PROPOZYCJA ZAKUPU WYDAWNICTW

Szanowni Państwo,
uprzejmie prosimy o zgłaszanie pozycji, które - zdaniem Państwa - Biblioteka powinna posiadać w swoich zbiorach.
Jeżeli w katalogu Biblioteki (https://kataloguek.cyfronet.pl/search/query?term_1&theme=uek), ani na liście
Czasopisma A-Z (http://atoz.ebsco.com/about.asp?Id=10014&uc=Admin&sid=97582531&TabID=5&jump=true)
nie znaleźli Państwo niezbędnego w pracy naukowej lub w dydaktyce poszukiwanego wydawnictwa, prosimy wypełnić poniższe zgłoszenie. W miarę możliwości postaramy się realizować nadsyłane propozycje.

WAŻNE !
Zakup czasopism i wydawnictw w formie elektronicznej może być zrealizowany po zaakceptowaniu tytułów do zakupu przez Radę Biblioteczną.
Wydawnictwa tego typu obowiązuje Prawo Zamówień Publicznych.


Zgłaszający:

* Nazwisko:
* Imię:
* Adres e-mail:
* Nr karty bibl.:
pracownik UEK
doktorant UEK
student UEK
Załącznik: 1. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych