Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
Opis fizyczny:
178 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 10
1

Tytuł:
Zróżnicowanie dochodów w Polsce = Income Differentiation in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. . - nr 744 (2006) , s. 105-124. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Skuteczność polityki monetarnej w ramach cyklu koniunkturalnego - doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju = The Effectiveness of Monetary Policy in an Economic Cycle - the Experience of Middle Income Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. . - nr 744 (2006) , s. 71-88. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Znaczenie kontroli podaży pieniądza w strategiach monetarnych krajów na średnim poziomie rozwoju = The Importance of Controlling the Money Supply in the Monetary Strategies of Medium-developed Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. . - nr 744 (2006) , s. 55-70. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Ceny aktywów finansowych a cel inflacyjny polityki monetarnej = Financial Asset Prices and Monetary Policy Inflation Targets
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. . - nr 744 (2006) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Tytuł:
Wpływ poziomu rozwoju i stopnia liberalizacji sektora finansowego na inwestycje i wzrost gospodarczy = The Impact of the Development Level and the Degree of Financial Sector Liberalisation on Investments and Economic Growth
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. . - nr 744 (2006) , s. 89-104. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Tytuł:
Znaczenie współpracy w koordynacji działań gospodarczych = The Significance of Cooperation in the Coordination of Economic Activities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. . - nr 744 (2006) , s. 145-163. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Z badań nad skutecznością polityki pieniężnej = New Trends in Research on the Effectiveness of Monetary Policy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. . - nr 744 (2006) , s. 19-34. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Problem wyboru systemu kursu walutowego a średniookresowy cel polityki monetarnej = The Issue of Selecting a Currency Exchange Rate Regime and the Medium-term Objective of Monetary Policy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. . - nr 744 (2006) , s. 34-53. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Szara strefa w gospodarce polskiej od połowy lat osiemdziesiątych - przegląd badań = The Polish Grey Economy Since the mid-1980s - a Review of Research
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. . - nr 744 (2006) , s. 165-178. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Bariery wzrostu gospodarczego wynikające z nierówności społecznych : wnioski dla Polski z teorii i doświadczeń światowych = Barriers to Economic Growth Resulting from Social Inequalities : Lessons for Poland from Theory and Global Experience
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. . - nr 744 (2006) , s. 125-144. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID