Zgłoszenie publikacji do Biblioteki Cyfrowej

Za pomocą formularza, można zgłosić chęć zamieszczenia swojej publikacji w Bibliotece Cyfrowej.

Zgłaszający


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Polityka dostarczania obiektów autorskich do BC UEK

Udzielenie licencji

Prosze wypełnić umowę licencyjną BC UEK. Podpisaną umowę należy zeskanować, zapisać w formacie pdf i załączyć do niejszego formularza lub dostarczyć osobiście.

Dodaj plik pdf...
Usuń
UWAGA: Nazwa pliku nie powinna zawierać polskich znaków ani znaków specjalnych: np. spacji, przecinków, średników itp.

Informacja o miejscu dostarczenia zostanie przekazana w mailu

UWAGA: Zamieszczenie publikacji w BC będzie mozliwe po dostarczeniu licencji.

Zgłaszany dokument

Forma dostarczanego dokumentu

Dodaj plik pdf...
Usuń
UWAGA: Nazwa pliku nie powinna zawierać polskich znaków ani znaków specjalnych: np. spacji, przecinków, średników itp.

Informacja o miejscu dostarczenia zostanie przekazana w mailu