Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
147 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 12
1

Tytuł:
Złożoność Grassbergera = Grassberger's Complexity
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. . - nr 780 (2008) , s. 71-83. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Istotność składników portfela = The Significance of Portfolio Components
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. . - nr 780 (2008) , s. 113-124. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Tytuł:
Miary zależności wektorów losowych o różnych wymiarach = Measures of Different Dimensionals' Random Vectors Dependence
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. . - nr 780 (2008) , s. 53-60. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Tytuł:
Rozszerzenie klasy estymatorów jądrowych = Expanding the Class of Kernel Estimators
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. . - nr 780 (2008) , s. 135-147. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Analiza funkcji użyteczności innowacyjnej = The Analysis of lnnovative Utility Function
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. . - nr 780 (2008) , s. 99-112. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Stany równowagi w ekonomii Debreu z własnością prywatną = States of Equilibrium in the Debreu Private Ownership Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. . - nr 780 (2008) , s. 41-51. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Wpływ banku na zmiany kumulatywne w sferze konsumpcji = The Influence of Banks on Cumulative Changes in the Consumption Sphere
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. . - nr 780 (2008) , s. 15-28. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Pierwsze fundamentalne twierdzenie wyceny arbitrażowej : konstrukcja miary martyngałowej = The First Fundamental Asset Pricing Theorem : the Construction of Martingale Measure
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. . - nr 780 (2008) , s. 61-69. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Uogólnienia funkcji o zmiennych rozdzielonych i ich własności = The Generalisation of Functions of Separated Variables and Their Properties
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. . - nr 780 (2008) , s. 5-13. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Analiza jakości stanów równowagi w ekonomii Debreu = An Analysis of Quality of the States of Equilibrium in Debreu Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. . - nr 780 (2008) , s. 125-134. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Zbędne składniki portfela = Superfluous Portfolio Components
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. . - nr 780 (2008) , s. 29-40. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Pewne własności jądra reprodukującego w przestrzeniach Hilberta = Properties of a Reproducing Kernel in Hilbert Spaces
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. . - nr 780 (2008) , s. 85-98. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie