60823

rekordów w bazie

2232

pracowników UEK

7357

publikacji w czasopismach punktowanych

1668

publikacji w roku 2018