BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogaczewski Robert (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie)
Tytuł
Centrum usług wspólnych jako element procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa na przykładzie województwa wielkopolskiego
Shared Services Center as an Element of the Process of Enterprise Internationalization on the Example Wielkopolskie Voivodship
Źródło
Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne, 2018, T. 4, nr 4, s. 345-355, tab., rys., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Usługi biznesowe, Przedsiębiorstwo międzynarodowe, Centra usług
Business services, International enterprise, Shared services
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo wielkopolskie
Wielkopolskie Voivodeship
Abstrakt
Celem niniejszych rozważań jest analiza usług biznesowych, do których należy centrum usług wspólnych. Dokonano przeglądu literaturowego w zakresie CUW, wskazano na jego znaczenie w przedsiębiorstwach międzynarodowych oraz zwrócono uwagę na rozwój tej formy usług biznesowych w Wielkopolsce. Artykuł ma charakter teoretyczno-poznawczy i stanowi jedynie wprowadzenie do przedstawionej problematyki i wymaga dalszych pogłębionych badań. (fragment tekstu)

Shared service centre (SSC) is an important model of international enterprise management in which the services of other daughter companies are implemented. The article has a theoretical and cognitive character and includes the essence and significance of SSC in international enterprises and the analysis of this form of business services on the example of Wielkopolska. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ASBL). (2018). Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2018. Warszawa: Wydawnictwo ABSL.
 2. Bangemann, T. O. (2005). Shared services in finance and accounting. Burlington: Aldershot.
 3. Bergeron, B. (2003). Essentials of shared services. New Jersey: John Wiley.
 4. Deimel, K., Quante, S. (2003). Controlling-case study. Prozessoptimierung durch Shared Service Center. Controlling, 15(6), 301-308.
 5. Fischer, T., Sterzenbach, S. (2006). Controlling von Shared Service Centers: Ergebnisse einer empirischen Studie in deutschen Unternehmen. Controlling, 19(8-9), 463-472.
 6. Gołembska, E. (2014). Logistyka międzynarodowa. Warszawa: PWN.
 7. Gołembska, E., Bentyn, Z., Gołembski, M. (2018). Logistyka usług. Warszawa: PWN.
 8. Hermes, H.-J., Schwarz, G. (2005). Outsourcing. München: Haufe Verlag.
 9. Kagelmann, U. (2001). Shared Services als alternative Organisationsform. Am Beispiel der Finanzfunktionen in multinationalen Konzern. Wiesbaden: Deutscher Universitats-Verlag.
 10. Klingebiel, N. (2006). Kostenaspekte bei Shared Services-Entscheidungen. Controller Magazin, 31(2), 146-151.
 11. Klingebiel, N., Andreas J. (2006). Outsourcingvarianten im Rechnungswesen. Controlling & Management, 50(1) 36-42.
 12. Rogaczewski, R. (2016). Proces umiędzynarodowienia a zarządzanie logistyczne w działalności przedsiębiorstw międzynarodowych na przykładzie firmy IKEA. W: J. Nowakowska-Grunt, I. Miciuła, L. Shulgina (red.), Zarządzanie i organizacja we współczesnym świecie (s. 23-40). Katowice: Sophia.
 13. Schulman, D. i in. (1999). Shared Services - Adding Value to the Business Units. New York: John Wiley.
 14. Shah, B. (1998). Shared Services: Is it for you. Industrial Management, 40(5) 4-9.
 15. Theisen, M. R. (2000). Der Konzern: Betriebswirtschaftliche und rechtliche Grundlagen. Stuttgart: Schäffer-Poeschel.
 16. Truijens, T., Neumann-Giesen, A., Weber, J. (2012). Organisationsform Shared-Service-Center. Advanced Controlling. Band 84. Freiburg: Wiley-VCH.
 17. Westphal, M. (2007). Shared Service Center - Eine erfolgreiche Realisierung beginnt schon mit einem geeigneten Controlling in der Implementierungsphase. Genios WirtschaftsWissen, 11. Pobrano z: http://www.genios.de/wirtschaft/shared_service_center_eine_erfolgreiche/c_control_20071108.html
 18. Wiβkirchen, F. (1999). Outsourcing - Projekte erfolgreich realisieren. Stuttgart: Schäffer-Poeschel.
 19. Wiβkirchen, F. (1999). Shared Service Center Konzept - Alter Wein in neuen Schläuchen. Berlin: KPMG Consulting AG.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-8632
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.30438/ksse.2018.4.4.4
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu