Szczegóły rekorduTytuł:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
758 s.: il.; 25 cm
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 1899-6205 ; nr 1, t. 2)
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-7252-416-4
monografia
Powiązane artykuły/referaty 21
1

Tytuł:
Zastosowanie controllingu w obszarze funkcji personalnej = Controlling in the Field of Personal Function
Źródło:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 706-718. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 1899-6205 ; nr 1, t. 2)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-416-4
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Ryzyko współpracy z usługodawcą w outsourcingu = Cooperation Risk in Outsourcing
Źródło:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 72-79. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 1899-6205 ; nr 1, t. 2)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-416-4
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Kierunki zmian struktur organizacyjnych w gospodarce opartej na wiedzy = Changes of Organizational Structures in The Knowledge-based Economy
Źródło:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 114-123. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 1899-6205 ; nr 1, t. 2)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-416-4
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Partnerstwo w procesie rozwoju produktów high - technology = Partnership in the Process of High-tech Product Development
Źródło:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 444-454. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 1899-6205 ; nr 1, t. 2)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-416-4
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w systemach zarządzania jakością = Human Resource Management in Quality Management Systems
Źródło:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 578-585. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 1899-6205 ; nr 1, t. 2)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-416-4
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych pracowników w organizacjach wielokulturowych = Sculpting the Communication Competences of Employees in Multicultural Organizations
Źródło:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 633-640. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 1899-6205 ; nr 1, t. 2)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-416-4
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Współczesne rozwiązania organizacyjno-prawne świadczenia usług publicznych = New Organizational Solutions in the Provision of Public Services
Źródło:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 648-662. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 1899-6205 ; nr 1, t. 2)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-416-4
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Ewolucja modeli efektywności organizacyjnej = The Evolution of Organizational Effectiveness
Źródło:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 751-758. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 1899-6205 ; nr 1, t. 2)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-416-4
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Implementacja strategii z perspektywy procesu zarządzania = Strategy Implementation from the Perspective of Management
Źródło:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 244-252. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 1899-6205 ; nr 1, t. 2)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-416-4
rozdział w monografii
10

Tytuł:
Kontrola jako instrument kształtowania zachowań organizacyjnych - opinie menedżerów = Supervising as an Instrument for Shaping an Organisation - the Opinions of Managers
Źródło:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 304-310. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 1899-6205 ; nr 1, t. 2)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-416-4
rozdział w monografii
11

Tytuł:
Wybrane kierunki badań nad rozwojem firmy = Selected Trends in Research on Corporate Expansion
Źródło:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 391-401. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 1899-6205 ; nr 1, t. 2)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-416-4
rozdział w monografii
12

Tytuł:
Instrumenty polityki ekologicznej stosowane w procesie zarządzania współczesnymi organizacjami gospodarczymi = Instruments of Environmental Policy used in the Process of Business Organization Management
Źródło:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 606-615. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 1899-6205 ; nr 1, t. 2)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-416-4
rozdział w monografii
13

Tytuł:
Pomiar sprawności systemu informacyjnego - próba operacjonalizacji = Measuring Information System Efficiency
Źródło:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 671-681. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 1899-6205 ; nr 1, t. 2)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-416-4
rozdział w monografii
14

Tytuł:
Dynamika kosztów zarządzania zasobami ludzkimi w cyklu rozwoju organizacji = Human Resource Management Costs in an Organization's Life Cycle
Źródło:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 35-43. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 1899-6205 ; nr 1, t. 2)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-416-4
rozdział w monografii
15

Tytuł:
Bariery realizacji procesów organizacyjnego uczenia się przedsiębiorstw = Obstacles to Enterprise's Organizational Learning Process
Źródło:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 132-139. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 1899-6205 ; nr 1, t. 2)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-416-4
rozdział w monografii
16

Tytuł:
Model architektury organizacji procesowej APQC = APQC Reference Model of Process Architecture
Źródło:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 177-186. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 1899-6205 ; nr 1, t. 2)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-416-4
rozdział w monografii
17

Tytuł:
Kreowanie partnerstwa w polskiej branży IT - teoria i praktyka = Creating Partnerships in The Polish IT Sector - Theory and Practice
Źródło:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 263-273. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 1899-6205 ; nr 1, t. 2)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-416-4
rozdział w monografii
18

Tytuł:
Nowoczesne technologie informacyjne a problem asymetrii informacji = Modern Information Technologies and the Asymmetry of Information
Źródło:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 285-293. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 1899-6205 ; nr 1, t. 2)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-416-4
rozdział w monografii
19

Tytuł:
Wybrane problemy realizacji aspektu informacyjnego w marketingu terytorialnym = Selected Problems of Information Management in Territorial Marketing
Źródło:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 337-344. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 1899-6205 ; nr 1, t. 2)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-416-4
rozdział w monografii
20

Tytuł:
Wykorzystanie technologii informatycznych w instytucjach administracyjnych = The Use of Information Technology in Administration
Źródło:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 569-577. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 1899-6205 ; nr 1, t. 2)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-416-4
rozdział w monografii
21

Tytuł:
Poziom rozwoju elementów systemu zarządzania wiedzą w polskich przedsiębiorstwach w świetle badań empirycznych = The Development of Knowledge Management System Components in Polish Companies - Empirical Research Findings
Źródło:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 552-568. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 1899-6205 ; nr 1, t. 2)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-416-4
rozdział w monografii