Szczegóły rekorduTytuł:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2010
Opis fizyczny:
332, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Tytuł numeru: Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w., Bibliogr. przy rozdz.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 9
1

Tytuł:
Dylematy zarządzania obszarami metropolitalnymi w Polsce jako element polityki regionalnej = Dilemmas of Metropolitan Areas Managing in Poland as an Element of Regional Policy
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ. . - t. 131 (2010) , s. 277-291. - Tytuł numeru: Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w. - Bibliogr.
Uwagi:
Tytuł numeru: Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Determinanty internacjonalizacji gospodarki województw Polski : analiza czynnikowa = Determinants of Internationalization of Polish Regions : Factors Analysis
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ. . - t. 131 (2010) , s. 79-92. - Tytuł numeru: Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w. - Bibliogr.
Uwagi:
Tytuł numeru: Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Polityka rozwoju regionalnego Polski drugiej dekady XXI w. : spostrzeżenia i oceny dotyczące rozwiązań przyjętych w KSRR = Polish Regional Development Policy Second Decade of the XXI Century : Perceptions and Assessments on the Solutions Adopted in NSRDs
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ. . - t. 131 (2010) , s. 20-31. - Tytuł numeru: Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w.
Uwagi:
Tytuł numeru: Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w.,
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Dąbek Anna , Ostrowska Barbara
Tytuł:
Różnice w systemie planowania przestrzennego w Polsce i w Szwecji = Differences between the Systems of Spatial Planning in Sweden and Poland
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ. . - t. 131 (2010) , s. 292-309. - Tytuł numeru: Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w. - Bibliogr.
Uwagi:
Tytuł numeru: Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Rola terenów zieleni w kształtowaniu warunków życia mieszkańców miasta = The Role of Green Areas in Shaping the Living Conditions of Residents within a City
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ. . - t. 131 (2010) , s. 225-244. - Tytuł numeru: Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w. - Bibliogr.
Uwagi:
Tytuł numeru: Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Tezy i wnioski z sesji panelowych prowadzonych na konferencji "Polityka regionalna w Polsce w świetle wyzwań XXI w." : zorganizowanej 24-25 czerwca 2010 r. w Krakowie przez Katedrę Gospodarki Regionalnej UEK oraz KPZK PAN = Report on the Panel Sessions Held during the Conference "Regional Policy in Poland in the Light of Challenges of the XXIth Century" : Organized by the Department of Regional Sciences at the Cracow University of Economics and the Committee for Spatial Economy and Regional Planning at the Polish Academy of Sciences, Cracow 24-25 June 2010
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ. . - t. 131 (2010) , s. 312-331. - Tytuł numeru: Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w.
Uwagi:
Tytuł numeru: Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w.,
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Wybrane instrumenty regionalnej polityki turystycznej w Polsce : (kontekst europejski) = The Select Instruments of Regional Tourist Policy in Poland : (European Context)
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ. . - t. 131 (2010) , s. 109-122. - Tytuł numeru: Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w. - Bibliogr.
Uwagi:
Tytuł numeru: Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Perspektywy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle realizowanej polityki rozwoju regionalnego = Directions of the Eastern Poland Regions Development in the Context of Regional Development Policy
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ. . - t. 131 (2010) , s. 164-179. - Tytuł numeru: Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w. - Bibliogr.
Uwagi:
Tytuł numeru: Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Turystyka przyrodnicza w rozwoju polskich regionów = Nature Tourism in Development of Polish Regions
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ. . - t. 131 (2010) , s. 123-135. - Tytuł numeru: Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w. - Bibliogr.
Uwagi:
Tytuł numeru: Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie