Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
141 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 10
1

Tytuł:
Udział zarządcy nieruchomości w projektach inwestycyjnych = The Participation of Property Managers in Investment Projects
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 792 (2008) , s. 97-109. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Nadzór właścicielski gminy nad jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie kodeksu spółek handlowych = Local Authority Supervision of Organisational Units Operating on the Basis of the Commercial Companies' Code
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 792 (2008) , s. 81-96. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Uwarunkowania wzrostu wartości rynkowej nieruchomości mieszkalnych = Factors Governing the Rise in Value of Residential Property
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 792 (2008) , s. 35-46. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Usługi w zakresie zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi jako produkt rynkowy = Building Firm Management Services as a Market Product
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 792 (2008) , s. 111-122. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Wartość rynkowa i wartość inwestycyjna nieruchomości gruntowych w procesach land developerskich = The Market and Investment Value of Land in Land Development Processes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 792 (2008) , s. 71-80. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Rozwój sektora budowlanego w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej = Development of the Construction Sector in Poland Compared to Selected European Union Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 792 (2008) , s. 19-33. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Makroekonomiczne uwarunkowania rynku mieszkaniowego w Polsce = Macroeconomic Factors Governing the Housing Market in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 792 (2008) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Prawne i ekonomiczne aspekty procesu rewaloryzacji zabytków = Legal and Economic Aspects of Restoring Historic Monuments
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 792 (2008) , s. 123-141. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Możliwości finansowe rodzin związane z zakupem mieszkań = The Financial Possibilities of Families in the Context of Purchasing Properties
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 792 (2008) , s. 47-56. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Modele zarządzania gminnym zasobem nieruchomości = Models of Managing Municipal Real Estate Stock
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 792 (2008) , s. 57-69. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie