BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Makaro Julita (University of Wrocław)
Tytuł
On the Domination of the Integration Perspective in Academic : Reflections on Polish-German Divided Towns-Selected Aspects
Źródło
Polish Sociological Review, 2019, nr 1, s. 51-63, bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Region przygraniczny, Miasto
Border areas, City
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska, Niemcy
Poland, Germany
Abstrakt
From the moment academics began to reflect on the divided towns of the Polish-German border their investigations were directed to such phenomena as cooperation, closer relations, unification, connection, integration, becoming similar, and overcoming barriers, as is clearly observable in the publications that emerged in the 1970s, the period of the first post-war opening of the Polish-German border for passport-free traffic. This article addresses the validity and usefulness of such a perspective on divided towns. Do the researchers not tacitly yield to the conviction that integration is the only reasonable destiny for divided towns and does this conviction not tend to be based on a theory of horizontal Europeanization? Should opposing, or at least slightly different scenarios, not be considered? While searching to answer these questions and attempting to dispel doubts the author makes use of empirical studies conducted in the Polish-German borderland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Bibliografia
Pokaż
 1. Anischenko, A., and Sergunin, A. 2012. Twin cities: a new form of cross-border cooperation in the Baltic sea region, Baltic Region / Baltijskij Region: 19-27.
 2. Błaszczyk, M. 2015. O politycznej naturze tożsamości lokalnej, in: M. Malikowski, M. Palak, & J. Halik (ed.), Społeczne i ekonomiczne aspekty urbanizacji i metropolizacji. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, pp. 33-43.
 3. Błaszczyk, M. 1977. Współżycie ludności polskiej i niemieckiej na pograniczu Polski i NRD. Poznań, manuscript.
 4. Beck, U., and Grande, E. 2007. Cosmopolitan Europe. Cambridge: Polity.
 5. Burszta, J. 1967. Kategorie ludności i ich typ kulturowy, in: J. Kłoczowski (ed.), Przemiany społeczne na Ziemiach Zachodnich. Poznań: Instytut Zachodni, pp. 132-177.
 6. Ciok, S. 1993. Polska granica zachodnia. Zmiana funkcji granicy, in: Zbigniew Kurcz (ed.), Problemy społecznogospodarcze miast pogranicza polsko-niemieckiego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, pp. 9-21.
 7. Dębicki, M., and Doliński, W. 2013. "Sympatia" i "ciepła obojętność" jako kategorie analityczne stosunku zgorzelczan do mieszkańców Görlitz, Opuscula Sociologica 2: 7-30.
 8. Dębicki, M., and Makaro, J. 2016. The Inhabitants of Guben in the eyes of their neighbours from Gubin. An analysis of stereotypes in the Polish-German twin towns, in: E. Opiłowska, Z. Kurcz, J. Roose (eds), Quo vadis, borderland studies? Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft.
 9. Dębicki, M., Tamáska, M. 2014. Laboratories of Integration: Divided Twin Towns at River Borders in the Visegrad Countries and Germany, The Online Journal of the Institute for Sociology, Center for Social Sciences, Hungarian Academy of Sciences.
 10. Dolińska, K., Makaro, J., and Niedźwiecka-Iwańczak, N. 2013. Instrumentalność "versus" autoteliczność praktyk transgranicznych mieszkańców Zgorzelca i Gubina, Opuscula Sociologica 2: 31-46.
 11. Dolińska, K., Makaro, J., and Niedźwiecka-Iwańczak, N. 2016. Od miast przygranicznych do miast pogranicza? Wybrane miasta pogranicza zachodniego w świetle analiz socjologicznych, in: G. Skąpska, M.S. Szczepański, Ż. Stasieniuk, Co po kryzysie?. Warszawa: Polskie Towarzystwo Socjologiczne, pp. 361-382.
 12. Dolińska, K., Makaro, J., and Niedźwiecka-Iwańczak, N. (eds.). 2018. Cud pogranicza? Zgorzelczanie, gubinianie i słubiczanie o życiu w miastach podzielonych. Kraków: Nomos.
 13. Dolińska, K., and Niedźwiecka-Iwańczak, N. 2016. Mieszkańcy pogranicza zachodniego o niemieckich sąsiadach a Polacy o Niemcach, Pogranicze. Studia Społeczne 27 (2): 223-245.
 14. Gierczak, D. 2017. Town Pairs, Divided Border Towns and Places of Integration: The Case of Görlitz/Zgorzelec, Sociální Studia / Social Studies 14: 55-70.
 15. Hardi, T., and Uszkai, A. 2017. Theoretical Models of Cross-border Integration, Sociální studia / Social Studies 14: 9-30.
