Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
175 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 10
1

Tytuł:
Przetarg na tle rozwiązań europejskich - zarys problemu = Tenders in Light of European Solutions - an Outline of the Problem
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. . - nr 802 (2009) , s. 23-35. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Prawo zamówień publicznych jako ustawa o charakterze antykorupcyjnym = The Public Procurement Act as an Anti-corruption Law
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. . - nr 802 (2009) , s. 105-120. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Kara umowna według Kodeksu cywilnego i według Zasad europejskiego prawa kontraktów = Contractual Penalties under the Civil Code and According to the Principles of European Contract Law (PECL)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. . - nr 802 (2009) , s. 5-21. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Wykładnia oświadczeń woli według prawa polskiego na tle projektów ustanowienia jednolitych zasad prawa cywilnego Unii Europejskiej = Interpretation of Declarations of Will under Polish Law in Light of Draft Projects to Establish Uniform Principles of European Union Civil Law
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. . - nr 802 (2009) , s. 37-47. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Granice autonomii woli w świadczeniach medycznych = The Limits of Autonomy of Will in Medical Services
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. . - nr 802 (2009) , s. 91-104. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Tytuł:
Wykonywanie umów w prawie polskim i według PECL - część pierwsza = Performance of Contracts under Polish Law and According to the PECL - First Part
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. . - nr 802 (2009) , s. 77-90. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Treść umowy według Zasad europejskiego prawa kontraktów oraz Reguł międzynarodowych kontraktów handlowych UNIDROIT = The Contents of a Contract according to European Contract Law and the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. . - nr 802 (2009) , s. 121-135. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Zasady ogólne zabezpieczenia wykonania kontraktów w świetle Zasad europejskiego prawa kontraktów oraz polskiego prawa zobowiązań = General Principles of Securing the Performance of Contracts in Light of the Principles of European Contract Law and Polish Contract Law
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. . - nr 802 (2009) , s. 65-76. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Rodzaje i funkcje kart płatniczych jako elementy określające ich naturę prawną = Types and Functions of Payment Cards as Elements Defining their Legal Status
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. . - nr 802 (2009) , s. 137-148. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Przedstawicielstwo stron w umowach według PECL i prawa polskiego = Representation of Parties in Contracts According to the PECL and under Polish Law
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. . - nr 802 (2009) , s. 49-64. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie