Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
316 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 17
1

Autor:
Tytuł:
Teoretyczne aspekty problemu odwrotnego w arytmetyce rozmytej = Theoretical Aspects of Inverse Problem in Fuzzy Arithmetic
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. . - nr 798 (2009) , s. 135-149. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., streszcz., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Tytuł:
Rola przywództwa we wdrożeniu systemu klasy ERP = The Role of Leadership in ERP-class System Implementation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. . - nr 798 (2009) , s. 5-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., streszcz., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Multiagentowy model dyfuzji opinii w populacji = Multi-agent Model of Opinions Diffusion in a Population
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. . - nr 798 (2009) , s. 217-231. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., streszcz., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Koszty badań i oceny jakości = Costs of Quality Research and Quality Assessment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. . - nr 798 (2009) , s. 191-208. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., streszcz., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Tytuł:
Charakterystyka narzędzi wspierających modelowanie ontologii = Characteristics of Tools that Support Ontology Modelling
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. . - nr 798 (2009) , s. 233-244. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., streszcz., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Ogiela Lidia , Tadeusiewicz Ryszard
Tytuł:
Metody analizy kognitywnej w ekonomicznych systemach informacyjnych = Methods of Cognitive Analysis in Economic Information Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. . - nr 798 (2009) , s. 291-316. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., streszcz., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Wprowadzenie do modelowania cyklicznych szeregów czasowych za pomocą liniowych równań różnicowych w przestrzeni rozmytych liczb rzeczywistych = An Introduction to Cyclic Time Series Modelling with Application of Linear Differential Equations in a Fuzzy Real Numbers Space
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. . - nr 798 (2009) , s. 151-169. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., streszcz., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Podstawowe zagadnienia pozyskiwania wiedzy w Internecie = Basic Issues of Acquiring Knowledge in the Internet
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. . - nr 798 (2009) , s. 117-133. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., streszcz., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
9

Autor:
Tytuł:
Podobieństwo obiektów opisanych za pomocą języka XML = Similarity of Objects Described with Use of XML Language
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. . - nr 798 (2009) , s. 209-216. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., streszcz., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Metoda ewolucyjnej optymalizacji neuronowego systemu decyzyjnego dla zastosowań finansowych = A Method of Evolutionary Optimisation of Neural Decision Support System for Financial Applications
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. . - nr 798 (2009) , s. 171-189. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., streszcz., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Zastosowanie ontologii do modelowania przedsiębiorstw = Application of Ontology to Enterprises Modelling
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. . - nr 798 (2009) , s. 21-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., streszcz., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
12

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie bezpieczeństwem a polityka bezpieczeństwa systemu informatycznego w przedsiębiorstwie = Security Management and Security Policy on Enterprise Computer Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. . - nr 798 (2009) , s. 85-97. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., streszcz., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Wykorzystanie technologii komputerowej w szkoleniach pracowników = Application of Computer Technology in Staff Training
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. . - nr 798 (2009) , s. 69-84. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., streszcz., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
14

Autor:
Tytuł:
Implementacja reguł integralności w XML-owych bazach danych = Implementation of Integrality Rules in XML Data Bases
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. . - nr 798 (2009) , s. 43-58. - Summ., streszcz.
Uwagi:
Summ., streszcz.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Możliwości wykorzystania iterowanego konwolucyjnego filtru uśredniającego w procesie generowania map interpolacyjnych = Possibilities of Application of Iterative Averaging Convolutive Filter to Generation of Interpolation Maps
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. . - nr 798 (2009) , s. 59-67. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., streszcz., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Dane, informacja, wiedza - próba definicji = Data, Information, Knowledge - an Attempt of Definitions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. . - nr 798 (2009) , s. 99-116. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., streszcz., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Proces zarządzania bezpieczeństwem systemu informatycznego w przedsiębiorstwie = Management of Computer System Security in an Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. . - nr 798 (2009) , s. 245-266. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., streszcz., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie