Szczegóły rekorduTytuł:
Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
522 s.; 24 cm
Uwagi:
Wykaz publikacji Profesora Stanisława Lisa s. 13-20, Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7252-496-6
monografia
Powiązane artykuły/referaty 16
1

Tytuł:
Determinanty rozwoju krajów i regionów rozwijających się : wnioski dla Polski
Źródło:
Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 377-395 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-496-6
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Stanisław Głąbiński o ustroju państwa i "gospodarstwie narodowym"
Źródło:
Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 159-180 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-496-6
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Uwarunkowania rozwoju potencjału naukowego i badawczego Polski : analiza regionalna
Źródło:
Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 330-344 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-496-6
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Determinanty pozarolniczych dochodów producentów rolnych
Źródło:
Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 315-322 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-496-6
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Zastosowania sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu bankructwa firm
Źródło:
Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 145-158 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-496-6
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Unia Europejska w świetle teorii ekonomii politycznej
Źródło:
Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 481-494 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-496-6
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Polityka wspierania internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej
Źródło:
Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 441-458 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-496-6
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Polska gospodarka w latach 2006-2009 w świetle zadań wynikających ze strategii lizbońskiej
Źródło:
Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 197-214 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-496-6
rozdział w monografii
9

Tytuł:
System finansów publicznych w Polsce w warunkach kryzysu finansowego i gospodarczego
Źródło:
Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 323-329 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-496-6
rozdział w monografii
10

Tytuł:
Kierunki rozwoju regionów Polski Wschodniej związane z wykorzystaniem ich endogenicznego potencjału
Źródło:
Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 330-344 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-496-6
rozdział w monografii
11

Tytuł:
Główne kierunki polityki przestrzennej Unii Europejskiej
Źródło:
Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 459-463 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-496-6
rozdział w monografii
12

Tytuł:
Restrukturyzacja jako źródło sukcesu przedsiębiorstw w dobie globalizacji
Źródło:
Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 301-314 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-496-6
rozdział w monografii
13

Tytuł:
W kierunku zintegrowanego rozwoju, czyli o podstawach i pożądanych kierunkach zmiany instytucjonalnej w Polsce
Źródło:
Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 215-227 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-496-6
rozdział w monografii
14

Tytuł:
Pomoc unijna jako instrument wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
Źródło:
Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 505-517 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-496-6
rozdział w monografii
15

Tytuł:
Ekonomia w świetle fundamentalnych praw kapitału
Źródło:
Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 127-144 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-496-6
rozdział w monografii
16

Tytuł:
Nakłady gospodarcze na ochronę środowiska i źródła ich finansowania w Polsce
Źródło:
Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 290-300 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-496-6
rozdział w monografii