O projekcie

Historia

Rok 2006 – początek działalności Biblioteki Cyfrowej UEK stanowiła Akademicka Biblioteka Cyfrowa ABC-Kraków. Był to wspólny projekt Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej. W jej zasobach znalazły się materiały dydaktyczne, a także zasoby dziedzictwa kulturowego dwóch bibliotek naukowych.

Rok 2014 - zostaje powołana Biblioteka Cyfrowa UEK.

Cel

  • Udostępnienie w sieci elektronicznej wersji materiałów bibliotecznych, wspomagających proces dydaktyczny oraz badania naukowe, prowadzone na Uczelni.
  • Zapewnienie użytkownikom dostępu do dziedzictwa kulturowego w postaci zbiorów cyfrowych, a jednocześnie ochrona cennych materiałów.

Kolekcje

Zasób Biblioteki Cyfrowej podzielony jest na kolekcje (zbiory o określonym charakterze). Może on zostać poszerzony o nowe kolekcje lub podkolekcje.

Struktura Biblioteki Cyfrowej

BC UEK składa się z 6 kolekcji:

  • Artykuły/rozdziały/fragmenty – zbiór dokumentów niesamoistnych wydawniczo takich jak artykuły z czasopism czy rozdziały książek;
  • Czasopisma – polsko i obcojęzyczne wydania XIX i XX w. wydawnictw ciągłych o tematyce ekonomicznej;
  • Książki - kolekcja XIX i XX w. druków jak również druków współczesnych ze szczególnym uwzględnieniem piśmiennictwa z zakresu ekonomii i nauk społecznych;
  • Multimedialne katalogi wystaw – dokumentacja wystaw organizowany w Bibliotece Głównej UEK, opublikowanych w formie katalogów online;
  • Rękopisy i starodruki – cenne i unikatowe książki z XVIII w.;
  • Rozprawy doktorskie - kolekcja prac doktorskich bronionych na UEK od roku 2010 (obowiązuje Zarządzenie Rektora);
  • Historia Uczelni – kopie cyfrowe dokumentów dotyczące Uniwersytetu Ekonomicznego jego historii i życia społecznego (kolekcja w tworzeniu).

Informacje techniczne

Publikacje udostępniane są w formacie PDF oraz plików JPG.

W celu uzyskania najlepszej funkcjonalności Biblioteki Cyfrowej UEK zalecamy korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych.

Do przeglądania publikacji w formacie PDF może być konieczne zainstalowanie jednej z wtyczek: Adobe Reader, Foxit Reader.

Kontakt

zabab@uek.krakow.pl

potempaa@uek.krakow.pl

tworzydk@uek.krakow.pl