BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karska Magdalena (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Torój Andrzej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Strategiczne interakcje przestrzenne między decyzjami wydatkowymi gmin w Polsce w latach 2008-2014
Strategic spatial interactions between expenditure levels of Polish municipalities between 2008 and 2014
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2018, nr 53, s. 29-46, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Gmina, Wydatki publiczne, Modele panelowe, Inwestycje, Finanse samorządu terytorialnego
District, Public expenditures, Panel model, Investment, Local government finance
Uwagi
Klasyfikacja JEL: C21, C23, H72
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule dokonano empirycznej weryfikacji hipotezy badawczej o zależności poziomów wydatków gmin w Polsce od poziomów wydatków sąsiadujących samorządów gminnych. Oszacowania dynamicznych panelowych modeli przestrzennych dla poziomu wydatków gmin ogółem w latach 2008-2014, jak również dla poziomów wydatków na realizację poszczególnych grup zadań wskazują, że gminy zwiększają (zmniejszają) własne wydatki w reakcji na wzrost (spadek) wydatków okolicznych gmin. Dalsze analizy wykazały, że w przypadku wydatków na oświatę i wychowanie, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz turystykę efekt ten wzmacnia się w latach wyborczych, co sugeruje, że strategiczne interakcje przestrzenne między decyzjami wydatkowymi gmin są zgodne z teorią naśladownictwa (ang. yardstick competition) i mają podłoże w oportunistycznych działaniach władz samorządowych, dążących do utrzymania politycznych stanowisk. Siła strategicznych interakcji przestrzennych zależy również od stopnia samodzielności finansowej gminy - im jest on wyższy, tym wyższa jej reakcja na decyzje wydatkowe sąsiadujących gmin. (abstrakt oryginalny)

The article empirically verifies the research hypothesis on the dependence of expenditure levels of Polish municipalities on the expenditure levels of neighboring municipalities. Estimates of dynamic spatial panel data models for total municipal expenditures between 2008 and 2014, as well as for expenditures for selected categories of spending, indicate that municipalities increase (decrease) their own expenses in response to the increase (decrease) in expenditures of geographically close municipalities. Further analyzes have shown that in the case of municipal expenditures on education, culture and protection of national heritage as well as tourism, this effect is reinforced in the election years, which suggests that the strategic spatial interactions between municipal decisions on expenditure levels are in line with the yardstick competition theory, thus are based on the opportunist behaviour of local authorities seeking to maintain their positions. The strength of strategic spatial interactions also depends on the degree of financial independence of the municipality - the higher the independence, the higher municipality's response to expenditure decisions of its neighbors.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartolini D., Santolini R., Political yardstick competition among Italian municipalities on spending decisions, "The Annals of Regional Science" 2012, vol. 49, no. 1,s. 213-235.
 2. Belotti F., Hughes G., Piano Mortari A., Spatial Panel Data Models Using Stata, "CEIS Research Paper" 2016, vol. 14, no. 373, s. 1-33.
 3. Besley T., Case A., Incumbent behavior: Vote-seeking, tax-setting, and yardstick competition,"The American Economic Review" 1995, vol. 85, no. 1, s. 25-45.
 4. Breuillé M. L., Le Gallo J., Spatial fiscal interactions among French municipalities within inter-municipal groups, "Applied Economics" 2017, vol. 49, no. 46, s. 4617-4637.
 5. Brueckner J. K., Saavedra L. A., Do Local Governments Engage in Strategic Property - Tax Competition?, "National Tax Journal" 2001, vol. 54, no. 2, s. 203-229.
 6. Case A. C., Harvey S. R., Hines J. R., Budget spillovers and fiscal policy interdependence:Evidence from the states, "Journal of Public Economics" 1993, vol. 52,no. 3, s. 285-307.
 7. Czyszkiewicz R., Wskaźnik rozwoju wspólnot terytorialnych - koncepcja o praktycznym zastosowaniu, "Studia Regionalne i Lokalne" 2012, t. 12, nr 2, s. 77-90.
 8. Keen M., Vertical tax externalities in the theory of fiscal federalism, "Staff Papers - International Monetary Fund" 1998, vol. 45, no. 3, s. 454-485.
 9. Kopańska A., Efektywność decentralizacji. Analiza zdecentralizowanego dostarczania dóbr o charakterze ponadlokalnym, Difin, Warszawa 2014.
 10. Kopczewska K., Kumulatywny vs. panelowy model przestrzenny w modelowaniu inwestycji lokalnych polskich gmin w latach 1995-2015, "Collegium of Economic Analysis Annals" 2017, z. 47, s. 113-128.
 11. López F. A., Martínez-Ortiz P. J., Cegarra-Navarro J. G., Spatial spillovers in public expenditure on a municipal level in Spain, "The Annals of Regional Science" 2017, vol. 58, no. 1, s. 39-65.
 12. Ollé A. S., Electoral accountability and tax mimicking: the effects of electoral margins,coalition government, and ideology, "European Journal of Political Economy"2003, vol. 19, no. 4, s. 685-713.
 13. Revelli F., On spatial public finance empirics, "International Tax and Public Finance" 2005, vol. 12, no. 4, s. 475-492.
 14. Revelli F., Reaction or interaction? Spatial process identification in multi-tiered government structures, "Journal of Urban Economics" 2003, vol. 53, no. 1, s. 29-53.
 15. Rios V., Pascual P., Cabases F., What drives local government spending in Spain? A dynamic spatial panel approach, "Spatial Economic Analysis" 2017, vol. 12, no. 2-3, s. 230-250.
 16. Santolini R., A spatial cross-sectional analysis of political trends in Italian municipalities, "Papers in Regional Science" 2008, vol. 87, no. 3, s. 431-451.
 17. Surówka K., Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Teoria i praktyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013.
 18. Yu J., De Jong R., Lee L., Quasi-maximum likelihood estimators for spatial dynamic panel data with fixed effects when both n and T are large, "Journal of Econometrics" 2008, vol. 146, no. 1, s. 118-134.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu