BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Wszystkie wyniki spośród 15 dla zapytania:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2012, t. 267 posortowane wg spisu treści
1
Samborski Adam
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2012, t. 267, s. 7-19
2
Kochalski Cezary
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2012, t. 267, s. 21-27
3
Duraj Jan
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2012, t. 267, s. 29-42
4
Bartkowiak Piotr, Grajewska Wioletta
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2012, t. 267, s. 43-50
5
Sokołowski Jarosław, Jóźwicki Rafał
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2012, t. 267, s. 51-62
6
Karbownik Lidia
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2012, t. 267, s. 63-77
7
Karbownik Lidia
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2012, t. 267, s. 79-93
8
Matuszewska-Pierzynka Agnieszka
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2012, t. 267, s. 95-105
9
Chęciński Sebastian
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2012, t. 267, s. 109-118
10
Kościelniak Helena, Górka Mateusz
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2012, t. 267, s. 119-128
11
Kościelniak Helena, Łęgowik-Małolepsza Małgorzata
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2012, t. 267, s. 129-139
12
Nowak Dariusz
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2012, t. 267, s. 141-152
13
Comporek Michał
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2012, t. 267, s. 153-172
14
Ziółkowska Bogusława
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2012, t. 267, s. 173-183
15
Łęgowik-Świącik Sylwia
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2012, t. 267, s. 185-192