Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
232 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 12
1

Tytuł:
Rola sprawozdań finansowych grup kapitałowych w ograniczaniu ryzyka inwestowania = The Role Played by the Financial Reports of Capital Groups in Limiting Investor Risk
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. . - nr 559 (2001) , s. 49-64. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Ujawnianie wpływu działalności przedsiębiorstw na środowisko w sprawozdawczości firm australijskich = Revealing the Impact of the Activities of Enterprises on the Environment in the Financial Reports of Australian Firms
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. . - nr 559 (2001) , s. 199-218. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Rachunek przepływów pieniężnych we współczesnej rachunkowości = Cash Flow Accounting in Modern Bookkeeping
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. . - nr 559 (2001) , s. 65-80. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Problemy rachunkowości firmy ubezpieczeniowej = The Problem of Accounting in the Case of an Insurance Company
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. . - nr 559 (2001) , s. 179-197. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Tytuł:
Wybrane czynniki pomiaru wyniku finansowego oraz ich wpływ na sprawozdanie finansowe i wynik podatkowy = Selected Factors Measuring Financial Result and their Influence on Financial Reporting and Fiscal Result
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. . - nr 559 (2001) , s. 33-48. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Kulas Piotr , Błaszkiewicz Mariusz
Tytuł:
Analiza wskaźników wykorzystywanych w modelu cash flow = An Analysis of Indicators Employed in the Cash Flow Model
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. . - nr 559 (2001) , s. 81-90. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Przedmiot cen transferowych = The Object of Transfer Prices
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. . - nr 559 (2001) , s. 133-153. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Wybrane problemy procesu ujawniania informacji przez polskie spółki giełdowe = Selected Problems Relating to the Disclosure of Information by Polish Companies Listed on the Stock Exchange
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. . - nr 559 (2001) , s. 105-114. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Szczególna rola rachunkowości w zarządzaniu bankiem komercyjnym = The Specific Role of Accounting in the Management of a Commercial Bank
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. . - nr 559 (2001) , s. 115-131. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Zasady sprawozdawczości finansowej w warunkach gospodarki rynkowej = Principles Governing Financial Reporting in the Conditions of a Market Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. . - nr 559 (2001) , s. 5-15. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
System rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jako narzędzie minimalizacji ryzyka działalności ubezpieczeniowej = A System of Technical and Insurance Reserves as a Tool for Minimizing Insurance Risk
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. . - nr 559 (2001) , s. 219-232. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
12

Autor:
Tytuł:
Zmiany w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa wynikające z konieczności wzmocnienia nadzoru właścicielskiego w spółkach akcyjnych = Changes in Enterprise Accounting Systems Arising from the Need to Strengthen Ownership Control in Joint-Stock Companies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. . - nr 559 (2001) , s. 91-103. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie