Kolekcja: Książki

Liczba pozycji: 321
Nr Rok Tytuł Autor / Redaktor Język Dostęp
Niestety, nic nie znaleziono
1 1907 Ekonomja społeczna : systematyczny kurs wykładów Železnov, Vladimir Âkovlevič (1869-1933)
polski
2 1939 20-lecie komunikacji w Polsce odrodzonej Faecher, Stanisław (1893-1961)
Peters, Stanisław (1906-1972)
polski UEK
3 1938 A note on the political efficiency of the control of international trade Heydel, Adam (1893-1941)
angielski
4 1933 Administracja i organizacja zakładu przemysłowego Bieńkowski, Stanisław (1882-1958)
polski UEK
5 1926 Administracja przemysłowa i ogólna oraz Nauka o administracji w zastosowaniu do państwa Fayol, Henri (1841-1925)
polski
6 1875 Adwokat domowy czyli Każdemu przystępne objaśnienie w jaki sposób każdy przy aktach prawnych wszelkiego rodzaju sam się zastępować i potrzebne pisma jakoto: podania, prośby, rekursa [...] Haidinger, Andreas
polski
7 1928 Aktualne zagadnienia celne Krzywicki, Wieńczysław
polski
8 1930 Aktywizacja bilansu handlowego Battaglia, Roger (1873-1950)
polski
9 1937 Amerykańska pula : organizacja zbytu amerykańskich rolników Bargiel, Jan (ekonomia)
polski
10 2015 An analysis of the microbial quality of air in selected facilities of the National Museum in Cracow Sawoszczuk, Tomasz
Syguła-Cholewińska, Justyna (1975- )
Czop, Janusz (1967- )
angielski
11 1935 Analiza chemiczna a badawczy wskaźnik użyteczności towarów Bolland, Arnold (1881-1940)
polski niemiecki
12 1901 Austryacki podatek osobisto-dochodowy w praktyce : odczyt wygłoszony w lwowskiem Towarzystwie prawniczem Głąbiński, Stanisław (1862-1941)
polski
13 1902 Badania i szkice ekonomiczne Kempner, Stanisław Aleksander (1857-1924)
polski
14 1834 Bakona metoda tłumaczenia natury Wiszniewski, Michał (1794-1865)
polski
15 1931 Bankowość prywatna w Polsce w dobie przesilenia Friediger, Bernard (1901-1940)
polski
16 1929 Bilans gospodarczy dziesięciolecia Polski Odrodzonej : praca zbiorowa. T. 1 Zaleski, Stefan (1888-1959)
Schramm, Wiktor Franciszek (1885-1958)
Taylor, Edward (1884-1964)
polski UEK
17 1929 Bilans gospodarczy dziesięciolecia Polski Odrodzonej : praca zbiorowa. T. 2 Zaleski, Stefan (1888-1959)
Schramm, Wiktor Franciszek (1885-1958)
Taylor, Edward (1884-1964)
polski UEK
18 1933 Blaski i nędze piatiletki Wójcik, Karol (socjologia)
polski
19 1921 Bogactwo : krótki wykład przyczyn dobrobytu ekonomicznego wraz z dodatkiem O pieniądzu Cannan, Edwin (1861-1935)
polski
20 1916 Bojkoty ekonomiczne w krajach obcych Rybarski, Roman (1887-1942)
polski
21 2018 Born Global : nowa generacja małych przedsiębiorstw Przybylska, Krystyna (1949- )
polski
22 1939 Business cycles : a theoretical, historical, and statistical analysis of the capitalist process. Vol. 1 Schumpeter, Joseph Alois (1883-1950)
angielski
23 1939 Business cycles : a theoretical, historical, and statistical analysis of the capitalist process. Vol. 2 Schumpeter, Joseph Alois (1883-1950)
angielski
24 1931 Cel komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych Heydel, Adam (1893-1941)
polski
25 1910 Chemia sądowa Bolland, Arnold (1881-1940)
polski
26 1916 Co produkuje Galicya, a co Królestwo Polskie Bolland, Arnold (1881-1940)
polski
27 1934 Co to jest inflacja i deflacja? Heydel, Adam (1893-1941)
polski
28 2018 Controlling projektu w praktyce przedsiębiorstw działających w Polsce Nesterak, Janusz
Głodziński, Eryk
Kowalski, Michał Jerzy
polski
29 2016 Controlling strategiczny w praktyce przedsiębiorstw działających w Polsce Nesterak, Janusz
Kowalski, Michał Jerzy
Czerniachowicz, Barbara
polski
30 1933 Czerwona gospodarka : zagadnienia i fakty : praca zbiorowa Dobbert, Gerhard
polski
31 1901 Das Bevölkerungsgesetz des T. R. Malthus und der neueren Nationalökonomie : Darstellung und Kritik Oppenheimer, Franz (1864-1943)
niemiecki
32 1909 Doktryny ekonomiczne Kurnatowski, Jerzy (1874-1934)
polski
33 1906 Droga do rozwiązania kwestyi chleba czyli Teorya i polityka ekonomii społecznej Litwiniszyn, Stanisław
polski
34 1921 Drożyzna, sekwestr i waluta Krzywicki, Ludwik (1859-1941)
polski
35 1927 Dwa programy finansowe (jesień 1925 i wiosna 1927) Krzyżanowski, Adam (1873-1963)
polski UEK
36 1925 Dwanaście zasad wydajności Emerson, Harrington (1853-1931)
polski
37 2005 Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia Wach, Krzysztof (1976- )
polski
38 1935 Economic activity and interest Heydel, Adam (1893-1941)
angielski
39 1874 Ekonomja polityczna czyli wykład zasad pomyślności narodowéj. T. 3 Storch, Heinrich Friedrich von (1766-1835)
polski
40 1926 Filozofja społeczna Forda Heydel, Adam (1893-1941)
polski
41 1932 Finanse Francji w latach 1913-1928 Żurowski, Stefan
polski
42 1913 Finanse miast Królestwa Polskiego. T. 1 Markowski, Bolesław (1862-1936)
polski
43 2014 Finanse w polityce makroekonomicznej państwa Owsiak, Stanisław (1946- )
polski
44 2014 Finansowe determinanty rozwoju przedsiębiorstw Dresler, Zbigniew
polski
45 1917 Firma : studjum z zakresu teorji i praktyki prawa handlowego Namitkiewicz, Jan (1880-1958)
UEK
46 1933 Francja-Niemcy-Polska : program gospodarczo-polityczny Philipson, Stanley
polski
47 1908 Galicya. T. 1, Kraj, ludność, społeczeństwo, rolnictwo Bujak, Franciszek (1875-1953)
polski UEK
48 1910 Galicya. T. 2, Leśnictwo, górnictwo, przemysł Bujak, Franciszek (1875-1953)
polski UEK
49 1919 Geografia gospodarcza ziem polskich Weigt, Herkulan (1880- )
polski
50 1868 Geografia ogólna i statystyka ziem dawnej Polski Tatomir, Lucjan (1836-1901)
polski
51 1934 Geografja gospodarcza ogólna Srokowski, Stanisław (1872-1950)
polski
52 1928 Giełda : przeszłość, organizacja obecna, obroty Woyzbun, Stefan
polski
53 1928 Głód mieszkaniowy : przyczyny, skutki, środki zaradcze Schimmel, Jerzy
polski
54 1928 Główne problemy nowego układu międzynarodowych stosunków pieniężnych : odczyt wygłoszony na zebraniu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie dnia 5 grudnia 1927 Cassel, Gustaw (1866-1945)
polski
55 1922 Główne zagadnienia polityki handlowej w Polsce Lulek, Tomasz (1878-1962)
polski UEK
56 1929 Gospodarcze granice liberalizmu i etatyzmu Heydel, Adam (1893-1941)
polski
57 1913 Gospodarka naszych wielkich miast : Warszawa, Łódź, Kraków, Lwów, Poznań : na podstawie budżetu na rok 1911 w porównaniu z latami poprzedniemi Strasburger, Edward (1882-1923)
polski
58 1935 Gospodarka planowa w Polsce Lauterbach, Stanisław
polski
59 1842 Guizota Dzieje cywilizacyi europejskiéj od upadku Cesarstwa Rzymskiego zachodniego do rewolucyi francuzkiéj Guizot, François (1787-1874)
polski
60 1928 Gustaw Cassel : próba sylwetki Heydel, Adam (1893-1941)
polski
61 1829 Handbuch zur Erkennung der nutzbarsten und am häufigsten vorkommenden Gewächse. T. 1 Link, Heinrich Friedrich (1767-1851)
niemiecki
62 1935 Handel towarowy i pieniężny : jego organizacja i technika Tomanek, Franciszek (1889-1935)
polski
63 1936 Handzlówka - wzorowa wieś spółdzielcza Reizer, Józef
polski
64 1913 Herbata Bolland, Arnold (1881-1940)
polski
65 1840 Histoire de la révolution française, depuis 1789 jusqu'en 1814. 1-2 Mignet, François Auguste (1796-1884)
francuski
66 1947 Historia doktryn ekonomicznych Heydel, Adam (1893-1941)
polski
67 1939 Historia ekonomiki. T. 1, Historia ekonomiki powszechnej Głąbiński, Stanisław (1862-1941)
polski
68 1939 Historia ekonomiki. T. 2, Historia ekonomiki polskiej Głąbiński, Stanisław (1862-1941)
polski francuski
69 1920 Historja doktryn ekonomicznych od fizjokratów do czasów najnowszych. T. 1 Gide, Charles (1847-1932)
polski
70 1920 Historja doktryn ekonomicznych od fizjokratów do czasów najnowszych. T. 2 Gide, Charles (1847-1932)
polski
71 1907 Historja rozwoju wielkich banków niemieckich ze szczególnem uwzględnieniem dążności koncentracyjnych Riesser
polski
72 1889 Historyja nowożytna. T. 1, Do 1648 roku Korzon, Tadeusz (1839-1918)
polski
73 1884 Historyja wieków średnich wyłożona sposobem elementarnym Korzon, Tadeusz (1839-1918)
polski
74 1902 Idea samodzielności a finanse Galicyi Głąbiński, Stanisław (1862-1941)
polski
75 1939 Idee przewodnie gospodarstwa Polski Rybarski, Roman (1887-1942)
polski
76 1936 Idee przewodnie ubezpieczeń społecznych Krzeczkowski, Konstanty (1879-1939)
polski angielski
77 1934 Ideologja Wyższego Studjum Handlowego : jej geneza i realizacja Bolland, Arnold (1881-1940)
polski
78 1936 Ilustracja i tekst w reklamie prasowej : przyczynek do badań eksperymentalnych nad psychologją reklamy Frydlandówna, Maria
polski
79 1939 Interwencjonizm podatkowy : rozważania o pozafiskalnych celach opodatkowania i niektórych ich gospodarczych skutkach Zalewski, Stanisław (finanse)
polski
80 1936 Jak rośnie dobrobyt? : zarys polskiej teorji gospodarstwa narodowego Lutosławski, Wincenty (1863-1954)
polski UEK
81 2005 Jak założyć własną firmę w Polsce Wach, Krzysztof (1976- )
polski
82 2018 Jednolity plik kontrolny : klient JPK 2.0 Kobiela, Justyna
Nesterak, Janusz
polski
83 1914 Kakao Bolland, Arnold (1881-1940)
polski
84 1927 Kapitalizm i socjalizm wobec etyki Heydel, Adam (1893-1941)
polski
85 1924 Kapitał i zysk z kapitału. Dział 1, Historja i krytyka teorji zysku z kapitału. 1 Böhm-Bawerk, Eugen von (1851-1914)
polski
86 1925 Kapitał i zysk z kapitału. Dział 1, Historja i krytyka teorji zysku z kapitału. 2 Böhm-Bawerk, Eugen von (1851-1914)
polski
87 1913 Kawa Bolland, Arnold (1881-1940)
polski
88 1927 Kierunek technologiczny w wykształceniu gospodarczem Bolland, Arnold (1881-1940)
polski
89 1897 Kobieta i socyalizm Bebel, August (1840-1913)
polski
90 2015 Komunikacja i organizacyjne uczenie się : w kontekście wspomagania innowacji Łukasik, Paweł (ekonomia)
polski
91 1935 Koncesje zagraniczne w Z.S.R.R. Cyruliński, Bolesław
polski
92 1937 Kooperatyzm Gide, Charles (1847-1932)
polski
93 1924 Korespondencja kupiecka Passakas, Mieczysław Teodor Kajetan (1881-1941)
polski
94 1932 Korporacjonizm katolicki Roszkowski, Antoni (1894-1939)
polski
95 1925 Koszt wytwarzania i jego zależność od czasu i wydajności Hauswald, Edwin (1868-1942)
polski
96 1878 Kritik der praktischen Vernunft Kant, Immanuel (1724-1804)
Kehrbach, Karl (1846-1905)
niemiecki
97 1905 Krótki wykład ekonomji politycznej Bogdanov, Aleksandr Aleksandrovič (1873-1928)
polski
98 1939 Kryzys kapitalizmu : kapitalizm a gospodarka kierowana, neosocjalizm a kapitalizm, kapitalizm a nacjonalizm, przyszłość kapitalizmu Pirou, Gaëtan (1886-1945)
polski
99 1923 Księgowość kupiecka pojedyncza i podwójna : (z dołączonemi wzorami 19 ksiąg handlowych) : podręcznik dla szkół i przedsiębiorstw handlowych Tomanek, Franciszek (1889-1935)
polski
100 1927 Kwestja emigracji w Polsce Szawleski, Mieczysław (1888-1942)
polski
101 1919 Kwestja robotników rolnych : ze szczególnem uwzględnieniem stosunków wielkopolskich Rose, Adam Karol (1895-1951)
polski
102 1903 Kwestja rolna : przełom w produkcji środków spożywczych w drugiej połowie wieku XIX Krzywicki, Ludwik (1859-1941)
polski
103 1911 Kwestya drożyzny Czerkawski, Włodzimierz (1866-1913)
polski
104 1931 La possibilité d'une action des Écoles des Hautes Études Économiques en vue d'améliorer la situation économique : discours prononcé le 8 octobre 1931 à l'occasion de la consécration d'un second édifice affecté à l'Institut des Hautes Études Commerciales de Cracovie et Conférence d' Inauguration Bolland, Arnold (1881-1940)
francuski
105 1924 Le principe de causalité en économie politique : présenté dans la séance du 19 avril 1924 Heydel, Adam (1893-1941)
francuski
106 1924 Len (włókno) Bolland, Arnold (1881-1940)
Krygowski, J.
polski
107 1909 Liberalizm Faguet, Émile (1847-1916)
polski
108 1855 Listy z Krakowa. T. 2, cz. 1, Dzieje artystycznej fantazji Kremer, Józef (1806-1875)
polski
109 1896 Logika ekonomii : zasadnicze pojęcia ekonomiczne ze stanowiska nauki o energii Heryng, Zygmunt (1854-1931)
polski
110 1931 Materjały dla reformy podatkowej w Polsce : projekt ustawy o akcyzie od sody Bolland, Arnold (1881-1940)
Lulek, Tomasz (1878-1962)
polski UEK
111 1914 Mąka kostna i nawozy pokrewne Bolland, Arnold (1881-1940)
polski
112 1911 Merkantylizm, fizjokratyzm : mylne systemy ekonomji politycznej Hoene-Wroński, Józef Maria (1776-1853)
Wrońska, Wiktoria Henryka ( -1865)
polski
113 1922 Metodyczny podręcznik księgowości kupieckiej. Cz. 1 Lulek, Tomasz (1878-1962)
polski UEK
114 1925 Moje życie i dzieło Ford, Henry (1863-1947)
polski
115 1936 Myśli o kulturze Heydel, Adam (1893-1941)
polski
116 1924 Myśli o nauce towaroznawstwa Bolland, Arnold (1881-1940)
polski
117 1928 Narodowa polityka ekonomiczna Głąbiński, Stanisław (1862-1941)
polski
118 1811 Nauka ekonomii polityczney : podług układu Adama Smith Smith, Adam (1723-1790)
Znosko, Jan (1772-1833)
polski angielski
119 1920 Nauka ekonomji politycznej George, Henry (1839-1897)
polski
120 1925 Naukowa organizacja pracy Gehring, Kazimierz
Skrypczeńko, Aleksander
polski
121 1925 Naukowa Organizacja Pracy : Pierwszy Zjazd Polski 1924 polski
122 1926 Naukowa organizacja w gospodarstwie domowem (the new housekeeping) Frederick, Christine (1883- )
polski
123 1907 O aloinowej reakcyi oksyhemoglobiny Bolland, Arnold (1881-1940)
polski
124 1907 O gwajakowej reakcyi oksyhemoglobiny Bolland, Arnold (1881-1940)
polski
125 1920 O indykatorach zapachowych w analizie miareczkowej Bolland, Arnold (1881-1940)
polski
126 1925 O Instytucie Towaroznawczym w Krakowie Bolland, Arnold (1881-1940)
polski
127 1922 O mikroanalizie optycznej z zakresu związków metali Bolland, Arnold (1881-1940)
polski
128 1918 O mikrochemii i jej znaczeniu dla nauki i praktyki Bolland, Arnold (1881-1940)
polski niemiecki
129 1921 O mikro-wolumenometrze Bolland, Arnold (1881-1940)
polski niemiecki
130 1923 O naprawie skarbu Rzeczypospolitej : referat Jana Steczkowskiego wygłoszony w Towarzystwie Ekonomicznem w Krakowie dnia 5 stycznia 1923 r. Steczkowski, Jan Kanty (1862-1929)
polski
131 1918 O pilnych zadaniach handlu polskiego : (przemówienie z powodu rozpoczęcia roku szkolnego 1918| Bolland, Arnold (1881-1940)
polski
132 1919 O polską szkołę handlową : (projekt organizacyi średnich szkół handlowych) Lulek, Tomasz (1878-1962)
Weigt, Herkulan (1880- )
polski UEK
133 1875 O prawach kobiéty Prądzyński, Edward
polski
134 1926 O programie gospodarczym Polski Balukiewicz, Brunon
Piekałkiewicz, Jan (1892-1943)
polski
135 1927 O programie gospodarczym Polski oraz o warunkach rozwoju poszczególnych gałęzi wytwórczości Battaglia, Roger (1873-1950)
polski
136 1888 O systemie fizyokratów w ekonomice społecznéj Głąbiński, Stanisław (1862-1941)
polski
137 1916 O szkolnictwie handlowem w Galicyi Bolland, Arnold (1881-1940)
polski
138 1927 O tworzeniu i podziale bogactw Turgot, Anne Robert Jacques (1727-1781)
polski
139 1925 O ubezpieczeniach Biskupski, Ignacy
polski
140 1810 O upadku przemysłu y miast w Polszce Surowiecki, Wawrzyniec J. (1769-1827)
polski
141 1929 O zasady spółdzielcze Badura, Wincenty (około 1870-około 1940)
polski
142 1929 O źródłach wartości pieniądza. Cz. 2, Rozwój doktryny ilościowej Stahl, Zdzisław (1901-1987)
polski UEK
143 1926 Obciążenie produkcji na rzecz ubezpieczeń społecznych w Polsce i zagranicą : studjum porównawcze polski
144 1886 Obecny stan kwestyi monetarnej : wykład habilitacyjny miany d. 2 Sierpnia 1886 r., w Uniw. Jagiellońskim Milewski, Józef (1859-1916)
polski
145 2018 Opakowanie jako element zielonego marketingu Kuzincow, Joanna
polski UEK
146 1937 Ordynacja podatkowa : opracowanie systematyczne Rosenkranz, Achilles
polski
147 1930 Organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego na tle obowiązującego ustawodawstwa : w zarysie Strausman, I.
Rottenstreichowa, F.
polski
148 1937 Osiedla robotnicze : studja i doświadczenia pierwszego dziesięciolecia polski
149 1927 Pamiętnik Pierwszego Ogólnokrajowego Zjazdu Księgowych w Polsce Czerwiński, Konrad
polski
150 1859 Państwo odosobnione w stosunku do rolnictwa i ekonomii społecznej Thünen, Johann Heinrich von (1783-1850)
polski
151 1931 Pieniądz i problem jego wartości Adamczewski, Tadeusz
polski
152 1918 Pieniężna polityka państwowa : pojęcie banku, pieniężny rynek, waluta, banki, giełda, skutki wojny światowej, wnioski powojenne Mars, Jan
polski
153 1931 Pięć lat na froncie gospodarczym : 13. V. 1926-1931. T. 1 Starzyński, Stefan (1893-1939)
polski
154 1931 Pięć lat na froncie gospodarczym : 13. V. 1926-1931. T. 2 Jastrzębski, Wincenty (1885-1977)
polski
155 1936 Pisma ekonomiczne Skarbek, Fryderyk (1792-1866)
polski
156 1936 Pisma. T. 1 Mielczarski, Romuald (1871-1926)
Krzeczkowski, Konstanty (1879-1939)
polski
157 1936 Pisma. T. 2 Mielczarski, Romuald (1871-1926)
Krzeczkowski, Konstanty (1879-1939)
polski
158 1928 Pisma wybrane Quesnay, François (1694-1774)
Pietkiewicz, Zygmunt (1859-1934)
polski
159 1946 Plan Beveridge'a Szubert, Wacław (1912-1994)
polski UEK
160 1935 Plan nowego ustroju gospodarczego w Polsce Ostrowski, Tadeusz (rolnictwo)
polski
161 1842 Płociennictwo : obejmujące uprawę roślin włóknowych, przyrządzanie włókna, przędzenie, wyrabianie tkanin lnianych i konopnych, tudzież ich bielenie i dalsze wykończanie Bernhardt, August F.
polski
162 1884 Początki nauki finansów Cossa, Luigi (1831-1896)
polski
163 1907 Podręcznik ekonomji politycznej Koszutski, Stanisław (1872-1930)
polski
164 1920 Podręcznik ekonomji politycznej Koszutski, Stanisław (1872-1930)
polski
165 1914 Podręcznik towaroznawstwa dla szkół handlowych Bolland, Arnold (1881-1940)
polski
166 1925 Podstawowe zagadnienia metodologiczne ekonomji Heydel, Adam (1893-1941)
polski
167 1903 Podstawy do określenia żądań Galicyi na polu polityki handlowej Paygert, Kornel (1868-1936)
polski
168 1929 Pogląd na rozwój teoretycznej ekonomji Heydel, Adam (1893-1941)
polski
169 1928 Pogotowie gospodarcze Polski : materjały dla życia gospodarczego zebrane pod kątem widzenia odcięcia Polski od dowozu z zagranicy. T. 1 Bolland, Arnold (1881-1940)
Ciechanowicz, J.
polski
170 1905 Polityka ekonomiczna. T. 1 Milewski, Józef (1859-1916)
Czerkawski, Włodzimierz (1866-1913)
polski
171 1905 Polityka ekonomiczna. T. 2 Milewski, Józef (1859-1916)
Czerkawski, Włodzimierz (1866-1913)
polski
172 1931 Polityka handlowa Korowicz, Henryk (1888-1941)
polski
173 1932 Polityka pieniężna Brzeski, Tadeusz (1884-1955)
polski UEK
174 1930 Polityka przemysłowa w zarysie Korowicz, Henryk (1888-1941)
polski
175 1933 Polityka społeczna Daszyńska-Golińska, Zofia (1866-1934)
polski francuski
176 1928 Polska na tle gospodarki światowej Szawleski, Mieczysław (1888-1942)
Młynarski, Feliks (1884-1972)
polski
177 1936 Polski przemysł winiarski Skowroński, Antoni
polski
178 1928 Polskie prawo skarbowe Głąbiński, Stanisław (1862-1941)
polski
179 1937 Polskie ustawodawstwo dewizowe Mantel, Adam
Matecki, Bronisław
Bielobradek, Tadeusz
polski
180 1929 Polsko-niemieckie stosunki gospodarcze na tle wojny celnej Ringman, Aleksander (1883- )
polski
181 1917 Praca przemysłowa kobiet polskich : referat przedstawiony na Zjeździe Kobiet Polskich w Krakowie Ambroziewiczowa, Antonina
polski
182 1810 Praktisches Handbuch für Reisende durch Europa und Nord-Asien Beck, Johann Renatus Wilhelm (1761-1841)
niemiecki
183 1908 Prawo do całkowitego wytworu pracy Menger, Anton (1841-1906)
Lutostański, Karol (1880-1939)
Daszyńska-Golińska, Zofia (1866-1934)
polski
184 1934 Primitive society and its vital statistics Krzywicki, Ludwik (1859-1941)
angielski
185 1857 Principes d'économie politique. T. 1 Roscher, Wilhelm (1817-1894)
francuski
186 1857 Principes d'économie politique. T. 2 Roscher, Wilhelm (1817-1894)
francuski
187 1912 Proste sposoby badania towarów Bolland, Arnold (1881-1940)
polski
188 1930 Przedsiębiorstwa państwowe w Niemczech Szyszkowski, Stefan Zbigniew
polski
189 1926 Przemysł : podstawy, dążności rozwojowe, popieranie, dobór pracowników, psychotechnika, wydajność produkcji, produktywizm, dobrobyt, naukowa organizacja Hauswald, Edwin (1868-1942)
polski
190 1915 Przemysł żelazny w Królestwie Polskiem Hofman, Julian (metalurgia)
polski
191 1928 Przewroty walutowe i gospodarcze po wielkiej wojnie Oberlender, Leon
Krzyżanowski, Adam (1873-1963)
polski UEK
192 1938 Przewrót gospodarczy w III Rzeszy. Rolnictwo w III Rzeszy Caro, Leopold (1864-1939)
Żabko-Potopowicz, Antoni (1895-1980)
polski
193 1928 Przywileje podatkowe przedsiębiorstw publicznych w Polsce Lulek, Tomasz (1878-1962)
polski UEK
194 1933 Quo Vadere Szawleski, Mieczysław (1888-1942)
polski
195 2017 Rachunek kosztów w praktyce przedsiębiorstw działających w Polsce Nesterak, Janusz
Kołodziej-Hajdo, Marta
Kowalski, Michał Jerzy
polski
196 1919 Rèactions microchimiques de l'acide thiosulfurique Bolland, Arnold (1881-1940)
francuski
197 1929 Refleksje o Wystawie poznańskiej Heydel, Adam (1893-1941)
polski
198 1937 Rewizja bilansów spółek akcyjnych Lulek, Tomasz (1878-1962)
polski UEK
199 1935 Rok bez kartelu w przemyśle cementowym Kutten, Viktor
polski
200 1928 Rola kapitału amerykańskiego w życiu państwowem i gospodarczem Polski Heryng, Zygmunt (1854-1931)
polski
201 1937 Rolnictwo i wojna Rostworowski, Stanisław Janusz (1888-1944)
Stablewski, Stefan (1895-1985)
polski UEK
202 1937 Rolnictwo i wojna Rostworowski, Stanisław Janusz (1888-1944)
Stablewski, Stefan (1895-1985)
polski UEK
203 1932 Rozprawa o spółdzielczości kredytowej w Polsce Żelechowski, Antoni
polski
204 1916 Rozwój gospodarczy nowoczesnej wsi polskiej. T. 1 Biegeleisen, Leon Władysław (1885-1944)
polski niemiecki
205 1917 Rozwój gospodarczy nowoczesnej wsi polskiej. T. 2 Biegeleisen, Leon Władysław (1885-1944)
polski niemiecki
206 1924 Rozwój gospodarczy Polski : od rozbiorów do niepodległości Kempner, Stanisław Aleksander (1857-1924)
polski
207 1910 Rozwój instytucji społecznych w ciągu XIX-go stulecia Gide, Charles (1847-1932)
polski
208 1931 Rozwój ubezpieczeń publicznych w Polsce. T. 1 Krzeczkowski, Konstanty (1879-1939)
polski
209 1935 Rozwój ubezpieczeń publicznych w Polsce. T. 2, Cz. 1 Krzeczkowski, Konstanty (1879-1939)
polski
210 1935 Rozwój ubezpieczeń publicznych w Polsce. T. 2, cz. 2 Krzeczkowski, Konstanty (1879-1939)
polski
211 1927 Ruch spółdzielczy w Polsce w latach 1914-1926 : zagadnienia dotyczące współdziałania grup i typów spółdzielni oraz zmiany zaszłe w ustroju ruchu Weydlich, Kazimierz
polski
212 2014 Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce Czekaj, Jan (1950- )
Miklaszewska, Ewa (1956- )
Sułkowska, Wanda (1951- )
polski
213 2018 Rynek opakowań z tworzyw sztucznych w kraju i prognoza jego rozwoju Czerniawski, Bohdan
polski UEK
214 1939 Rynek węglowy w Polsce Gryziewicz, Stanisław
polski
215 1927 Rzeźnie spółdzielcze Mokrzyński, Józef (1879-1932)
polski
216 2015 Samorząd Krakowa wobec wyzwań metropolitalności Hołuj, Dominika
polski
217 1923 Społeczne zasady kooperacji Tugan-Baranovs'kij, Mihajlo (1865-1919)
polski
218 1936 Sposoby reklamy kupców detalistów Krzyżewski, Tadeusz
polski
219 1937 Spółdzielczość jej problemy i możliwości Enfield, A. Honora
polski
220 1937 Spółdzielczość rolnicza w rozmaitych krajach Chmielewski, Zygmunt (1873-1939)
polski
221 1929 Spółdzielczość w rolnictwie polskiem Kłapkowski, Tadeusz
polski
222 1909 Spółki rolnicze i handlowe Daszyńska-Golińska, Zofia (1866-1934)
polski
223 1938 Sprawozdanie z pracy Instytutu Towaroznawczego Wyższego Studium Handlowego w Krakowie za czas od jego założenia (1. IX. 1924 r.) do akademizacji Uczelni (1. IX. 1938 r.) Bolland, Arnold (1881-1940)
polski
224 2015 Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne Micherda, Bronisław (1945-2016)
polski angielski
225 1936 Sprzedażoznawstwo Madej, Jan August
polski
226 1930 Stan gospodarczy Rosji Sowieckiej Ringman, Aleksander (1883- )
polski
227 1936 Stosunek Czech do Polski (1914-1921) Kasprzak, Stanisław
polski
228 1932 Stosunek państwa do przedsiębiorstwa prywatnego Heydel, Adam (1893-1941)
polski
229 1931 Stosunki handlowe Polski z krajami nowoczesnej imigracji polskiej : wykład wygłoszony w studjum emigracyjno-kolonizacyjnem w dniach 3 i 4 marca 1931 r Głąbiński, Stanisław (1862-1941)
polski
230 1903 Stowarzyszenia spożywcze : ustęp z dziejów kooperacji Krzywicki, Ludwik (1859-1941)
polski
231 1923 Studja socjologiczne Krzywicki, Ludwik (1859-1941)
polski
232 1939 System ekonomii politycznej. T. 3, Psychologia społecznogospodarcza Rybarski, Roman (1887-1942)
polski
233 1880 System ekonomii społecznej. T. 1 Biliński, Leon (1846-1923)
polski
234 1882 System ekonomii społecznej. T. 2 Biliński, Leon (1846-1923)
polski
235 1924 System ekonomji politycznej. T. 1, Rozwój życia gospodarczego i idei gospodarczych Rybarski, Roman (1887-1942)
polski
236 1930 System ekonomji politycznej. T. 2, Teorja gospodarstwa społecznego Rybarski, Roman (1887-1942)
polski
237 1879 System finansów Lawa i jego zwolennicy Falkenhagen-Zaleski, Piotr (1809-1883)
polski
238 1925 System Taylora : naukowa organizacja Thompson, C. Bertrand
polski
239 1905 Systemy socyalistyczne a rozwój ekonomiczny Bourguin, Maurice (1856-1910)
polski
240 1892 Szkice ekonomiczne i filozoficzne Krusiński, Stanisław (1857-1886)
polski
241 1923 Sztuka sprzedawania Skarżyński, Tadeusz
polski
242 1931 Światowy kryzys gospodarczy i położenie Polski Szawleski, Mieczysław (1888-1942)
polski
243 1934 Tabela potrąceń składek do Ubezpieczalni Społecznej obejmująca robotników i pracowników umysłowych Durek, Bronisław
polski
244 1939 Tabele składek i potrąceń od pracodawców i pracowników na ubezpieczenia społeczne i podatki państwowe oraz informacje dla pracodawców Pieczynis, Jerzy
polski
245 1934 Tajemnice i fałszerstwa księgowości i bilansów Latanowicz, Stanisław (1886-1935)
polski
246 1925 Technika handlu światowego : system nauki o handlu międzynarodowym : część ogólna Petyniak-Sanecki, Kazimierz
polski
247 1925 Technika handlu światowego : system nauki o handlu międzynarodowym : część ogólna Petyniak-Sanecki, Kazimierz
polski
248 1928 Tematy do księgowości. Cz. 1 Żabiński, Albin (1883-1959)
polski
249 1926 Tematy do księgowości. Cz. 2 Żabiński, Albin (1883-1959)
polski
250 1935 Teoretyczne podstawy formalnej strony gospodarki państwowej Bielak, Michał
polski
251 1931 Teoretyczne podstawy polityki Banków Centralnych Libicki, Janusz Wojciech (1902-1941)
polski
252 1935 Teorja dochodu społecznego Heydel, Adam (1893-1941)
polski
253 1927 Teorja ekonomiki narodowej Głąbiński, Stanisław (1862-1941)
polski
254 1897 Teorja i praktyka ekonomji : odczyt Zygmunta Herynga w Warsz. Oddz. Ros. Tow. Pop. Przem. i Handlu z d. 12 marca 1897 r. Heryng, Zygmunt (1854-1931)
polski
255 1934 Teorja ilościowa pieniądza w polskiej literaturze ekonomicznej (1918-1932) : próba analizy Malinowski, Władysław
polski
256 1929 Teorja konjunktury Heydel, Adam (1893-1941)
polski
257 1923 Teorja produkcji : próba zbadania społecznych warunków produkcji Zawadzki, Władysław (1885-1939)
polski francuski
258 1897 Teorya czystego dochodu z ziemi Czerkawski, Włodzimierz (1866-1913)
polski
259 1893 Teorya czystego dochodu z ziemi Czerkawski, Włodzimierz (1866-1913)
polski
260 2014 Transfer wiedzy i dyfuzja innowacji jako źródło konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce Firlej, Krzysztof (1961- )
polski
261 1935 Twórcy ekonomji politycznej : wstęp do historji doktryn ekonomicznych Lewiński, Jan Stanisław (1885-1930)
polski
262 1935 U progu nowych założeń polskiej szkoły handlowej polski
263 1907 Über die Aloinreaktion des Oxyhämoglobins Bolland, Arnold (1881-1940)
niemiecki
264 1930 Über die schweizerisch-polnischen wirtschaftlichen Beziehungen : Gastvorlesungen an der Handelschochschule in. St. Gallen initiiert von der Schweizerischen Kommission für Internationale Intellektuelle Zusammenarbeit Bolland, Arnold (1881-1940)
niemiecki
265 1934 Uwagi o nieciągłości funkcyj w ekonomji Heydel, Adam (1893-1941)
polski
266 1932 Uwagi w sprawie kryzysu gospodarczego w Polsce : (przyczyny i drogi naprawy) Landsberg, Emil
polski
267 1924 W sprawie Akademji Handlowej w Krakowie Łoziński, Paweł (1883-1942)
polski
268 1933 Wahania cen i ich przyczyny Battaglia, Roman
polski
269 1914 Wartość wymienna jako miara bogactwa Rybarski, Roman (1887-1942)
polski
270 1938 Warunki handlowe : zwyczaje giełdowe ogólnopolskie polski
271 1925 Wielcy myśliciele i ich poglądy na życie : zagadnienia życia ludzkości w rozwoju dziejowym od Platona do naszych czasów. T. 1, Epoka grecka - chrześcijaństwo Eucken, Rudolf (1846-1926)
polski
272 1925 Wielcy myśliciele i ich poglądy na życie : zagadnienia życia ludzkości w rozwoju dziejowym od Platona do naszych czasów. T. 2, Czasy nowożytne Eucken, Rudolf (1846-1926)
Zieleńczyk, Adam (1880-1943)
polski
273 1930 Wieś i folwark : drobne i duże gospodarstwa rolne ze stanowiska ekonomicznego Grabski, Władysław (1874-1938)
polski
274 1912 Włościanie i ich sprawa w dobie organizacyjnej i konstytucyjnej Królestwa Polskiego Kirkor-Kiedroniowa, Zofia (1872-1952)
polski
275 1938 Wójtostwo krakowskie w wiekach średnich Niwiński, Mieczysław (1897-1942)
polski
276 1927 Współpraca Kasy Stefczyka ze spółdzielnią rolniczo-handlową Załuski, Piotr
polski
277 1913 Wykład ekonomiki społecznej wraz z zarysem polityki ekonomicznej z historyą ekonomiki Głąbiński, Stanisław (1862-1941)
polski
278 1935 Wykład ekonomji politycznej Dunajewski, Julian (1821-1907)
polski
279 1914 Wykład początkowych prawideł ekonomiki politycznej; Współwyd.: Rzut oka na stosunki gospodarcze w Polsce pod koniec XVIII stulecia Nax, Jan Ferdynand (1736-1810)
Grotowski, Żelisław (1878-1937)
polski
280 1935 Wyniki bilansowe a rzeczywiste przedsiębiorstw państwowych w Polsce Bernadzikiewicz, Tadeusz (1906-1944?)
polski
281 1938 Z dziejów firmy Gebethner i Wolff : 1857-1937 Muszkowski, Jan (1882-1953)
polski UEK
282 1933 Zagadnienia kartelowe Kutten, Viktor
polski
283 1932 Zagadnienia oszczędności w Polsce Lulek, Tomasz (1878-1962)
polski UEK
284 1899 Zagadnienia socyalizmu Abramowski, Edward (1868-1918)
polski
285 1933 Zagadnienie kartelizacji w Polsce Dziewulski, Stefan (1876-1941)
polski
286 1933 Zagadnienie kartelizacji w Polsce : (ceny a kartele) Battaglia, Roger (1873-1950)
polski
287 1930 Zagadnienie komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych Szyszkowski, Stefan Zbigniew
polski
288 1936 Zagadnienie pieniądza papierowego w angielskiej literaturze ekonomicznej wieku siedemnastego Świdrowski, Józef (1906- )
polski
289 1938 Zagadnienie planowania gospodarczego Sławiński, Zygmunt
polski
290 1939 Zagadnienie rynku pieniężnego w polskiej polityce zagranicznej Zbrowski, Włodzimierz
polski
291 1939 Zagadnienie społeczne Szymański, Antoni (1881-1942)
polski
292 1935 Zagadnienie szybkości obiegu pieniądza w współczesnej ekonomice Bark, Edgar
polski
293 1910 Zarys ekonometryi i teorya buchalteryi Ciompa, Paweł (1867-1913)
polski
294 1922 Zarys ekonomji społecznej : ogólna nauka o gospodarstwie społecznem Philippovich, Eugen von (1858-1917)
polski
295 1907 Zarys nauki handlu Belmont, Leo (1865-1941)
polski
296 1926 Zarys nauki o handlu Walosiński, Wacław
polski
297 1938 Zarys nauki o wekslach : do użytku szkolnego i praktycznego Lulek, Tomasz (1878-1962)
Żabiński, Albin (1883-1959)
polski
298 1919 Zasady budżetowania, kasowości i rachunkowości komunalnej Machowicz, Anton (1864-1931)
polski
299 1938 Zasady ekonomii politycznej Barone, Enrico (1859-1924)
polski
300 1914 Zasady ekonomii społecznej Gide, Charles (1847-1932)
polski
301 1925 Zasady ekonomiki. T. 1 Marshall, Alfred (1842-1924)
polski
302 1928 Zasady ekonomiki. T. 2 Marshall, Alfred (1842-1924)
polski
303 1923 Zasady ekonomji politycznej : z 40 mapami, rysunkami i wykresami Lewiński, Jan Stanisław (1885-1930)
polski
304 1859 Zasady ekonomji politycznej z niektóremi zastosowaniami do ekonomji społecznej. T. 1 Mill, John Stuart (1806-1873)
polski
305 1860 Zasady ekonomji politycznej z niektóremi zastosowaniami do ekonomji społecznej. T. 2 Mill, John Stuart (1806-1873)
polski
306 1921 Zasady ekonomji społecznej dla wyższych zakładów naukowych w Polsce Petyniak-Sanecki, Kazimierz
Tomanek, Franciszek (1889-1935)
polski
307 1931 Zasady księgowania : w przedsiębiorstwach handlowych, przemysłowych i bankowych Skrzywan, Stanisław (1902-1971)
polski UEK
308 1926 Zasady nauki ekonomji społecznej Caro, Leopold (1864-1939)
polski
309 1907 Zasady ogólne ekonomii społecznej Stecki, Jan (1871-1954)
polski
310 1930 Zasady organizacji gospodarstw małych Janikowski, Tadeusz
polski
311 1937 Zasady organizacji i budżetowania Baliński, Władysław (1889-1978)
polski
312 1923 Zasady organizacji naukowej zakładów przemysłowych Taylor, Frederic Winslow (1856-1915)
Rothert, Aleksander (1870-1937)
polski
313 1904 Zasady stereochemii Bolland, Arnold (1881-1940)
polski
314 1938 Zasady techniki badania bilansu : wraz z przeglądem utawodawstwa księgowego Seifert, Teofil (1887-1941?)
315 1918 Ziemstwa kredytowe (landszafty) i kredyt rolniczy w dzielnicy pruskiej Scheffs, Marcel
polski
316 1930 Złudy pieniądza Fisher, Irving (1867-1947)
polski
317 1936 Zmiany strukturalne polskiego eksportu rolniczego Ozga, Stanisław
polski francuski
318 1930 Zrzeszenia rolnicze w Szwajcarji Kłapkowski, Tadeusz
polski
319 1936 Źródła energji w Polsce i ich wyzyskanie polski
320 1932 Źródła współczesnego kapitalizmu : zarys historyczno-gospodarczy Sée, Henri (1864-1936)
polski
321 1933 Życie gospodarcze a ekonomika społeczna : księga zbiorowa Bertoni, Karol
Caro, Leopold (1864-1939)
polski