Polskie Piśmiennictwo Ekonomiczne do roku 1939

Polskie Piśmiennictwo Ekonomiczne do roku 1939
Polskie Piśmiennictwo Ekonomiczne do roku 1939

Źródłem inspiracji do stworzenia PPE stała się podjęta przez prof. Ludwika Krzywickiego, w latach dwudziestych XX wieku, próba utworzenia retrospektywnej bibliografii polskich publikacji o treści ekonomicznej (Materjały do bibljografji ekonomicznej w języku polskim, 1923).

Podstawowym celem projektu jest stworzenie całościowej, retrospektywnej bibliografii ekonomicznego piśmiennictwa polskiego do wybuchu II wojny światowej oraz popularyzacja niebagatelnego dorobku polskiej myśli ekonomicznej tego okresu.

Baza rejestruje wydane w języku polskim zarówno w kraju, jak i zagranicą wszystkie typy dokumentów (książki, artykuły, materiały konferencyjne, archiwalia) reprezentujące literaturę ekonomiczną.

Przy tworzeniu opisów posługiwano się własnymi zasobami Biblioteki Głównej UEK, a także podstawowymi polskimi źródłami bibliograficznymi: Bibliografią Estreichera i Bibliografią Polską 1901-1939 oraz centralnym katalogiem zbiorów polskich bibliotek naukowych NUKAT, katalogiem Biblioteki Narodowej i katalogami rozproszonymi innych bibliotek naukowych.

Dzięki zgodzie udzielonej BG UEK przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne zdigitalizowano prawie całą zawartość podstawowego czasopisma z zakresu nauk ekonomicznych - Ekonomisty za lata 1900-1939. W bazie zostały umieszczone odnośniki do wersji elektronicznych dzieł ekonomicznych dostępnych w Bibliotece UEK oraz innych polskich bibliotekach cyfrowych.

Zawartość treściową umieszczonych w bazie dokumentów scharakteryzowano, co może wydać się kontrowersyjne, szesnastoma zagadnieniami pełniącymi jednocześnie rolę słów kluczowych, przejętymi bezpośrednio z Materjałów Krzywickiego.

Wyszukiwanie informacji odbywa się według następujących kryteriów: autora, tytułu, źródła oraz zagadnienia.