Szczegóły rekorduTytuł:
Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2010
Opis fizyczny:
603: il.; 24 cm
Uwagi:
Zbiór opracowań teoretycznych, metodycznych i analiz empirycznych, przygotowanych na VI Sympozjum Marketingu Międzynarodowego Zakopane, 14-16 czerwca 2010 r., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-208-1888-8
monografia
Powiązane artykuły/referaty 14
1

Tytuł:
Wyzwania marketingowe w oferowaniu dóbr kultury na rynkach zagranicznych = Marketing Challenges in Offering Cultural Goods on Foreign Markets
Źródło:
Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2010, s. 524-531. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1888-8
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Internacjonalizacja jako determinanta rozwoju organizacji radiowych = The Internationalization as the Determinant of Development of Radio Organizations
Źródło:
Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2010, s. 540-547. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1888-8
rozdział w monografii
3

Autor:
Tytuł:
Mieszane modele czynnikowe w międzynarodowej segmentacji psychograficznej : nowe podejście do segmentacji rynku = Factor Mixture Models in International Psychographic Segmentation : a New Approach to Market Segmentation
Źródło:
Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2010, s. 405-412. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1888-8
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność w misjach eksporterów = Social Responsibility in the Missions of Exporters
Źródło:
Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2010, s. 204-212. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1888-8
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Marketing międzynarodowy w procesie dydaktycznym : uwagi w świetle wyników badań studentów kierunku zarządzania = International Marketing in the Didactic Process - Remarks in the Light of Research of Students of Management
Źródło:
Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2010, s. 128-137. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
978-83-208-1888-8
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Determinanty wyznaczające globalny zasięg działalności innowacyjnej przedsiębiorstw = Determinants of Companies' Global Innovation Activity
Źródło:
Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2010, s. 78-86. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1888-8
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Motywy ekspansji przedsiębiorstw na rynki zagraniczne = Companies Reasons for Foreign Expansion
Źródło:
Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2010, s. 160-167. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1888-8
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Specyfika zachowań konsumentów na rynku turystycznym i jej implikacje dla marketingu międzynarodowego = The Specificity of Consumer Behaviour on the Tourism Market and its Implication for International Marketing
Źródło:
Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2010, s. 507-514. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1888-8
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Postawy studentów wobec reklamy szokującej = The Students' Attitude towards the Shockvertising
Źródło:
Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2010, s. 444-451. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1888-8
rozdział w monografii
10

Tytuł:
Polscy eksporterzy : analiza komparatywna rankingów "Rzeczpospolitej" i "Polityki" = Polish exporters : Comparative Analysis of the Rankings Performed by "Rzeczpospolita" and "Polityka"
Źródło:
Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2010, s. 197-203. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1888-8
rozdział w monografii
11

Tytuł:
Dydaktyka marketingu międzynarodowego : refleksje nad opiniami studentów = Teaching International Marketing : Reflections Based on Students' Opinions
Źródło:
Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2010, s. 138-145. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1888-8
rozdział w monografii
12

Tytuł:
Ograniczenia koncepcji standaryzacji działalności przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym = Restrictions on the Concept of Standardization of Business on the International Market
Źródło:
Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2010, s. 154-159. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1888-8
rozdział w monografii
13

Tytuł:
Kulturowe uwarunkowania strategii marki i lojalności wobec marki : wybrane zagadnienia = Culture Determinants of Brand Strategy and its Loyalty : Selected Issues
Źródło:
Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2010, s. 346-353. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1888-8
rozdział w monografii
14

Autor:
Tytuł:
Przesłanki wyboru strategii wejścia na rynki zagraniczne przedsiębiorstw usługowych = Variables that Influence Entry mode Choice in Service firm
Źródło:
Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2010, s. 227-234. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1888-8
rozdział w monografii