Szczegóły rekorduTytuł:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007
Opis fizyczny:
660 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-722837-3-8
Powiązane artykuły/referaty 20
1

Tytuł:
The New Basle Capital Accord as a Factor Improving the Credibility of Economic Information Disclosed by Banks
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. Bronisław MICHERDA . - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007, s. 245-252. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-722837-3-8
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Kształtowanie zysków w celu unikania strat a relacja agencji między właścicielem i zarządzającym = Earnings Management to Avoid Losses in the Context of Agency Theory
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. Bronisław MICHERDA . - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007, s. 623-631. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-722837-3-8
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Międzynarodowe Standardy Edukacyjne IFAC w kształtowaniu wiarygodności informacji sprawozdawczej = International Educational Standards IFAC in Creating Reliability of Financial Reporting
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. Bronisław MICHERDA . - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007, s. 345-356. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-722837-3-8
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Prawa i obowiązki biegłego rewidenta i kierownika jednostki w procesie badania sprawozdania finansowego = Auditors and Managers Principle and Duties during Checking the Financial Report
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. Bronisław MICHERDA . - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007, s. 229-236. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-722837-3-8
rozdział w monografii
5

Autor:
Krzywda Danuta , Schroeder Marek
Tytuł:
Auditing Standards in Poland : Past and Present
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. Bronisław MICHERDA . - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007, s. 261-272 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-722837-3-8
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Problemy formacji i deformacji informacji w sprawozdaniu finansowym = Problem of Formation and Deformation of Information in Financial Reports
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. Bronisław MICHERDA . - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007, s. 433-439. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-722837-3-8
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Dobra osobiste jednostki gospodarczej (przedsiębiorcy) a wiarygodność informacji ekonomicznej = Personal Rights of Business Entity (Enterpreur) and Credibility of Economic Information
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. Bronisław MICHERDA . - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007, s. 101-109. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-722837-3-8
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Ewolucja kapitałów w sprawozdaniach finansowych próbą zwiększenia wiarygodności informacji ekonomicznej = The Evolution of Capital in Financial Statements as an Attempt to Increase the Reliability of Economic Information
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. Bronisław MICHERDA . - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007, s. 221-228. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-722837-3-8
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym a zmiana formy prawnej jednostki gospodarczej = Comparatives in the Financial Statements and Change in the Legal Form of the Business Entity
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. Bronisław MICHERDA . - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007, s. 329-336. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-722837-3-8
rozdział w monografii
10

Tytuł:
Weryfikacja wiarygodności gospodarczej przedsiębiorcy ubiegającego się o zamówienie publiczne = Verification of Credibility Business Activity with Are Competing to Get Public Procurement
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. Bronisław MICHERDA . - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007, s. 557-567. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-722837-3-8
rozdział w monografii
11

Tytuł:
Więcej ujawnień w zakresie kosztów w sprawozdawczości finansowej = More Discloses in Field of Expenses in Financial Statements
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. Bronisław MICHERDA . - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007, s. 49-57. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-722837-3-8
rozdział w monografii
12

Autor:
Chłapek Katarzyna , Wawryk Jan
Tytuł:
Wiarygodne ukazanie wniesienia wkładu rzeczowego do wybranych spółek prawa handlowego w sprawozdaniu finansowym spółki wnoszącej = The Reliable Exhibition of Carrying in the Material Contribution to Chosen Companies of the Commercial Law in the Finance Statement of the Company Carrying in
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. Bronisław MICHERDA . - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007, s. 67-75. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-722837-3-8
rozdział w monografii
13

Autor:
Tytuł:
Sprawozdawczość finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej prezentowanej przez jednostki w stanie upadłości likwidacyjnej
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. Bronisław MICHERDA . - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007, s. 41-48. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-722837-3-8
rozdział w monografii
14

Tytuł:
Cechy jakościowe sprawozdania finansowego w świetle Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej = Qualitative Characteristics of Financial Statement in the Light of International Financial Reporting Standards
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. Bronisław MICHERDA . - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007, s. 281-286. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-722837-3-8
rozdział w monografii
15

Tytuł:
Implementacja Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego przejawem wiarygodności rachunkowości budżetowej = Implementation of International Public Sector Accounting Standards and Credibility of Economic Information
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. Bronisław MICHERDA . - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007, s. 129-137. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-722837-3-8
rozdział w monografii
16

Tytuł:
Asset Impairment Test as a Prerequisite Condition of a Reliable Financial Statement : Discussion Paper from Polish Perspective
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. Bronisław MICHERDA . - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007, s. 121-128. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-722837-3-8
rozdział w monografii
17

Autor:
Toborek-Mazur Joanna , Foremna-Pilarska Monika
Tytuł:
Reklasyfikacja i ujawnianie długoterminowych udziałów w innych jednostkach : artykuł dyskusyjny = Reclassification and Disclosing Other Long-Term Shares
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. Bronisław MICHERDA . - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007, s. 585-593. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-722837-3-8
rozdział w monografii
18

Tytuł:
Koncepcja wartości a kształtowanie wiarygodnej informacji sprawozdawczej w międzynarodowych grupach kapitałowych = Value Concept in the Credibility Creation of Financial Statements of International Capital Groups
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. Bronisław MICHERDA . - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007, s. 177-186. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-722837-3-8
rozdział w monografii
19

Tytuł:
Zasady wyboru biegłych rewidentów w spółkach z udziałem skarbu państwa a wiarygodność sprawozdania finansowego : uwagi krytyczne = Amendments of Legal Regulations Concerning Financial Auditor's Appointment for State Enterprises - a Discussion Paper
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. Bronisław MICHERDA . - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007, s. 13-21. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-722837-3-8
rozdział w monografii
20

Tytuł:
Działalność kredytowa banku a wiarygodność sprawozdania finansowego
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. Bronisław MICHERDA . - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007, s. 85-92. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-722837-3-8
rozdział w monografii
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID