Licencje

Wszystkie publikacje umieszczone w Bibliotece Cyfrowej mają uregulowany status prawny. Większość zbiorów udostępniona jest w otwartym dostępie. Dostęp do niektórych materiałów może być ograniczony zgodnie z obowiązującym prawem autorskim.

Prawu autorskiemu nie podlegają materiały z domeny publicznej, która obejmuje materiały nie objęte restrykcjami polskiego prawa autorskiego lub co do których prawa te wygasły (twórcy, współtwórcy nie żyją od 70 lat lub upłynęło 70 lat od daty pierwszego rozpowszechnienia utworu anonimowego).

Materiały, które trafiają do domeny publicznej są własnością wspólną dostępną dla każdego do wykorzystania w swobodny sposób i w dowolnym celu z poszanowaniem praw autorskich osobistych.

Dokumenty mogą być wykorzystywane tylko na użytek własny, do celów naukowych, dydaktycznych lub edukacyjnych. Zabroniona i niezgodna z prawem autorskim jest reprodukcja, gromadzenie na własnych nośnikach, redystrybucja lub odsprzedaż.