 16. Jańczak, J. 2012. Integracja europejska w mikroperspektywie. Graniczne miasta bliźniacze w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej, Środkowoerupejskie Studia Polityczne 4: 27-45.
 17. Joenniemi, P., and Sergunin, A. 2011. Another Face of Integration: City Twinning in Europe, Research Journal of International Studies 22: 120-131.
 18. Joenniemi, P., and Sergunin, A. 2009. When Two Aspire to Become One: City-Twinning in Northern Europe, Journal of Borderlands Studies 26: 231-242.
 19. Kurcz, Z. 2007. O sąsiedztwie ideologicznym i powszednim : racjonalność i pragmatyzm mieszkańców pogranicza polsko-niemieckiego, in: R.B. Woźniak; Ż. Stasieniuk, Społeczeństwo pogranicza polsko-niemieckiego: wyzwania i dylematy. Szczecin: Economicus, pp. 88-98.
 20. Kwilecki, A. 1987. Procesy integracji Ziem Zachodnich z macierzą. Przegląd problematyki, in: E. Wnuk-Lipiński, VII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny. Materiały. Warszawa: Polskie Towarzystwo Socjologiczne, pp. 46-72.
 21. Łukowski, W. 2014. Smutek tożsamości, radość przynależności in: P. Binder (ed.), Lokalne, narodowe i inne... Księga dla Profesor Joanny Kurczewskiej. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, pp. 437-444.
 22. Makaro, J. 2009. Euromiasto: atrakcyjny szyld czy urzeczywistnienie się idei transgraniczności?, in: Z. Kurcz, A. Sakson, Polskie transgranicza. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, pp. 71-88.
 23. Makaro, J. 2007. Gubin-miasto graniczne. Studium socjologiczne. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 24. Nowakowski, S. 1967. Procesy adaptacji i integracji w środowisku wiejskim i miejskim Ziem Zachodnich, in: W. Markiewicz and P. Rybicki, Przemiany społeczne na Ziemiach Zachodnich. Poznań: Instytut Zachodni, pp. 178-214.
 25. Opiłowska, E. 2017. Creating transborderness in the public spaces of the divided cities. The case of Frankfurt (Oder) and Słubice, in: E. Opiłowska, Z. Kurcz, J. Roose (eds.), Advances in European Borderlands Studies. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, pp. 317-343.
 26. Pantkowski, R. 1983. Przemiany w świadomości mieszkańców pogranicza PRL-NRD na przykładzie miasta Gubina, manuscript in University of Wrocław Archives.
 27. Rybicki, P. 1967. Ziemie zachodnie ze stanowiska teorii socjologicznej, in: W. Markiewicz and P. Rybicki, Przemiany społeczne na Ziemiach Zachodnich. Poznań: Instytut Zachodni, pp. 338-384.
 28. Starosta, P. 1995. Poza metropolią. Wiejskie i małomiasteczkowe zbiorowości lokalne a wzory porządku makrospołecznego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 29. Schultz, H. 2002. Twin Towns on the Border as Laboratories of European Integration. Frakfurt (Oder): Frankfurter Institut für Transformationsstudien.
 30. Stokłosa, K. 2017. Twin towns in Eastern Europe: On the way from bordering to the cross-border identity?, in: E. Opiłowska, Z. Kurcz, J. Roose (eds.), Advances in European Borderlands Studies. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, pp. 307-315.
 31. Székely, A. 2007. Cross-border agglomerations, A Dunaújvárosi Főiskola Közleményei XXIX/3.
 32. Tamáska, M. 2017, Divided twin towns in heads: Milieus of urban spaces. Case study of Český Těšín / Cieszyn, in: E. Opiłowska, Z. Kurcz, J. Roose (eds.), Advances in European Borderlands Studies. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, pp. 371-398.
 33. Turski, R. 1967. Procesy urbanizacyjne Ziem Zachodnich, in: W. Markiewicz and P. Rybicki, Przemiany społeczne na Ziemiach Zachodnich. Poznań: Instytut Zachodni, pp. 215-245.
 34. Wojakowski, D. 2014. Granice narodu w czasach transnarodowych powiązań, in: P. Binder (ed.), Lokalne, narodowe i inne... Księga dla Profesor Joanny Kurczewskiej. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, pp. 263-275.
 35. Ziółkowski, M. 1991. Wspólnota przestrzeni i odmienność tradycji - sąsiedzkie kultury etniczne, Kultura i Społeczeństwo 4: 59-69.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-1413
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26412/psr205.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu