Polskie czasopisma z listy MNiSW 2019 związane z naukami ekonomicznymi

Dyscyplina:

Czasopismo występuje w:Lp. Tytuł ISSN Punkty: Występuje w: Dyscyplina
Acta Innovations 2300-5599 20 BazEkon,
ERIHPlus,
wsparcie
inżynieria materiałowa,
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,
nauki o zarządzaniu i jakości,
technologia żywności i żywienia
Acta Iuris Stetinensis 2083-4373 20 ERIHPlus,
wsparcie
nauki o polityce i administracji,
nauki prawne,
prawo kanoniczne
Acta Physica Polonica A 0587-4246 40 Scopus,
WoS
astronomia,
automatyka, elektronika i elektrotechnika,
ekonomia i finanse,
inżynieria biomedyczna,
inżynieria materiałowa,
inżynieria mechaniczna,
nauki chemiczne,
nauki fizyczne,
nauki leśne,
technologia żywności i żywienia,
weterynaria
Acta Physica Polonica B 0587-4254 40 Scopus,
WoS
astronomia,
automatyka, elektronika i elektrotechnika,
ekonomia i finanse,
inżynieria biomedyczna,
inżynieria materiałowa,
inżynieria mechaniczna,
nauki fizyczne
Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum 1644-0749 20 ERIHPlus architektura i urbanistyka,
ekonomia i finanse,
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
inżynieria lądowa i transport,
inżynieria mechaniczna,
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,
nauki leśne,
nauki o bezpieczeństwie,
nauki o zarządzaniu i jakości,
nauki o Ziemi i środowisku,
nauki socjologiczne,
rolnictwo i ogrodnictwo
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 1644-0757 20 BazEkon,
wsparcie
ekonomia i finanse,
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
nauki o zarządzaniu i jakości
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 0208-6069 20 BazEkon,
ERIHPlus
nauki prawne
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 0208-6077 20 ERIHPlus ekonomia i finanse,
językoznawstwo
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 0208-6018 20 BazEkon,
ERIHPlus
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica 0208-600X 20 BazEkon,
ERIHPlus
nauki socjologiczne
Ad Americam 1896-9461 20 ERIHPlus nauki o kulturze i religii,
nauki o polityce i administracji,
nauki o sztuce,
nauki prawne,
psychologia
ADR. Arbitraż i Mediacja 1898-942X 20 ERIHPlus nauki prawne
Agricultural Engineering 2083-1587 20 BazEkon,
wsparcie
inżynieria mechaniczna
Alkoholizm i Narkomania 0867-4361 20 WoS nauki farmaceutyczne,
nauki medyczne,
nauki o zdrowiu,
nauki prawne,
nauki socjologiczne,
pedagogika
Analizy i Studia CASP 2451-0203 20 BazEkon,
ERIHPlus,
wsparcie
ekonomia i finanse,
nauki prawne
Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym
Annales. Ethics in Economic Life
1899-2226 20 BazEkon,
ERIHPlus
filozofia,
nauki prawne,
nauki socjologiczne
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio M – Balcaniensis et Carpathiensis 2450-6354 20 wsparcie nauki o polityce i administracji
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio B, Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia 0137-1983 20 Scopus geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
inżynieria lądowa i transport,
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,
nauki leśne,
nauki o Ziemi i środowisku,
rolnictwo i ogrodnictwo
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia 0459-9586 20 BazEkon,
ERIHPlus
ekonomia i finanse,
nauki o zarządzaniu i jakości
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia 1428-9512 20 ERIHPlus,
wsparcie
nauki o polityce i administracji
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica 2084-5456 20 BazEkon,
ERIHPlus
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica 2081-3333 20 ERIHPlus,
wsparcie
nauki o bezpieczeństwie,
nauki o komunikacji społecznej i mediach,
nauki o polityce i administracji
Annals of the Polish Association of Agriculture and Agribusiness Economists 2657-781X 20 BazEkon ekonomia i finanse
Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology 1898-5912 20 wsparcie ekonomia i finanse,
inżynieria materiałowa,
nauki leśne,
nauki o zarządzaniu i jakości
Architectus 1429-7507 20 wsparcie archeologia,
architektura i urbanistyka,
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Archives of Control Sciences 1230-2384 100 Scopus,
WoS
automatyka, elektronika i elektrotechnika,
informatyka techniczna i telekomunikacja,
inżynieria biomedyczna,
inżynieria mechaniczna,
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,
matematyka,
nauki o zarządzaniu i jakości
Archives of Transport 0866-9546 70 Scopus architektura i urbanistyka,
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
inżynieria lądowa i transport,
inżynieria mechaniczna,
nauki o zarządzaniu i jakości
Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2082-3304 40 wsparcie filozofia,
nauki prawne
Archiwum Kryminologii 0066-6890 20 ERIHPlus,
wsparcie
nauki prawne
Argumenta Oeconomica 1233-5835 40 BazEkon,
Scopus,
WoS
ekonomia i finanse,
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
nauki o zarządzaniu i jakości
Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne
Athenaeum. Polish Political Science Studies
1505-2192 20 ERIHPlus,
wsparcie
nauki o bezpieczeństwie,
nauki o komunikacji społecznej i mediach,
nauki o polityce i administracji,
nauki prawne
Bank i Kredyt
Bank & Credit
0137-5520 40 BazEkon,
Scopus
ekonomia i finanse
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 1899-6264 20 wsparcie nauki o bezpieczeństwie,
nauki o polityce i administracji,
nauki o zarządzaniu i jakości
Bezpieczny Bank 1429-2939 20 BazEkon,
wsparcie
ekonomia i finanse,
nauki o polityce i administracji,
nauki o zarządzaniu i jakości,
nauki prawne
Biblioteka Regionalisty 2081-4461 20 BazEkon,
wsparcie
ekonomia i finanse,
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Bulletin of Geography. Socio-Economic Series 1732-4254 40 BazEkon,
ERIHPlus,
Scopus,
WoS
architektura i urbanistyka,
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Central and Eastern European Migration Review 2300-1682 20 BazEkon,
ERIHPlus,
wsparcie
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
nauki o polityce i administracji,
nauki socjologiczne
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (cejeme) 2080-0886 70 BazEkon,
Scopus,
WoS
ekonomia i finanse,
informatyka techniczna i telekomunikacja,
matematyka,
nauki o zarządzaniu i jakości
Central European Management Journal 2658-0845 40 BazEkon,
Scopus,
WoS
nauki o zarządzaniu i jakości
Chemia, Dydaktyka, Ekologia, Metrologia
Chemistry, Didactics, Ecology, Metrology
1640-9019 20 ERIHPlus automatyka, elektronika i elektrotechnika,
inżynieria biomedyczna,
inżynieria lądowa i transport,
inżynieria materiałowa,
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,
nauki farmaceutyczne,
nauki o zdrowiu,
nauki prawne,
rolnictwo i ogrodnictwo
Civitas et Lex 2392-0300 20 ERIHPlus historia,
nauki prawne
Colloquium 2081-3813 20 ERIHPlus,
wsparcie
nauki o bezpieczeństwie,
nauki o polityce i administracji,
pedagogika,
psychologia
Comparative Economic Research 1508-2008 40 BazEkon,
ERIHPlus,
Scopus,
WoS
ekonomia i finanse,
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
nauki o zarządzaniu i jakości,
nauki socjologiczne
Contemporary Economics 2084-0845 40 BazEkon,
ERIHPlus,
Scopus,
WoS
ekonomia i finanse,
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
nauki o kulturze i religii,
nauki o zarządzaniu i jakości,
nauki prawne,
nauki socjologiczne
Decision Making in Manufacturing and Services 1896-8325 20 BazEkon,
wsparcie
automatyka, elektronika i elektrotechnika,
informatyka,
informatyka techniczna i telekomunikacja,
inżynieria mechaniczna,
matematyka,
nauki o zarządzaniu i jakości
Decyzje 1733-0092 20 BazEkon,
ERIHPlus,
Scopus
nauki o polityce i administracji,
nauki o zarządzaniu i jakości,
psychologia
Eastern European Countryside 1232-8855 20 Scopus,
WoS
ekonomia i finanse,
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
nauki socjologiczne
Eastern Review 1427-9657 20 ERIHPlus,
wsparcie
nauki o polityce i administracji
Ecological Questions 1644-7298 20 Scopus,
WoS
architektura i urbanistyka,
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,
nauki biologiczne,
nauki leśne,
nauki o bezpieczeństwie,
rolnictwo i ogrodnictwo
Econometrics. Advances in Applied Data Analysis 1507-3866 20 BazEkon,
ERIHPlus,
wsparcie
ekonomia i finanse,
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
nauki o zarządzaniu i jakości
Economics & Sociology 2071-789X 70 BazEkon,
ERIHPlus,
Scopus,
WoS
ekonomia i finanse,
nauki o polityce i administracji,
nauki o zarządzaniu i jakości,
nauki socjologiczne
Economics and Business Review 2392-1641 40 BazEkon,
ERIHPlus,
WoS
ekonomia i finanse,
nauki o zarządzaniu i jakości
Ekonomia - Wroclaw Economic Review 2084-4093 20 BazEkon,
ERIHPlus
nauki prawne
Ekonomia i Prawo
Economics and Law
1898-2255 40 BazEkon,
ERIHPlus,
WoS
ekonomia i finanse,
nauki o zarządzaniu i jakości,
nauki prawne
Ekonomia i Środowisko
Economics and Environment
0867-8898 20 BazEkon,
ERIHPlus,
WoS
architektura i urbanistyka,
ekonomia i finanse,
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
inżynieria lądowa i transport,
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,
nauki leśne,
nauki o zarządzaniu i jakości
Ekonomia Międzynarodowa 2082-4440 20 BazEkon,
ERIHPlus
ekonomia i finanse,
nauki o zarządzaniu i jakości
Ekonomista 0013-3205 40 BazEkon,
ERIHPlus,
Scopus,
WoS
ekonomia i finanse,
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
nauki o kulturze i religii,
nauki o zarządzaniu i jakości
Eksploatacja i Niezawodność
Maintenance and Reliability
1507-2711 100 Scopus,
WoS
architektura i urbanistyka,
automatyka, elektronika i elektrotechnika,
inżynieria biomedyczna,
inżynieria lądowa i transport,
inżynieria materiałowa,
inżynieria mechaniczna,
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,
nauki o zarządzaniu i jakości
E-Mentor 1731-6758 20 BazEkon,
WoS
architektura i urbanistyka,
ekonomia i finanse,
nauki o komunikacji społecznej i mediach,
nauki o zarządzaniu i jakości,
pedagogika
Engineering Management in Production and Services 2543-6597 40 BazEkon,
ERIHPlus,
Scopus
inżynieria mechaniczna,
nauki o zarządzaniu i jakości
Entrepreneurial Business and Economics Review 2353-883X 70 BazEkon,
ERIHPlus,
Scopus,
WoS
ekonomia i finanse,
nauki o zarządzaniu i jakości
Environmental & Socio-Economic Studies 2354-0079 20 BazEkon,
ERIHPlus,
WoS
architektura i urbanistyka,
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,
nauki o zarządzaniu i jakości
Equilibrium 1689-765X 70 BazEkon,
ERIHPlus,
WoS
ekonomia i finanse,
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
nauki o polityce i administracji,
nauki o zarządzaniu i jakości
EUROPA XXI 1429-7132 20 BazEkon,
wsparcie
architektura i urbanistyka,
ekonomia i finanse,
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
nauki o polityce i administracji,
nauki o Ziemi i środowisku
European Spatial Research and Policy 1231-1952 20 ERIHPlus,
Scopus,
WoS
architektura i urbanistyka,
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Financial Law Review 2299-6834 20 ERIHPlus,
wsparcie
ekonomia i finanse,
nauki prawne
Finanse i Prawo Finansowe
Journal of Finance and Financial Law
2391-6478 20 BazEkon,
ERIHPlus
ekonomia i finanse,
nauki o zarządzaniu i jakości
Finanse Komunalne 1232-0307 20 BazEkon,
ERIHPlus
ekonomia i finanse,
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
nauki o polityce i administracji,
nauki o zarządzaniu i jakości,
nauki prawne
Folia Horticulturae 0867-1761 20 Scopus,
WoS
rolnictwo i ogrodnictwo,
technologia żywności i żywienia
Folia Oeconomica Stetinensia 1730-4237 20 BazEkon,
ERIHPlus,
wsparcie
ekonomia i finanse,
nauki o zarządzaniu i jakości
Forum Prawnicze 2081-688X 40 wsparcie nauki prawne
Forum Scientiae Oeconomia 2300-5947 20 BazEkon,
ERIHPlus,
wsparcie
nauki o zarządzaniu i jakości
Foundations of Computing and Decision Sciences 0867-6356 20 Scopus,
WoS
automatyka, elektronika i elektrotechnika,
informatyka,
informatyka techniczna i telekomunikacja,
inżynieria biomedyczna,
nauki o zarządzaniu i jakości
Foundations of Management 2080-7279 40 BazEkon,
Scopus,
WoS
nauki o bezpieczeństwie,
nauki o zarządzaniu i jakości
Gdańskie Studia Prawnicze
Gdansk Law Review
1734-5669 20 ERIHPlus nauki prawne
Geodesy and Cartography 2080-6736 20 WoS geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
informatyka techniczna i telekomunikacja,
inżynieria lądowa i transport,
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,
nauki leśne,
nauki o Ziemi i środowisku
Geographia Polonica 0016-7282 40 Scopus,
WoS
architektura i urbanistyka,
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
inżynieria lądowa i transport,
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,
nauki o Ziemi i środowisku
Geography and Tourism 2353-4524 20 wsparcie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
nauki o kulturze fizycznej,
nauki o zdrowiu,
nauki o Ziemi i środowisku
Geomatics and Environmental Engineering 1898-1135 20 BazEkon,
wsparcie
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
inżynieria lądowa i transport,
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,
nauki o Ziemi i środowisku
Geomatics, Landmanagement and Landscape 2300-1496 20 ERIHPlus,
wsparcie
architektura i urbanistyka,
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
inżynieria lądowa i transport,
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Gospodarka Materiałowa i Logistyka 1231-2037 20 BazEkon,
wsparcie
inżynieria lądowa i transport,
inżynieria materiałowa
Gospodarka Narodowa
National Economy
0867-0005 40 BazEkon,
WoS,
wsparcie
ekonomia i finanse,
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
nauki o zarządzaniu i jakości
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
Mineral Resources Management
0860-0953 70 BazEkon,
WoS
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,
nauki o Ziemi i środowisku
Gospodarka w Praktyce i Teorii 1429-3730 20 BazEkon,
ERIHPlus
ekonomia i finanse,
nauki o zarządzaniu i jakości
Horyzonty Polityki 2082-5897 20 BazEkon,
ERIHPlus,
wsparcie
ekonomia i finanse,
filozofia,
nauki o bezpieczeństwie,
nauki o komunikacji społecznej i mediach,
nauki o polityce i administracji,
nauki o zarządzaniu i jakości,
nauki prawne,
nauki socjologiczne
Horyzonty Wychowania 1643-9171 20 BazEkon,
wsparcie
filozofia,
językoznawstwo,
nauki o komunikacji społecznej i mediach,
nauki o kulturze i religii,
nauki o zarządzaniu i jakości,
nauki prawne,
nauki socjologiczne,
pedagogika,
psychologia
Humanities and Social Sciences 2300-5327 20 BazEkon,
ERIHPlus,
wsparcie
ekonomia i finanse,
filozofia,
historia,
nauki o zarządzaniu i jakości
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
1507-3858 20 BazEkon,
wsparcie
ekonomia i finanse,
nauki o zarządzaniu i jakości
International Entrepreneurship Review 2658-1841 20 BazEkon,
ERIHPlus,
wsparcie
ekonomia i finanse,
nauki o zarządzaniu i jakości
International Journal of Contemporary Management 2449-8920 20 BazEkon,
ERIHPlus
nauki o zarządzaniu i jakości
International Journal of Management and Economics 2299-9701 40 BazEkon,
WoS
ekonomia i finanse,
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
nauki o zarządzaniu i jakości
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics 1080-3548 40 Scopus,
WoS
inżynieria biomedyczna,
inżynieria lądowa i transport,
inżynieria mechaniczna,
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,
nauki farmaceutyczne,
nauki leśne,
nauki medyczne,
nauki o bezpieczeństwie,
nauki o zarządzaniu i jakości
Ius Novum 1897-5577 20 ERIHPlus nauki prawne
Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research 2083-2567 140 Scopus,
WoS
automatyka, elektronika i elektrotechnika,
informatyka,
informatyka techniczna i telekomunikacja,
inżynieria biomedyczna,
nauki o zarządzaniu i jakości
Journal of Banking and Financial Economics 2353-6845 20 BazEkon,
ERIHPlus,
wsparcie
ekonomia i finanse
Journal of Ecological Engineering 2081-139X 40 Scopus,
WoS
architektura i urbanistyka,
inżynieria chemiczna,
inżynieria lądowa i transport,
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,
nauki biologiczne,
nauki leśne,
nauki o zarządzaniu i jakości,
rolnictwo i ogrodnictwo,
weterynaria
Journal of Economics and Management 1732-1948 20 BazEkon,
ERIHPlus,
wsparcie
ekonomia i finanse,
nauki o zarządzaniu i jakości
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation 2299-7075 20 BazEkon,
ERIHPlus,
WoS
nauki o zarządzaniu i jakości
Journal of Geography, Politics and Society 2084-0497 20 BazEkon,
ERIHPlus
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Journal of Health Policy and Outcomes Research 2543-604X 20 ERIHPlus,
wsparcie
ekonomia i finanse,
nauki farmaceutyczne,
nauki medyczne,
nauki o zdrowiu
Journal of Intercultural Management 2080-0150 20 BazEkon,
ERIHPlus,
wsparcie
nauki o zarządzaniu i jakości
Journal of International Studies 2071-8330 70 BazEkon,
ERIHPlus,
Scopus
ekonomia i finanse,
nauki o bezpieczeństwie,
nauki o polityce i administracji,
nauki o zarządzaniu i jakości
Journal of Marketing and Consumer Behaviour in Emerging Markets 20 BazEkon,
ERIHPlus
ekonomia i finanse,
filozofia,
nauki o zarządzaniu i jakości
Journal of Positive Management 2083-103X 20 BazEkon,
ERIHPlus,
wsparcie
nauki o zarządzaniu i jakości
Krytyka Prawa 2080-1084 40 BazEkon,
ERIHPlus,
wsparcie
nauki prawne
Kultura i Społeczeństwo 0023-5172 20 ERIHPlus nauki o komunikacji społecznej i mediach,
nauki o kulturze i religii,
nauki o polityce i administracji,
nauki socjologiczne
LogForum 1895-2038 20 BazEkon,
ERIHPlus,
WoS
inżynieria lądowa i transport,
nauki o bezpieczeństwie,
nauki o zarządzaniu i jakości
Management and Production Engineering Review 2080-8208 70 BazEkon,
Scopus,
WoS
automatyka, elektronika i elektrotechnika,
inżynieria lądowa i transport,
inżynieria materiałowa,
inżynieria mechaniczna,
nauki o zarządzaniu i jakości
Management Systems in Production Engineering 2299-0461 20 BazEkon,
Scopus,
WoS
inżynieria biomedyczna,
inżynieria mechaniczna,
nauki o zarządzaniu i jakości
Management: the Journal of University of Zielona Góra 1429-9321 20 ERIHPlus,
WoS
nauki o bezpieczeństwie,
nauki o zarządzaniu i jakości
Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych 2353-8414 20 BazEkon,
ERIHPlus,
wsparcie
nauki o zarządzaniu i jakości
Miscellanea Geographica 0867-6046 70 ERIHPlus,
Scopus,
WoS
architektura i urbanistyka,
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
inżynieria lądowa i transport,
nauki o kulturze i religii,
nauki o Ziemi i środowisku,
nauki socjologiczne
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
Social Inequalities and Economic Growth
1898-5084 20 BazEkon,
wsparcie
ekonomia i finanse,
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
nauki o zarządzaniu i jakości,
nauki socjologiczne
Ochrona Środowiska 1230-6169 40 Scopus,
WoS
architektura i urbanistyka,
inżynieria lądowa i transport,
inżynieria materiałowa,
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,
nauki biologiczne,
nauki leśne,
nauki o bezpieczeństwie,
nauki o zarządzaniu i jakości,
rolnictwo i ogrodnictwo
Oeconomia Copernicana 2083-1277 70 BazEkon,
ERIHPlus,
WoS
ekonomia i finanse,
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
nauki o zarządzaniu i jakości
Open Systems & Information Dynamics 1230-1612 70 Scopus inżynieria mechaniczna,
matematyka,
nauki fizyczne,
nauki o zarządzaniu i jakości
Operations Research and Decisions 2081-8858 40 BazEkon,
WoS
ekonomia i finanse,
informatyka techniczna i telekomunikacja,
inżynieria mechaniczna,
nauki o zarządzaniu i jakości
Optimum. Studia Ekonomiczne
Optimum: Economic Studies
1506-7637 20 BazEkon,
wsparcie
ekonomia i finanse,
nauki o zarządzaniu i jakości
Organizacja i Zarządzanie 1899-6116 20 BazEkon,
wsparcie
ekonomia i finanse,
nauki o komunikacji społecznej i mediach,
nauki o polityce i administracji,
nauki o zarządzaniu i jakości,
nauki socjologiczne,
psychologia
Państwo i Prawo 0031-0980 70 ERIHPlus nauki prawne
Perspektywy Kultury 2081-1446 20 wsparcie historia,
literaturoznawstwo,
nauki o kulturze i religii,
nauki o zarządzaniu i jakości
Physical Culture and Sport. Studies and Research 2081-2221 20 ERIHPlus,
Scopus,
WoS
nauki o kulturze fizycznej,
nauki o kulturze i religii,
nauki o zarządzaniu i jakości,
nauki o zdrowiu,
nauki socjologiczne
Polish Journal of Environmental Studies 1230-1485 40 Scopus,
WoS
architektura i urbanistyka,
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
inżynieria biomedyczna,
inżynieria chemiczna,
inżynieria lądowa i transport,
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,
nauki biologiczne,
nauki chemiczne,
nauki farmaceutyczne,
nauki fizyczne,
nauki leśne,
nauki medyczne,
nauki o kulturze fizycznej,
nauki o zarządzaniu i jakości,
nauki o zdrowiu,
nauki o Ziemi i środowisku,
rolnictwo i ogrodnictwo,
technologia żywności i żywienia,
weterynaria,
zootechnika i rybactwo
Polish Journal of Management Studies 2081-7452 40 Scopus inżynieria lądowa i transport,
nauki o bezpieczeństwie,
nauki o zarządzaniu i jakości
Polish Journal of Sport and Tourism 1899-1998 20 ERIHPlus,
Scopus
architektura i urbanistyka,
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
inżynieria biomedyczna,
nauki medyczne,
nauki o kulturze fizycznej,
nauki o zarządzaniu i jakości,
nauki o zdrowiu
Polish Sociological Review 1231-1413 70 BazEkon,
Scopus,
WoS
nauki o kulturze fizycznej,
nauki o kulturze i religii,
nauki o zarządzaniu i jakości,
nauki o zdrowiu,
nauki socjologiczne
Polish Yearbook of International Law 0554-498X 40 ERIHPlus,
WoS
nauki o bezpieczeństwie,
nauki prawne,
prawo kanoniczne
Politeja 1733-6716 20 ERIHPlus nauki prawne
Polityka Energetyczna
Energy Policy Journal
1429-6675 20 BazEkon,
wsparcie
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Polityka i Społeczeństwo
Studies in Politics and Society
1732-9639 20 ERIHPlus,
wsparcie
nauki o bezpieczeństwie,
nauki o komunikacji społecznej i mediach,
nauki o polityce i administracji
Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały 2450-8357 70 wsparcie historia,
nauki o polityce i administracji,
nauki socjologiczne
Praca i Zabezpieczenie Społeczne 0032-6186 40 BazEkon,
wsparcie
nauki o polityce i administracji,
nauki prawne
Prace Geograficzne / Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Geographical Studies
1644-3586 20 BazEkon,
ERIHPlus
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Prace Komisji Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Transport Geography Papers of Polish Geographical Society
1426-5915 20 BazEkon,
ERIHPlus
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
2080-1653 20 BazEkon,
ERIHPlus,
WoS
architektura i urbanistyka,
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 1899-3192 20 BazEkon,
wsparcie
ekonomia i finanse,
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
nauki o polityce i administracji,
nauki o zarządzaniu i jakości,
nauki socjologiczne
Prakseologia 0079-4872 20 ERIHPlus,
Scopus
filozofia,
nauki o kulturze i religii,
nauki o zarządzaniu i jakości
Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 2300-9853 20 BazEkon,
ERIHPlus,
wsparcie
nauki prawne
Probability and Mathematical Statistics 0208-4147 40 Scopus,
WoS
ekonomia i finanse,
matematyka,
nauki socjologiczne
Problemy Ekorozwoju
Problems of Sustainable Development
1895-6912 40 Scopus,
WoS
architektura i urbanistyka,
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,
nauki leśne,
nauki o bezpieczeństwie,
nauki o zarządzaniu i jakości,
nauki prawne,
nauki socjologiczne,
rolnictwo i ogrodnictwo
Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje 1640-1808 20 BazEkon,
wsparcie
nauki o polityce i administracji
Problemy Transportu
Transport Problems
1896-0596 70 Scopus,
WoS
architektura i urbanistyka,
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
inżynieria lądowa i transport,
inżynieria mechaniczna,
nauki o bezpieczeństwie,
nauki o zarządzaniu i jakości
Problemy Zarządzania
Management Issues
1644-9584 20 BazEkon,
ERIHPlus,
WoS
nauki o kulturze fizycznej,
nauki o zarządzaniu i jakości,
nauki socjologiczne
Przedsiębiorczość - Edukacja 2083-3296 20 BazEkon,
ERIHPlus,
wsparcie
ekonomia i finanse,
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
nauki o zarządzaniu i jakości,
pedagogika
Przegląd Europejski 1641-2478 20 BazEkon,
wsparcie
nauki o polityce i administracji
Przegląd Geograficzny 0033-2143 70 Scopus architektura i urbanistyka,
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
inżynieria lądowa i transport,
nauki o Ziemi i środowisku,
rolnictwo i ogrodnictwo
Przegląd Organizacji 0137-7221 20 BazEkon,
wsparcie
nauki o zarządzaniu i jakości
Przegląd Podatkowy 0867-7514 20 BazEkon,
ERIHPlus
nauki prawne
Przegląd Prawa Handlowego 1230-2996 20 BazEkon,
ERIHPlus
nauki prawne
Przegląd Prawa Publicznego 1896-8996 20 BazEkon,
ERIHPlus
nauki prawne
Przegląd Prawno Ekonomiczny
REVIEW OF LAW, BUSINESS AND ECONOMICS
1898-2166 20 BazEkon,
ERIHPlus
nauki prawne
Przegląd Sejmowy 1230-5502 70 WoS,
wsparcie
nauki prawne,
prawo kanoniczne
Przegląd Statystyczny
Statistical Review
0033-2372 20 BazEkon,
wsparcie
ekonomia i finanse,
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
nauki o zarządzaniu i jakości
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 0137-5490 40 wsparcie nauki prawne
Quaestiones Geographicae 0137-477X 20 Scopus,
