60691

rekordów w bazie

2231

pracowników UEK

7333

publikacji w czasopismach punktowanych

1664

publikacji w roku 2018