Szczegóły rekorduTytuł:
Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 2
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
374 s.: il.; 25 cm
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 1899-6205 ; nr 14)
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-7252-495-9
monografia
Powiązane artykuły/referaty 7
1

Tytuł:
Rachunek kosztów zmiennych w przedsiębiorstwach stosujących podatkową księgę przychodów i rozchodów = Variable Costing for Enterprises Using Tax Evidence
Źródło:
Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 2 / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 102-108. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 1899-6205 ; nr 14)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-495-9
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Zasadność stosowania uproszczeń w ustalaniu kosztu wytworzenia wyrobów gotowych w małych przedsiębiorstwach = The Justification for Using Simplification to Determine the Cost of Manufacturing Finished Goods in Small Enterprises
Źródło:
Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 2 / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 174-183. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 1899-6205 ; nr 14)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-495-9
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Rola rachunkowości w procesie integracji europejskiej - wybrane zagadnienia systemowe = Accountancy in the European Integration Process - Selected Systemic Issues
Źródło:
Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 2 / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 239-248. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 1899-6205 ; nr 14)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-495-9
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Outsourcing usług finansowo-księgowych - warunki współpracy partnerów = Outsourcing Financial and Accounting Services - Conditions for Cooperation between Partners
Źródło:
Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 2 / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 270-278. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 1899-6205 ; nr 14)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-495-9
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Kontrowersje wokół zmian w zakresie wyceny "wartości firmy" w międzynarodowym prawie bilansowym = The Controversy over Changes in the Recognition of Goodwill in the International Law on Balance Sheets
Źródło:
Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 2 / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 279-287. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 1899-6205 ; nr 14)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-495-9
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Sekwencje przepływów pieniężnych w grupie bankrutów i niebankrutów : wnioski z badań = Cash Flow Sequences in a Group of Bankrupt and Non-bankrupt Companies - Research Results
Źródło:
Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 2 / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 296-305. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 1899-6205 ; nr 14)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-495-9
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Świadome i celowe prowadzenie polityki rachunkowości jako wyzwanie dla współczesnego przedsiębiorstwa = Intelligently and Responsibly Conducted Accounting Policy as a Challenge for Contemporary Corporations
Źródło:
Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 2 / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 355-365. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 1899-6205 ; nr 14)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-495-9
rozdział w monografii