Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
Opis fizyczny:
335 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 17
1

Autor:
Borowiecki Ryszard , Bartkowiak Piotr
Tytuł:
Zmiany własnościowe i organizacyjne w przedsiębiorstwach komunalnych sektora energetycznego i ich wpływ na rozwój zrównoważony = Ownership and Organisational Changes in Municipal Enterprises in the Energy Sector and their Impact of Sustainable Development
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 731 (2006) , s. 17-32. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Kierunki i dynamika zmian struktury zatrudnienia i produkcji w przemyśle Polski po 1990 roku = Changes in Employment and Production Structure in Polish Industry after 1990 - Directions and Trends
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 731 (2006) , s. 65-73. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Mrożek-Duda Agata , Adamczyk Jadwiga
Tytuł:
Klaster jako forma współdziałania małych i średnich przedsiębiorstw = The Cluster as a Form of Small and Medium-sized Enterprise Cooperation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 731 (2006) , s. 33-44. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Organizacja procesu transferu technologii w skali międzynarodowej = The Organisation and Process of the International Technology Transfer
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 731 (2006) , s. 87-106. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Intensywność i kierunki zmian struktury działalności gospodarczej największych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2004 = The Intensity and Trajectories of Change in the Structure of Operations of the Largest Companies in Poland, 1998-2004
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 731 (2006) , s. 141-152. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Kowalik Arletta , Kwieciński Mirosław
Tytuł:
Dystrybucja usług hotelarskich = The Distribution of Hotel Services
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 731 (2006) , s. 169-182. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na świecie = Foreign Direct Investment around the World
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 731 (2006) , s. 293-307. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Ocena efektywności a kreowanie wartości przedsiębiorstwa = Evaluating Effectiveness and Creating Enterprise Value
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 731 (2006) , s. 107-121. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Systematyka podziału metod budżetowania = The Taxonomy of Budgeting Methods
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 731 (2006) , s. 183-196. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
10

Autor:
Nesterak Janusz , Kołodziej-Hajdo Marta
Tytuł:
Czynniki determinujące efektywność zarządzania zapasami w przedsiębiorstwach koksochemicznych = Factors Determining the Effectiveness of Inventory Management in Coke Chemicals Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 731 (2006) , s. 213-225. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Kształtowanie się płynności finansowej w przemyśle chemicznym = Financial Liquidity in the Chemicals Industry
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 731 (2006) , s. 259-271. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Zatrudnienie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1996-2003 = Employment in the Small and Medium-sized Enterprise Sector in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 731 (2006) , s. 153-167. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Kierunki zmian rentowności przedsiębiorstw w przemyśle lekkim = Profitability Trends in Light Industry Sector Companies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 731 (2006) , s. 273-292. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Determinanty lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie = Determinants of Location of Foreign Direct Investments around the Globe
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 731 (2006) , s. 309-324. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Kierunki zmian strukturalnych w gospodarce polskiej w okresie transformacji = Structural Changes in the Polish Economy during the Period of Transformation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 731 (2006) , s. 123-140. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Metody konsolidacji sprawozdań finansowych grup kapitałowych = Methods of Consolidating the Financial Reports of Capital Groups
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 731 (2006) , s. 197-211. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Wizja konkurencyjnego rynku energii jako bodziec do gruntownych zmian w przedsiębiorstwie energetycznym = A Vision of a Competitive Energy Market as an Incentive for Profound Changes in an Energy Company
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 731 (2006) , s. 325-335. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie