Szczegóły rekorduTytuł:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008
Opis fizyczny:
373 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Aneks, Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1757-7
monografia
Powiązane artykuły/referaty 29
1

Tytuł:
Zakres realokacji zasobów budżetowych
Źródło:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 276-280
ISBN:
978-83-208-1757-7
podrozdział
2

Tytuł:
Dokładność prognozowania założeń makroekonomicznych
Źródło:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 105-111
ISBN:
978-83-208-1757-7
podrozdział
3

Tytuł:
Potrzeba systemowego podejścia do alokowania zasobów
Źródło:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 333-338
ISBN:
978-83-208-1757-7
podrozdział
4

Tytuł:
Budżet państwa w systemie społecznym i ekonomicznym
Źródło:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 21-22
ISBN:
978-83-208-1757-7
podrozdział
5

Tytuł:
Cechy i funkcje budżetu państwa a alokacja zasobów
Źródło:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 22-26
ISBN:
978-83-208-1757-7
podrozdział
6

Tytuł:
Planowanie dochodów budżetowych
Źródło:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 138-224
ISBN:
978-83-208-1757-7
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Planowanie budżetowe wybranych krajów : teoria i praktyka
Źródło:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 41-80
ISBN:
978-83-208-1757-7
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Podstawy organizacyjne planowania budżetowego w Polsce
Źródło:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 81-103
ISBN:
978-83-208-1757-7
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Alokacja zasobów w świetle zasad budżetowych
Źródło:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 26-29
ISBN:
978-83-208-1757-7
podrozdział
10

Tytuł:
Rozdysponowanie rezerw budżetowych - główne tendencje
Źródło:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 254-262
ISBN:
978-83-208-1757-7
podrozdział
11

Tytuł:
Analiza wykorzystania rezerw celowych
Źródło:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 267-276
ISBN:
978-83-208-1757-7
podrozdział
12

Tytuł:
Warunki poprawy alokacji środków budżetowych
Źródło:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 281-338
ISBN:
978-83-208-1757-7
rozdział w monografii
13

Tytuł:
Metodologiczne podstawy alokacji środków budżetowych
Źródło:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 21-40
ISBN:
978-83-208-1757-7
rozdział w monografii
14

Tytuł:
Weryfikacja założeń makroekonomicznych do budżetu państwa
Źródło:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 104-137
ISBN:
978-83-208-1757-7
rozdział w monografii
15

Tytuł:
Planowanie wydatków budżetowych i jego skutki dla alokacji zasobów
Źródło:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 225-280
ISBN:
978-83-208-1757-7
rozdział w monografii
16

Tytuł:
Przyczyny rozbieżności prognoz od realizacji
Źródło:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 111-119
ISBN:
978-83-208-1757-7
podrozdział
17

Tytuł:
Elastyczność w alokacji środków budżetowych
Źródło:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 253-254
ISBN:
978-83-208-1757-7
podrozdział
18

Tytuł:
Rodzaje założeń makroekonomicznych do budżetu państwa
Źródło:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 104-105
ISBN:
978-83-208-1757-7
podrozdział
19

Tytuł:
Dokładność prognoz wydatków budżetowych
Źródło:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 225-232
ISBN:
978-83-208-1757-7
podrozdział
20

Tytuł:
Błędy w planowaniu wydatków budżetowych
Źródło:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 233-253
ISBN:
978-83-208-1757-7
podrozdział
21

Tytuł:
Poprawa jakości prognoz makroekonomicznych
Źródło:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 281-313
ISBN:
978-83-208-1757-7
podrozdział
22

Tytuł:
Kwantyfikacja zależności pomiędzy założeniami makroekonomicznymi a dochodami budżetu państwa
Źródło:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 120-137
ISBN:
978-83-208-1757-7
podrozdział
23

Tytuł:
Planowanie budżetowe jako narzędzie alokacji zasobów
Źródło:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 29-33
ISBN:
978-83-208-1757-7
podrozdział
24

Tytuł:
Przeniesienie środków w ramach podziałek klasyfikacji budżetowej
Źródło:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 266-267
ISBN:
978-83-208-1757-7
podrozdział
25

Tytuł:
Blokowanie środków budżetowych - główne tendencje
Źródło:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 263-266
ISBN:
978-83-208-1757-7
podrozdział
26

Tytuł:
Prognozy wielkości makroekonomicznych jako punkt wyjścia planowania budżetowego
Źródło:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 33-40
ISBN:
978-83-208-1757-7
podrozdział
27

Tytuł:
Wdrożenie programowania budżetowego
Źródło:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 313-319
ISBN:
978-83-208-1757-7
podrozdział
28

Tytuł:
Trudności w alokacji zasobów metodą programowania budżetowego
Źródło:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 319-323
ISBN:
978-83-208-1757-7
podrozdział
29

Tytuł:
Wzrost roli rachunkowości sektora finansów publicznych
Źródło:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 323-333
ISBN:
978-83-208-1757-7
podrozdział