Szczegóły rekorduTytuł:
Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
555 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-15-0
monografia
Powiązane artykuły/referaty 14
1

Tytuł:
Próba szacunku kosztów środowiskowych dla Ramowej Dyrektywy Wodnej = Attempt to Estimate the Environmental Costs in Poland Required by the Water Framework Directive
Źródło:
Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, s. 335-355. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-15-0
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Polityka ekologiczna w okresie kryzysu finansowego = Environmental Policy during the Period of Financial Crisis
Źródło:
Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, s. 85-104. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-15-0
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Gospodarka wodna w polityce ekologicznej Polski = Water Management in the Polish Environmental Policy
Źródło:
Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, s. 257-268. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-15-0
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Ewolucja wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych = Evolution of the European Union Emissions Trading Scheme
Źródło:
Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, s. 151-172. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-15-0
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Podatki ekologiczne w Polsce na tle innych krajów UE = Environmental Taxes in Poland in Reference to EU Countries
Źródło:
Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, s. 477-488. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-15-0
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Produkty bankowe dla ochrony środowiska w Banku Gospodarstwa Krajowego = Banking Products Designated for Environment Protection in the National Economy Bank
Źródło:
Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, s. 463-476. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-15-0
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Subsydiowanie ochrony środowiska przez fundusze ekologiczne = Subsidizing Environment Protecion through Ecological Funds
Źródło:
Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, s. 415-434. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-15-0
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Kwestie terminologiczne w ewolucji polityki ekologicznej = Terminological Issues Pertaining to the Evolution of Environmental Policy
Źródło:
Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, s. 11-20. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-15-0
rozdział w monografii
9

Autor:
Tytuł:
Kapitał naturalny jako czynnik rozwoju trwałego = Natural Capital as a Factor of Sustainable Development
Źródło:
Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, s. 131-150. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-15-0
rozdział w monografii
10

Tytuł:
Czynniki rozwoju rynku ubezpieczeń ekologicznych w Polsce = Development Factors Pertaining to Environmental Insurance Market in Poland
Źródło:
Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, s. 539-552. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-15-0
rozdział w monografii
11

Tytuł:
Uwarunkowania harmonizacji standardów ochrony środowiska w Polsce z wymogami Unii Europejskiej = Conditions Pertaining to Harmonization of Environment Protection Standards in Poland to Meet the European Union Requirements
Źródło:
Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, s. 499-508. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-15-0
rozdział w monografii
12

Tytuł:
Ocena cyklu życia produktów w realizacji polityki ekologicznej państwa = The Assessment of Products' Life Cycle in Terms of Realization of National Environmental Policy
Źródło:
Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, s. 509-525. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-15-0
rozdział w monografii
13

Tytuł:
Narzędzia oceny polityki ekologicznej w sektorze energetycznym = Instruments Pertaining to Ecological Policy Assessment in the Energy Sector
Źródło:
Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, s. 63-83. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-15-0
rozdział w monografii
14

Tytuł:
Instrumenty ekonomiczne w ochronie obszarów przyrodniczo cennych = Economic Instruments Pertaining to Environmental Policy of Protected Areas
Źródło:
Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, s. 237-255. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-15-0
rozdział w monografii