BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Wszystkie wyniki spośród 17 dla zapytania:
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2012, R. 19, nr 3 (82) posortowane wg spisu treści
1
Żakowska-Biemans Sylwia
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2012, R. 19, nr 3 (82), s. 5-18
2
Adamczyk Greta, Sikora Marek, Krystyjan Magdalena
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2012, R. 19, nr 3 (82), s. 19-34
3
Krzyżewski Józef, Strzałkowska Nina, Bagnicka Emilia, Jóźwik Artur, Horbańczuk Jarosław O.
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2012, R. 19, nr 3 (82), s. 35-45
4
Wirkowska Magdalena, Bryś Joanna, Górska Agata, Ostrowska-Ligęza Ewa, Tarnowska Katarzyna
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2012, R. 19, nr 3 (82), s. 46-55
5
Wikiera Agnieszka, Mika Magdalena
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2012, R. 19, nr 3 (82), s. 55-63
6
Derewiaka Dorota, Obiedziński Mieczysław W.
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2012, R. 19, nr 3 (82), s. 64-76
7
Leśnierowski Grzegorz, Borowiak Robert
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2012, R. 19, nr 3 (82), s. 77-87
8
Cegiełka Aneta
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2012, R. 19, nr 3 (82), s. 88-100
9
Zapletal Piotr, Tomczyk Katarzyna, Migdał Władysław, Pustkowiak Henryk, Węglarz Andrzej
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2012, R. 19, nr 3 (82), s. 101-113
10
Goderska Kamila, Rychlik Tomasz, Andrzejewska Ewa, Szkaradkiewicz Andrzej, Czarnecki Zbigniew
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2012, R. 19, nr 3 (82), s. 114-131
11
Patelski Piotr, Dziekońska Urszula
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2012, R. 19, nr 3 (82), s. 132-142
12
Przetaczek-Rożnowska Izabela, Fortuna Teresa, Pycia Karolina
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2012, R. 19, nr 3 (82), s. 143-154
13
Pastuszka Dorota, Gambuś Halina, Sikora Marek
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2012, R. 19, nr 3 (82), s. 155-167
14
Nawirska-Olszańska Agnieszka, Biesiada Anita, Kucharska Alicja Z., Sokół-Łętowska Anna
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2012, R. 19, nr 3 (82), s. 168-178
15
Nowaczyk Lubosława
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2012, R. 19, nr 3 (82), s. 179-186
16
Skąpska Sylwia, Sokołowska Barbara, Fonberg-Broczek Monika, Niezgoda Jolanta, Chotkiewicz Marta, Dekowska Agnieszka
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2012, R. 19, nr 3 (82), s. 187-196
17
Jeżewska-Zychowicz Marzena, Jeznach Maria, Kosicka-Gębska Małgorzata
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2012, R. 19, nr 3 (82), s. 197-206