BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Wszystkie wyniki spośród 17 dla zapytania:
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2011, R. 18, nr 6 (79) posortowane wg spisu treści
1
Domian Ewa
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2011, R. 18, nr 6 (79), s. 5-23
2
Marciniak-Łukasiak Katarzyna
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2011, R. 18, nr 6 (79), s. 24-35
3
Neffe-Skocińska Katarzyna, Gierejkiewicz Marlena, Kołożyn-Krajewska Danuta
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2011, R. 18, nr 6 (79), s. 36-46
4
Chmiel Marta, Słowiński Mirosław, Cal Paweł
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2011, R. 18, nr 6 (79), s. 47-54
5
Tril Urszula, Salejda Anna M., Krasnowska Grażyna
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2011, R. 18, nr 6 (79), s. 55-66
6
Binder Maria, Pruska-Kędzior Anna, Kędzior Zenon, Jankowska Magdalena, Chojnacka Ewelina
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2011, R. 18, nr 6 (79), s. 67-78
7
Jankowska Magdalena, Kędzior Zenon, Pruska-Kędzior Anna, Chojnacka Ewelina, Binder Maria
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2011, R. 18, nr 6 (79), s. 79-90
8
Ogrodowska Dorota, Zadernowski Ryszard, Tańska Małgorzata, Czaplicki Sylwester
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2011, R. 18, nr 6 (79), s. 91-104
9
Kawa-Rygielska Joanna, Pietrzak Witold
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2011, R. 18, nr 6 (79), s. 105-118
10
Spiel Jadwiga A., Pliszka Monika, Borowski Jerzy, Gutkowska Agnieszka
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2011, R. 18, nr 6 (79), s. 119-131
11
Teleszko Mirosława
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2011, R. 18, nr 6 (79), s. 132-141
12
Klimczak Elżbieta, Rozpara Elżbieta, Król Bogusław
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2011, R. 18, nr 6 (79), s. 142-154
13
Cendrowski Andrzej, Ścibisz Iwona, Mitek Marta
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2011, R. 18, nr 6 (79), s. 155-166
14
Łysoniewska Elżbieta, Kalisz Stanisław, Mitek Marta
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2011, R. 18, nr 6 (79), s. 167-176
15
Kowalczyk Dariusz
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2011, R. 18, nr 6 (79), s. 177-191
16
Szczepaniak Grzegorz, Wojtatowicz Maria
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2011, R. 18, nr 6 (79), s. 192-203
17
Choińska Anna, Łaba Wojciech, Rodziewicz Anna, Bogacka Agata
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2011, R. 18, nr 6 (79), s. 204-213