62674

rekordów w bazie

2240

pracowników UEK

7410

publikacji w czasopismach punktowanych

1893

Publikacji w roku 2018