Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
113 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 9
1

Tytuł:
Koszty uzdatniania wody i oczyszczania ścieków a ceny produktów tych procesów = The Cost of Water and Sewage Treatment and the Price of Water
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. . - nr 591 (2002) , s. 23-37. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Herdan Agnieszka , Banaśkiewicz Jadwiga
Tytuł:
Konsolidacja sprawozdań finansowych na świecie = The Consolidation of Financial Statements at the Global Level
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. . - nr 591 (2002) , s. 61-73. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Współczesna analiza finansowa = Contemporary Financial Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. . - nr 591 (2002) , s. 5-22. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Historyczne uwarunkowania procesów łączenia się podmiotów gospodarczych = Mergers : the Historical Framework
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. . - nr 591 (2002) , s. 49-59. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Międzynarodowe regulacje dotyczące wyceny transferów dokonywanych między przedsiębiorstwami powiązanymi = International Regulations on Transfer Pricing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. . - nr 591 (2002) , s. 105-113. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Istota i przedmiot ujawniania informacji przez spółki giełdowe = The Relase of Information by Companies Listed on the Stock Exchange
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. . - nr 591 (2002) , s. 39-48. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Tytuł:
Współczesny nadzór właścicielski w spółkach akcyjnych : (model amerykański i niemiecki) = Contemporary Proprietor`s Supervision in Joint-Stock Companies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. . - nr 591 (2002) , s. 75-82. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Niektóre mechanizmy zabezpieczające aktywa w Otwartych Funduszach Emerytalnych = Some Mechanisms Securing Assets in Open Pension Funds
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. . - nr 591 (2002) , s. 95-103. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Rachunkowa i podatkowa identyfikacja kosztów jednostki gospodarczej = Tax and Accountancy Methods for Identifying the Costs
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. . - nr 591 (2002) , s. 83-94. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie