BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowicka-Franczak Magdalena (University of Lodz)
Tytuł
Was Another Modernisation Possible? Liberal and Leftist Critique of the Transformation in the Public Debate in Poland
Źródło
Polish Sociological Review, 2018, nr 3, s. 321-343, bibliogr. 63 poz.
Słowa kluczowe
Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Modernizacja, Debata publiczna, Liberalizm, Analiza dyskursu
Systemic transformation, Modernization, Public debate, Liberalism, Discourse analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
The article regards the public debate focusing on the assessment of the political transformation and the model of modernisation implemented in Poland after 1989. In recent years, the conservative and right-wing criticism, which focused on pro-Western modernisation and the liberal discourse of transformational success, is more and more often accompanied with self-criticising statements uttered by the former liberal leaders of the democratic transformation and with appeals for a radical retribution of the past which are put forward by the young generation of Polish intellectuals. On the basis of the analysis of the public discourse between 2013 and 2017, the author differentiates between the retribution and reckoning dimensions of the liberal and leftist discourse, reconstructing its interpretative and argumentative structures. The discourse of 'being disappointed with the transformation' is considered a symptom of the condition of public debate in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anioł, W. 2015. On Three Modernisation Narratives in Poland after 1989, International Journal of Social Economics 42(9): 777-790.
 2. Anioł, W. 2015. Pułapka ekonomizmu. U źródeł dominacji neoliberalnej narracji modernizacyjnej w Polsce, Przegląd Socjologiczny 2: 69-88.
 3. Baczyński, J., Lizut, M. 2017. A teraz na poważnie: Historia tygodnika POLITYKA a najnowsza historia Polski, TOK FM, February 24th.
 4. Bakuła, B. 2014. Współczesne debaty narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej, in: H. Gosk, D. Kołodziejczyk (eds.), Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu. Studia postzależnościowe w perspektywie porównawczej. Kraków: Universitas.
 5. Barner, W. 1987. Zum Problem der Epochenillusion, in: R. Herzog, R. Koselleck (eds.), Epochenschwelle und Epochenbewusstsein, Band XII: Poetik und Hermeneutik. München: Wilhelm Fink Verlag.
 6. Bauman, Z. 2013. Przedmowa, in: A. Leszczyński, Skok w nowoczesność. Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1943-1980. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 7. Berger, P., Luckmann, T. 1966. The Social Construction of Reality. Garden City: Anchor Books.
 8. Buden, B. 2010. Children of Postcommunism, Radical Philosophy 159: 18-25.
 9. Carothers, Th. 2002. The End of the Transition Paradigm, Journal of Democracy 13(1): 5-21.
 10. CBOS. 2016. Polacy o wyjaśnianiu katastrofy smoleńskiej w przeddzień jej szóstej rocznicy, reseach report, 52.
 11. Czapliński, P. 2016. Poruszona mapa. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 12. Czyżewski, M., Franczak, K., Nowicka, M., Stachowiak, J. 2014. Dyskurs elit symbolicznych. Próba diagnozy. Warszawa: Sedno.
 13. Dybel, P. 2015. Dylematy demokracji. Kontekst polski. Kraków: Universitas.
 14. Dzido, M. 2016. Kobiety Solidarności. Warszawa: Świat Książki.
 15. Eisenstadt, S.N. 2002. Multiple Modernities. New Brunswick-London: Transaction Publishers.
 16. Foucault, M. 1972. The Archeology of Knowledge. London: Routledge.
 17. Frysztacki, K., Sztompka, P. (eds.). 2012. Polska początku XXI wieku: przemiany kulturowe i cywilizacyjne. Warszawa: Polska Akademia Nauk.
 18. Gawin, D. 2006. Blask i gorycz wolności. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej.
 19. Hegel, G.W.F. 1990. Elements of the Philosophy of Right. Cambridge: Cambridge University Press.
 20. Hugo-Bader, J. 2016. Skucha. Wołowiec: Czarne.
 21. Jasiecki, K. 2013. Kapitalizm po polsku. Między modernizacją a peryferiami Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 22. Jedlicki, J. 1999. A Suburb of Europe. Nineteenth-Century Polish Approaches to Western Civilization. Budapest: CEU Press.
 23. Kaczyński, J. 2016. Porozumienie przeciw monowładzy. Z dziejów PC. Poznań: Zysk i S-ka.
 24. Keller, R. 2011. The Sociology of Knowledge Approach to Discourse (SKAD), Human Studies 34: 43-65.
 25. Kloczkowski, J., Szułdrzyński, M. 2006. Wstęp, in: eidem (eds.), Drogi do nowoczesności: Idea modernizacji w polskiej myśli politycznej. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej.
 26. Kolasa-Nowak, A. 2010. Zmiana systemowa w Polsce w interpretacjach socjologicznych. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 27. Koselleck, R. 2006. Begriffsgeschichten. Studien zur Semantik und Pragmatik der politischen und sozialen Sprache. Suhrkamp: Frankfurt am Main.
 28. Koselleck, R. 1979. Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten. Suhrkamp: Frankfurt am Main.
 29. Krasnodębski, Z. 2006. Modernizacja po polsku, in: J. Kloczkowski, M. Szułdrzyński (eds.), Drogi do nowoczesności: Idea modernizacji w polskiej myśli politycznej. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej.
 30. Krasnodębski, Z. 2003. Demokracja peryferii. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
 31. Krasowski, R. 2016. Czas Kaczyńskiego. Polityka jako wieczny konflikt. Warszawa: Czerwone i Czarne.
 32. Król, M., Sroczyński, G. 2014. Byliśmy głupi, Gazeta Wyborcza, February 8th.
 33. Kubala, K. 2015. Obrazy Okrągłego Stołu w 25. rocznicę rozmów w Magdalence. Modele wyjaśniania i oceny obecne w polskim dyskursie prasowym, Przegląd Socjologiczny 2: 131-155.
 34. Kubik, J., Linch, A. 2006. The Original Sin of Poland's Third Republic: Discounting "Solidarity" and its Consequences for Political Reconciliation, Polish Sociological Review 1: 9-38.
 35. Lazarsfeld, P., Merton, R. 1943. Studies in Radio and Film Propaganda. Transactions. New York Academy of Sciences 2(6): 58-79.
 36. Leszczyński, A. 2013. Skok w nowoczesność. Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1943-1980. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 37. Lipiński, A. 2008. Mitologizacja czy dyskursywna reprezentacja? Okrągły stół, Magdalenka i "gruba kreska" jako kategorie dyskursu prawicy, in: B. Szklarski (ed.), Mity, symbole i rytuały we współczesnej polityce. Warszawa: Scholar.
 38. Lukić, A., Maslov, G. 2014. "Did Somebody Say 'Transition'?" A Critical Intervention into the Use of a Notion, Praktyka Teoretyczna 3: 203-221.
 39. Luckmann, Th. 1983. Remarks on Personal Identity: Inner, Social and Historical Time, in: A. Jacobson-Widding (ed.), Identity: Personal and Sociocultural. Stockholm: Almqvist-Wiksell International.
 40. Mara, G.M. 2003. Democratic Self-Criticism and the Other in Classical Political Theory, The Journal of Politics 3: 739-758.
 41. Mica, A., Peisert, A., Winczorek, J. (eds.). 2011. Sociology and the Unintended: Robert Merton Revisited. Frankfurt/M: Peter Lang.
 42. Morawski, W. (ed.). 2010. Modernizacja Polski. Struktury - agencje - instytucje. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 43. Müller, J.-W. 2016. What is Populism? Philadelphia, PE: University of Pennsylvania Press.
 44. Musiał, W. 2013. Modernizacja Polski. Polityki rządowe w latach 1918-2004. Toruń: Wydawnictwo Naukowe.
 45. Nowicka, M. 2015. Self-Criticism in Public Discourse: A Device of Modernization? The Case of Eastern Europe, in: S. Eich, P. Marczewski (eds.), Dimensions of Modernity. Vienna: Institute for Human Sciences.
 46. Offe, C. 1997. Varieties of Transition: The East European and East German Experience. Cambridge MA.: MIT Press.
 47. Porter-Szücs, B. 2014. Poland in the Modern World: Beyond Martyrdom. Chichester: Wiley.
 48. Rosa, H. 2005. Beschleunigung. Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
 49. Seth, S. 2016. Is Thinking with 'Modernity' Eurocentric?, Cultural Sociology 10(3): 385-398.
 50. Sowa, J. 2015. Inna Rzeczpospolita jest możliwa! Widma przeszłości, wizje przyszłości. Warszawa: W.A.B.
 51. Sowa, J. 2008. Ciesz się, późny wnuku! Kolonializm, globalizacja i demokracja radykalna. Kraków: Ha!art.
 52. Sroczyński, G. 2015. Świat się chwieje. 20 rozmów o tym, co z nami dalej. Warszawa: Agora.
 53. Sroczyński, G. 2017. Świat się chwieje. TOK FM.
 54. Staniszkis, J. 2003. Władza globalizacji. Warszawa: Scholar.
 55. Szacki, J. 1994. Liberalism after Communism. Budapest: CEU Press.
 56. Sztompka, P. 2008. The Ambivalence of Social Change in Post-Communist Societies, in: A. Śliz, M.S. Szczepański (eds.), Czy koniec socjalizmu? Polska transformacja w teoriach socjologicznych. Warszawa: Scholar.
 57. Śpiewak, P. 2016. Nie byliśmy głupi, Tygodnik Powszechny 34: 25-27.
 58. Weber, M. 1992. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. London-New York Routledge.
 59. Woś, R. 2017. To nie jest kraj dla pracowników. Warszawa: W.A.B.
 60. Woś, R. 2014. Dziecięca choroba liberalizmu. Warszawa: Studio EMKA.
 61. Zarycki, T. 2014. Ideologies of Eastness in Central and Eastern Europe. London-New York: Routledge.
 62. Ziółkowski, M. 2015. Teoria socjologiczna a transformacja społeczeństwa polskiego. Warszawa: Scholar.
 63. Ziółkowski, M. 2014. Annus mirabilis 1989 i jego dziedzictwo: spełnione obietnice, stracone złudzenia i niespodziewane rezultaty, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2: 25-42.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-1413
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26412/psr203.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu