59679

rekordów w bazie

2227

pracowników UEK

7212

publikacji w czasopismach punktowanych

1371

publikacji w roku 2018