61712

rekordów w bazie

2235

pracowników UEK

7403

publikacji w czasopismach punktowanych

1866

publikacji w roku 2018