Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie   |   Przejdź do BazEkon   |   Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
wersja polska | english version

Informacja: 2021.05.09; 273852 dokumentów w BazEkon; 3795940 przypisów; 1739925 przypisów opracowanych.

Info

CYTOWANIA w BazEkon to program bibliometryczny typu Publish or Perish, który przetwarza przypisy literaturowe artykułów, zarejestrowanych w BazEkon. Program oblicza podstawowe charakterystyki bibliometryczne (indeks Hirscha i liczba cytowań) dla występujących w tych przypisach autorów i czasopism. Autorami programu są informatycy Biblioteki Głównej UEK.

Program działa wyłącznie na przypisach opracowanych (zindeksowanych). W główce programu podawana jest zatem codziennie aktualizowana informacja, na jakiej części całego zbioru przypisów opierają się wyniki programu. Jednocześnie na ekranie każdego wyniku dajemy możliwość sprawdzenia liczby wystąpień frazy (nazwiska autora lub czasopisma) w cytowaniach nieopracowanych. Daje to możliwość autorom i wydawcom czasopism samodzielnego obliczania poszukiwanych wskaźników.

Wskaźniki obliczane przez program CYTOWANIA w BazEkon podawane są w dwóch podstawowych przekrojach: z autocytowaniami i bez autocytowań, przy czym są to zawsze autocytowania autora (zgodnie z obserwowaną praktyką nie eliminujemy cytowań z artykułów z danego czasopisma do tego samego czasopisma). Dodatkowo dla autorów można użyć opcji cytowań tylko z czasopism. Wyniki takiego zapytania są wówczas porównywalne co do metody z wynikami podawanymi w bazach WoS i Scopus.

Wyniki działania programu CYTOWANIA w BazEkon zależą od tego, czy opracowane są wszystkie przypisy związane z danym autorem lub czasopismem. Podobnie jak w każdym programie przetwarzającym dane, wyniki zależą również od jakości danych.

Na jakość tę składają się:

Brak precyzji każdej składowej może - i de facto przyczynia się - do generowania szumu informacyjnego, który towarzyszy wszystkim znanym programom bibliometrycznym. W bardzo dużym stopniu szum powstaje już na samym początku, ponieważ autorzy często cytują z pamięci, a redaktorzy wydawnictw również niezbyt dokładnie kontrolują poprawność tego fragmentu utworu. W zakresie braku precyzji wydawcy bazy wyjaśnić musimy, że szum pochodzi ze skanowania przypisów z artykułów, co wiąże się z ryzykiem błędu skanera i programu OCR. BazEkon, wydawany jest przez Bibliotekę Główną UEK we współpracy z bibliotekami SGH, UE we Wrocławiu i UE w Poznaniu. Coraz częściej pozyskujemy już pełne teksty utworów od wydawców, co zmniejsza ryzyko pojawienia się błędów.

Pomysłodawcą i redaktorem merytorycznym strony jest dr Anna Osiewalska - organizator i projektant bazy Cytowania. Prace programistyczne wykonał zespół informatyków BG UEK.
Wprowadzaniem i opracowaniem cytowań zajmują się bibliotekarze instytucji, których loga przedstawione są na każdym ekranie wynikowym programu.
Tekst angielski opracowała mgr Anna Tokarczyk.