Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
149 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 10
1

Tytuł:
Otoczenie biznesu a fazy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw = The Business Environment and Phases of Development of Small and Medium-Sized Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 769 (2008) , s. 41-54. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Przedsiębiorczość organizacyjna jako strategia uzyskania i utrzymania przewagi konkurencyjnej na rynku = Organisational Entrepreneurship as a Strategy for Gaining and Maintaining Competitive Advantage on the Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 769 (2008) , s. 67-79. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Motywy eksportu polskich małych i średnich przedsiębiorstw = Export Motives of Small and Medium-Sized Polish Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 769 (2008) , s. 111-132. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Kreowanie otoczenia innowacyjnego dla małych i średnich przedsiębiorstw = Creating an Environment for Small and Medium-Sized Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 769 (2008) , s. 13-23. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Przykłady klasyfikacji innowacyjności przedsiębiorstw oraz gospodarek = Examples of Classifying the Innovativeness of Enterprises and Economies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 769 (2008) , s. 25-39. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Ceny optymalne a zmiany stawek podatku VAT w warunkach konkurencji = Optimum Prices from Changes in VAT Rates in Competition Conditions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 769 (2008) , s. 81-91. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na rynku unijnym = Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises on the European Union Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 769 (2008) , s. 55-65. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Obszary wysokich technologii w Unii Europejskiej = High-Tech Areas in the European
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 769 (2008) , s. 5-12. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
9

Autor:
Tytuł:
Współdziałanie małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej = Cooperation of Small and Medium-Sized Enterprises in the European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 769 (2008) , s. 93-111. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Eksport a rozwój przedsiębiorstw = The Development of Enterprises vis-á-vis Export
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 769 (2008) , s. 133-149. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie