Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2008
Opis fizyczny:
272 s.: il.; 25 cm.
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 6
1

Tytuł:
Metodyka doskonalenia struktur organizacyjnych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem ujęcia procesowego = Methodology of Enterprise Organisational Structure Improvement, with Special Attention to the Process Perspective
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. . - nr 1(11) (2008) , s. 117-138. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Kapitał intelektualny jako przesłanka konkurencyjności podmiotu na rynku = Intellectual Capital as an Entity's Competitiveness Premise on the Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. . - nr 1(11) (2008) , s. 57-77. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Kozioł Leszek , Żmigrodzki Marcin
Tytuł:
Etapy formułowania strategii przedsiębiorstwa turystycznego z uwzględnieniem konkurencyjności regionu = Tourist Enterprise Strategy Formulation Including Regional Competitiveness
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. . - nr 1(11) (2008) , s. 25-34. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców po akcesji Polski do Unii Europejskiej = Real-Estate Purchase by Foreigners Following Poland's Accession to the European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. . - nr 1(11) (2008) , s. 185-197. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Bariery rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego w opinii mieszkańców obszarów chronionych województwa świętokrzyskiego = Barriers of Agriculture and Farm and Food Processing Development in the Opinion of Inhabitants of the Świętokrzyskie Voivodeship Protected Areas
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. . - nr 1(11) (2008) , s. 223-241. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Scenariusze zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich = Balanced Development Scenarios of Rural Areas
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. . - nr 1(11) (2008) , s. 243-255. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie