy ref., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-7252-232-4
monografia
Powiązane artykuły/referaty 12
1

Tytuł:
Uwarunkowania procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw handlowych = Determinants of Internationalization Process of Trading Companies
Źródło:
Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 381-394. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-232-4
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Analiza otoczenia podstawą formułowania globalnej strategii przedsiębiorstwa = Analysis of Environment as a Foundation of Global Strategy of Company
Źródło:
Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 345-355. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-232-4
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Rozważania o wybranych walorach uczenia się organizacji = On Some Attributes of Organizational Learning
Źródło:
Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 75-82. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-232-4
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Rola fazy przygotowawczej w cyklu życia aliansu strategicznego = The Role of Preparatory Phase in the Lifecycle of Strategic Alliance
Źródło:
Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 155-166. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-232-4
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Funkcja informacji w procesie podejmowania decyzji strategicznych = Functions of Information in the Process of Strategic Decision Making
Źródło:
Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 357-366. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-232-4
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Rola systemów informacyjnych w zarządzaniu zasobami ludzkimi = The Role of Information Systems in Human Resources Management
Źródło:
Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 311-320. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-232-4
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Zespołowe zarządzanie jakością : charakterystyka wybranych metod = Collective Quality Management : Characteristics of Selected Methods
Źródło:
Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 189-197. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-232-4
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Wybrane aspekty wdrażania systemów jakości w gminach = Implementation of Quality Systems in Community Self-Government Administration
Źródło:
Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 335-344. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-232-4
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Informacyjne uwarunkowania współpracy w outsourcingu usług lingwistycznych = Informational Determinants in Outsourcing of Logistic Services
Źródło:
Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 19-29. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-232-4
rozdział w monografii
10

Tytuł:
Podejście systemowe w teorii nadzoru korporacyjnego = Systems Approach in Theory of Corporate Governance
Źródło:
Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 53-64. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-232-4
rozdział w monografii
11

Tytuł:
Niezależni członkowie rady nadzorczej w systemie nadzoru korporacyjnego = Independent Members of the Board in the System of Corporate Governance
Źródło:
Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 83-95. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-232-4
rozdział w monografii
12

Tytuł:
Podejście funkcjonalno-lingwistyczne w badaniu informacji menedżerskiej = Functional-Linguistic Approach in Studies of Managerial Information
Źródło:
Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 261-272. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-232-4
rozdział w monografii