Szczegóły rekorduTytuł:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011
Opis fizyczny:
405 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1914-4
monografia
Powiązane artykuły/referaty 33
1

Tytuł:
Audyt strategiczny
Źródło:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 253-272
ISBN:
978-83-208-1914-4
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Audyt operacyjny
Źródło:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 273-294
ISBN:
978-83-208-1914-4
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Audyt personalny
Źródło:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 323-350
ISBN:
978-83-208-1914-4
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Audyt logistyczny
Źródło:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 371-405
ISBN:
978-83-208-1914-4
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Założenia systemu audytu wewnętrznego
Źródło:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 75-78
ISBN:
978-83-208-1914-4
podrozdział
6

Tytuł:
Podejścia do formułowania i wdrażania systemu audytu wewnętrznego jako strategii funkcjonalnej instytucji
Źródło:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 195-202
ISBN:
978-83-208-1914-4
podrozdział
7

Tytuł:
Kompleksowe procesy badawcze wykorzystywane w systemie audytu wewnętrznego
Źródło:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 203-212
ISBN:
978-83-208-1914-4
podrozdział
8

Tytuł:
Audyt struktury organizacyjnej
Źródło:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 295-322
ISBN:
978-83-208-1914-4
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Audyt marketingowy
Źródło:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 351-370
ISBN:
978-83-208-1914-4
rozdział w monografii
10

Tytuł:
Formy organizacyjne systemu audytu wewnętrznego
Źródło:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 155-187
ISBN:
978-83-208-1914-4
rozdział w monografii
11

Tytuł:
Szczegółowa metodyka systemu audytu wewnętrznego
Źródło:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 215-250
ISBN:
978-83-208-1914-4
rozdział w monografii
12

Tytuł:
Dokumentacja stosowana w systemie audytu wewnętrznego
Źródło:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 236-246
ISBN:
978-83-208-1914-4
podrozdział
13

Tytuł:
Zakres pojęciowy audytu wewnętrznego
Źródło:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 35-42
ISBN:
978-83-208-1914-4
podrozdział
14

Tytuł:
Pojęcie kontroli i jej formy
Źródło:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 15-25
ISBN:
978-83-208-1914-4
podrozdział
15

Tytuł:
Audyt wewnętrzny w ocenie badań empirycznych
Źródło:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 64-69
ISBN:
978-83-208-1914-4
podrozdział
16

Tytuł:
Audyt wewnętrzny jako koncepcja zarządzania
Źródło:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 51-74
ISBN:
978-83-208-1914-4
rozdział w monografii
17

Tytuł:
Istota audytu wewnętrznego
Źródło:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 15-50
ISBN:
978-83-208-1914-4
rozdział w monografii
18

Tytuł:
Ogólna metodyka systemu audytu wewnętrznego
Źródło:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 188-214
ISBN:
978-83-208-1914-4
rozdział w monografii
19

Tytuł:
Systemowe ujęcie audytu wewnętrznego
Źródło:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 75-113
ISBN:
978-83-208-1914-4
rozdział w monografii
20

Tytuł:
System audytu wewnętrznego jako instrument doskonalenia instytucji
Źródło:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 114-154
ISBN:
978-83-208-1914-4
rozdział w monografii
21

Tytuł:
Struktura systemu audytu wewnętrznego
Źródło:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 94-108
ISBN:
978-83-208-1914-4
podrozdział
22

Tytuł:
Klasyfikator problemów systemu audytu wewnętrznego
Źródło:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 139-149
ISBN:
978-83-208-1914-4
podrozdział
23

Tytuł:
Geneza i rozwój audytu wewnętrznego
Źródło:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 25-35
ISBN:
978-83-208-1914-4
podrozdział
24

Tytuł:
Cechy współczesnych koncepcji zarządzania
Źródło:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 51-55
ISBN:
978-83-208-1914-4
podrozdział
25

Tytuł:
Analiza audytu wewnętrznego w świetle dorobku nauk o zarządzaniu
Źródło:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 56-63
ISBN:
978-83-208-1914-4
podrozdział
26

Tytuł:
Podstawowe wytyczne formułowania systemu audytu wewnętrznego jako koncepcji zarządzania
Źródło:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 69-72
ISBN:
978-83-208-1914-4
podrozdział
27

Tytuł:
Instytucja jako obiekt doskonalenia
Źródło:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 114-120
ISBN:
978-83-208-1914-4
podrozdział
28

Tytuł:
Obszary ryzyka w systemie audytu wewnętrznego
Źródło:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 120-131
ISBN:
978-83-208-1914-4
podrozdział
29

Tytuł:
System audytu wewnętrznego a inne instrumenty doskonalenia instytucji
Źródło:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 132-138
ISBN:
978-83-208-1914-4
podrozdział
30

Tytuł:
Charakterystyka systemu audytu wewnętrznego
Źródło:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 78-94
ISBN:
978-83-208-1914-4
podrozdział
31

Tytuł:
Zasady budowy i funkcjonowania systemu audytu wewnętrznego
Źródło:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 188-195
ISBN:
978-83-208-1914-4
podrozdział
32

Tytuł:
Procedury realizacji systemu audytu wewnętrznego
Źródło:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 215-226
ISBN:
978-83-208-1914-4
podrozdział
33

Tytuł:
Grupy metod wykorzystywane w systemie audytu wewnętrznego
Źródło:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 226-236
ISBN:
978-83-208-1914-4
podrozdział