BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Riedel Rafał (University of Opole), Skrzypiec Ryszard (Research Centre on Local Activity)
Tytuł
The Quality of Local Self-Governance and the Political Participation of Non-governmental Organizations-Evidence from Silesia
Źródło
Polish Sociological Review, 2019, nr 2, s. 141-156, tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Organizacje pozarządowe, Samorządność
Non-governmental organisation, Self-government
Uwagi
summ., "This text is a part of a research project entitled: "The 'Missing Link': Examining organized interests in post-communist policy making" (OrgIntCEE), supported by DFG-NCN National Science Center Poland/Beethoven, no. 2016/23/G/HS5/01001.
Kraj/Region
Dolny Śląsk
Lower Silesia
Abstrakt
The quality of local authorities performance is determined, among others, by the involvement of social actors in the policy-making process. Among them, it is the non-governmental organisations (NGOs) that play a significant role in local polities, politics and policies. This paper tests if and how the participation of NGOs makes a difference in the quality of local self-governance, based on the evidence from Silesia (2010-2014) - the most densely populated region in Poland. The results show that the NGOs' involvement diversifies the outcomes in the quality of governance only in a modest way and extend. Consequently, the authors conclude that the politically engaged NGOs do not qualitatively bring much of an added value and rather play a role of proto-parties. Formally not being recognised as political parties, they perform many (if not most) roles that classical political parties deliver, including the recruitment of political elites, offering the political alternative, channelling the citizens' preferences and participation in power-sharing. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aars, J., Ringkjøb, H-E. 2005. Party Politicisation Reversed? Non-partisan Alternatives in Norwegian Local Politics, Scandinavian Political Studies 28 (2): 161-182.
 2. Bartkowski, J. 2003. Samorząd terytorialny, in: J.J. Wiatr, J. Raciborski, J. Kilias, J. Bartkowski, B. Frątczak-Rudnicka, Demokracja polska. Warszawa: Scholar.
 3. Carnaghan, E. 2001. Thinking about Democracy: Interviews with Russian Citizens, Slavic Review 60 (2).
 4. Davies, J. 2007. The Limits of Partnership: An Exit-Action Strategy for Local Democratic Inclusion, Political Studies 55: 779-800.
 5. Demediuk, P. 2009. Innovative Community Engagement by Local Government: Harnessing Diversity for Voice, Compromise, and Shared Responsibility, The International Journal of Diversity in Organisations, Communities and Nations 9 (3): 51-65.
 6. Dzieniszewska-Naroska, K. 2003. Nota metodologiczna. Społeczeństwo obywatelskie na Mazowszu Północno-Wschodnim: Ostrów Mazowiecka, Łochów, Sadowne i Brok, in: J. Kurczewski (ed.), Lokalne społeczności obywatelskie. Warszawa: University of Warsaw.
 7. Gliński, P. 2006. Style działań organizacji pozarządowych. Grupy interesu czy pożytku publicznego?. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 8. Halamska, M. (ed.). 2008. Wiejskie organizacje pozarządowe. Warszawa: Polish Academy of Sciences.
 9. Howard, M. M. 2003. The Weakness of Civil Society in Post-Communist Europe. New York: Cambridge University Press.
 10. Jóźko, M. 2002. Społeczeństwo obywatelskie w małym mieście, Kultura i Społeczeństwo 3: 123-149.
 11. Kurczewski, J. 2003. Lokalne społeczeństwo obywatelskie, in: J. Kurczewski (ed.), Lokalne społeczności obywatelskie. Warszawa: University of Warsaw.
 12. Markov, S. 1995. Russian Political Parties and Foreign Policy, in: V. Tismaneanu(ed.), Political Culture and Civil Society in Russia and the New States of Eurasia. New York: M.E.Sharpe, pp. 135-155.
 13. Meisel-Dobrzański, J. 2014. Współpraca NGO z sektorem publicznym - sposób na wzmocnienie demokracji i wzrost jakości polityk publicznych, Zarządzanie publiczne 1(25): 73-90.
 14. Nalewajko, E. 1997. Protopartie i protosystem? Szkic do obrazu polskiej wielopartyjności, Warszawa: Polish Academy of Sciences.
 15. Nowak, S. 1979. System wartości społeczeństwa polskiego, Studia Socjologiczne 4.
 16. Petrova, T. 2011. Citizen Participation in Local Governance in Eastern Europe: Rediscovering a Strength of Civil Society in the Post-Socialist World?, Europe-Asia Studies 63 (5): 757-787.
 17. Raciborski, J. 2010. Wprowadzenie: oblicza obywatelstwa, in: J. Raciborski (ed.), Praktyki obywatelskie Polaków. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 18. Riedel, R. 2008. Charakterystyka przyczyn niskiej partycypacji politycznej obywateli podczas wyborów parlamentarnych i prezydenckich w Polsce, in: S. Wróbel (ed.), Polska demokracja. Koncepcje, płaszczyzny, instytucje. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, pp. 161-183.
 19. Rose, R. 2000. Uses of Social Capital in Russia: Modern, Pre-Modern and Anti-Modern, Post-Soviet Affairs 16 (1).
 20. Rusek, H., Werpachowski, L. 2007. Społeczeństwo obywatelskie na pograniczu. Wstęp do Studium Cieszyna i Czeskiego Cieszyna, in: J. Kurczewski (ed.), Lokalne wzory kultury politycznej. Warszawa: Wydawnictwo Trio.
 21. Skrzypiec, R. 2004. W sieci lokalnych przetargów - bieruńska mapa aktywności, in: P. Frączak (ed.), Lokalne społeczeństwa obywatelskie - mapy aktywności. Raporty z badań, Warszawa: OBAL.
 22. Skrzypiec, R. 2008. Organizacje pozarządowe w przetargu o władzę i z władzą - wypełnianie czy pogłębianie próżni politycznej w Polsce lokalnej?, Chorzowskie Studia Socjologiczne 1: 181-194.
 23. Skrzypiec, R. 2014. Przeregulowana relacja? Programy a praktyka współpracy w gminach województwa śląskiego. Warszawa: OBAL, https://issuu.com/obalwarszawa/docs/przeregulowana.
 24. Spirova, M. 2007. Political Parties in Post-Communist Societies: Formation, Persistence, and Change. New York: Palgrave Macmillan.
 25. Stumbraite, E., Riekasius, R. 2008. Citizen Participation in Regional Management, European Integration Studies 2: 53-61.
 26. Theesfeld, I. 2004. Constraints on Collective Action in a Transitional Economy: The Case of Bulgaria's Irrigation Sector, World Development 32 (2): 251-271.
 27. Van Beck, H. 1972. Politics Without Parties: Massachusetts, 1780-1791. Pitsburg: University of Pittsburg Press.
 28. Wasilewski, J. 2006. Zarys socjologicznego portretu elity politycznej w sześciu powiatach, in: J. Wasilewski (ed.), Powiatowa elita polityczna. Warszawa: ISP PAN, pp. 48-49.
 29. Wódz, J. 2004. Aktywność lokalna, obywatelstwo lokalne, polityka na szczeblu lokalnym, in: P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński (eds.), Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor w jednoczącej się Europie. Warszawa: Wydawnictwo IFIS PAN.
 30. Niezbędnik do (samo)oceny Współpracy Organizacji i Administracji Samorządowej, http://www.pokl541.pozytek.gov.pl/files/Model/Produkty/odbior- na strone/LiJW Niezbednik.PDF.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-1413
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26412/psr206.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu