Wyszukiwanie
Raporty Wydział/Pracownik
iOpis :pełny
lub Za lata : -bibliogr.
Rodzaj dok.: Wyczyść
Opis bazy Formularze

W bazie znajdują się publikacje, które nie zostały uwzględnione w nowej wersji bazy Dorobek (https://bazybg.uek.krakow.pl/dorobek). Cały czas trwają prace, które mają na celu pełne uzupełnienie nowej bazy.