WoS
architektura i urbanistyka,
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
inżynieria lądowa i transport,
nauki o kulturze i religii,
nauki o Ziemi i środowisku
Real Estate Management and Valuation 2300-5289 20 BazEkon,
Scopus
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
inżynieria lądowa i transport,
nauki o zarządzaniu i jakości
Rocznik Andragogiczny
Andragogy Yearbook
1429-186X 20 ERIHPlus,
wsparcie
filozofia,
historia,
nauki o kulturze fizycznej,
nauki o zarządzaniu i jakości,
nauki socjologiczne,
pedagogika,
psychologia
Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego 1898-3189 20 wsparcie nauki o bezpieczeństwie,
nauki o polityce i administracji,
nauki o zarządzaniu i jakości,
nauki prawne
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
Yearbook of the Institute of East-Central Europe
1732-1395 70 ERIHPlus historia,
nauki o polityce i administracji
Rocznik Ochrona Środowiska
Annual Set The Environment Protection
1506-218X 40 Scopus,
WoS
architektura i urbanistyka,
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
inżynieria lądowa i transport,
inżynieria materiałowa,
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,
nauki biologiczne,
nauki leśne,
nauki o bezpieczeństwie,
nauki o zarządzaniu i jakości,
nauki o zdrowiu,
rolnictwo i ogrodnictwo,
zootechnika i rybactwo
Rozprawy Społeczne
Social Dissertations
2081-6081 20 BazEkon,
wsparcie
nauki o zdrowiu,
nauki socjologiczne,
pedagogika,
psychologia
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 2353-1428 20 BazEkon,
ERIHPlus
ekonomia i finanse,
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
nauki o polityce i administracji,
nauki o zarządzaniu i jakości,
nauki socjologiczne
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 0035-9629 40 BazEkon,
wsparcie
ekonomia i finanse,
nauki prawne,
nauki socjologiczne
Safety & Defense 2450-551X 20 wsparcie inżynieria lądowa i transport,
nauki o bezpieczeństwie,
nauki o polityce i administracji,
nauki o zarządzaniu i jakości
Samorząd Terytorialny 0867-4973 20 BazEkon,
ERIHPlus
ekonomia i finanse,
nauki o polityce i administracji,
nauki o zarządzaniu i jakości,
nauki prawne
Santander Art and Culture Law Review 2391-7997 20 ERIHPlus,
Scopus,
wsparcie
nauki o bezpieczeństwie,
nauki o kulturze i religii,
nauki o polityce i administracji,
nauki o sztuce,
nauki prawne,
prawo kanoniczne
Space - Society - Economy 1733-3180 20 BazEkon,
ERIHPlus
ekonomia i finanse,
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
nauki o polityce i administracji,
nauki o zarządzaniu i jakości
Sprawy Międzynarodowe 0038-853X 20 BazEkon,
wsparcie
ekonomia i finanse,
historia,
nauki o bezpieczeństwie,
nauki o komunikacji społecznej i mediach,
nauki o polityce i administracji,
nauki prawne
Statistics in Transition 1234-7655 40 BazEkon,
ERIHPlus,
Scopus
ekonomia i finanse,
matematyka,
nauki o zarządzaniu i jakości,
nauki socjologiczne
Studia BAS 2080-2404 20 BazEkon,
wsparcie
ekonomia i finanse,
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
nauki o zdrowiu,
nauki socjologiczne
Studia Demograficzne 0039-3134 20 BazEkon,
wsparcie
ekonomia i finanse,
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
nauki o polityce i administracji,
nauki socjologiczne
Studia Europejskie / Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego
Studies in European Affairs
1428-149X 20 BazEkon,
ERIHPlus,
wsparcie
ekonomia i finanse,
nauki o kulturze i religii,
nauki o polityce i administracji,
nauki prawne,
nauki socjologiczne
Studia Historiae Oeconomicae 0081-6485 20 BazEkon,
wsparcie
historia
Studia Humana 2299-0518 20 BazEkon,
ERIHPlus,
wsparcie
filozofia,
nauki o komunikacji społecznej i mediach,
nauki o polityce i administracji
Studia i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 1733-9758 20 BazEkon,
ERIHPlus
ekonomia i finanse,
nauki o zarządzaniu i jakości,
nauki prawne
Studia Iuridica Lublinensia 1731-6375 40 BazEkon,
ERIHPlus,
wsparcie
nauki o polityce i administracji,
nauki prawne
Studia Medioznawcze 1641-0920 20 BazEkon,
wsparcie
nauki o komunikacji społecznej i mediach
Studia Miejskie 2082-4793 20 wsparcie architektura i urbanistyka,
ekonomia i finanse,
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Studia Periegetica: Zeszyty Naukowe 1897-9262 20 BazEkon,
wsparcie
architektura i urbanistyka,
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
nauki o kulturze fizycznej,
nauki o Ziemi i środowisku
Studia Prawno-Ekonomiczne
Studies in Law and Economics
0081-6841 20 BazEkon,
ERIHPlus,
wsparcie
ekonomia i finanse,
nauki o polityce i administracji,
nauki o zarządzaniu i jakości,
nauki prawne,
nauki socjologiczne
Studia Regionalne i Lokalne 1509-4995 40 BazEkon,
ERIHPlus,
Scopus
architektura i urbanistyka,
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,
nauki o bezpieczeństwie,
nauki o kulturze i religii,
nauki o polityce i administracji,
nauki socjologiczne,
prawo kanoniczne
Studia z Polityki Publicznej / Szkoła Główna Handlowa
Public Policy Studies
2391-6389 20 BazEkon,
wsparcie
ekonomia i finanse,
nauki o polityce i administracji,
nauki o zdrowiu,
nauki socjologiczne
Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej
Studies on Labour Law and Social Policy
1429-9585 40 ERIHPlus,
wsparcie
nauki prawne
Świat Nieruchomości
World of Real Estate Journal
1231-8841 20 BazEkon,
ERIHPlus
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
nauki prawne
Torun Business Review 2451-0947 20 BazEkon,
ERIHPlus
nauki prawne
Torun International Studies 2391-7601 20 BazEkon,
ERIHPlus,
wsparcie
ekonomia i finanse,
nauki o bezpieczeństwie,
nauki o polityce i administracji,
nauki prawne
Turystyka Kulturowa
Cultural Tourism Scientific Journal
1689-4642 20 BazEkon,
ERIHPlus
nauki o kulturze i religii,
nauki o sztuce
Turyzm
Tourism
0867-5856 20 BazEkon,
ERIHPlus,
wsparcie
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
nauki o Ziemi i środowisku,
nauki socjologiczne
Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka. 1731-0725 20 BazEkon,
wsparcie
ekonomia i finanse,
nauki o komunikacji społecznej i mediach,
nauki o polityce i administracji,
nauki prawne
Wiadomości Statystyczne 0043-518X 20 BazEkon,
wsparcie
ekonomia i finanse,
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Wiadomości Ubezpieczeniowe
Insurance Review
0137-7264 20 BazEkon,
ERIHPlus
ekonomia i finanse,
nauki prawne,
prawo kanoniczne
Wroclaw Review of Law, Administration & Economics 2084-1264 20 ERIHPlus,
wsparcie
ekonomia i finanse,
nauki o polityce i administracji,
nauki o zarządzaniu i jakości,
nauki prawne
Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 1898-3529 20 BazEkon,
ERIHPlus,
wsparcie
ekonomia i finanse,
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
nauki o polityce i administracji,
nauki o zarządzaniu i jakości,
nauki prawne,
nauki socjologiczne
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 1641-0874 20 BazEkon,
ERIHPlus,
wsparcie
nauki o zarządzaniu i jakości
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 1506-2635 20 BazEkon,
wsparcie
ekonomia i finanse,
nauki o zarządzaniu i jakości
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie 0239-9415 20 BazEkon,
ERIHPlus,
wsparcie
nauki o zarządzaniu i jakości
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie
Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series
1641-3466 20 BazEkon,
wsparcie
ekonomia i finanse,
nauki o komunikacji społecznej i mediach,
nauki o polityce i administracji,
nauki o zarządzaniu i jakości,
nauki socjologiczne
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Transport
Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport
0209-3324 20 WoS architektura i urbanistyka,
inżynieria lądowa i transport,
inżynieria materiałowa,
inżynieria mechaniczna,
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,
nauki o zarządzaniu i jakości
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie. Finanse i Marketing 2081-3430 20 BazEkon,
wsparcie
ekonomia i finanse
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Cracow Review of Economics and Management
1898-6447 20 BazEkon,
ERIHPlus
ekonomia i finanse,
nauki o zarządzaniu i jakości
Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych 1896-9852 40 wsparcie nauki o polityce i administracji,
nauki prawne
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 1641-4381 20 BazEkon,
wsparcie
ekonomia i finanse,
nauki o zarządzaniu i jakości