BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Višnievskytė Erika (licencjat, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomiczno- Informatyczny w Wilnie, Koło Naukowe Studentów Ekonomii im. F. A. von Hayeka, kierunek studiów: Ekonomia)
Tytuł
Międzynarodowa konkurencyjność litewskiej gospodarki a jej kapitał ludzki
International Competitiveness of Lithuania and Human Capital
Źródło
Ekonomia Międzynarodowa, 2017, nr 20, s. 176-189, rys., tab., bibliogr. s. 187-188
Słowa kluczowe
Czynniki konkurencyjności gospodarki, Konkurencja międzynarodowa, Kapitał ludzki, Obszary problemowe
Factors of economic competitiveness, International competition, Human capital, Problem areas
Uwagi
streszcz., summ.; Klasyfikacja JEL: J24, O15
Kraj/Region
Litwa
Lithuania
Abstrakt
Głównym celem każdej gospodarki jest osiągnięcie mocnej pozycji konkurencyjnej, a to w coraz większym stopniu zależy od kapitału ludzkiego. Celem artykułu jest przedstawienie kapitału ludzkiego jako czynnika o istotnym wpływie na kształtowanie się międzynarodowej pozycji konkurencyjnej litewskiej gospodarki w latach 2006-2016. W artykule posłużono się danymi pochodzącymi z raportów WEF. Artykuł składa się z trzech części. Pierwsza z nich została poświęcona teoretycznym aspektom konkurencyjności międzynarodowej oraz kapitału ludzkiego. W drugiej części zbadano zmiany pozycji konkurencyjnej gospodarki litewskiej w latach 2006-2016 na podstawie Indeksu Globalnej Konkurencyjności. W części końcowej przeanalizowano kapitał ludzki Litwy w latach 2006-2016 oraz wskazano, na podstawie raportów WEF, obszary problemowe dotyczące jego jakości. Z przeprowadzonej analizy można wywnioskować, że kapitał ludzki jest istotnym elementem konkurencyjności litewskiej gospodarki, o czym świadczy pozycja Litwy w rankingach WEF zarówno pod względem konkurencyjności, jak i jakości kapitału ludzkiego. (abstrakt oryginalny)

The main goal of any economy is to have a strong competitive position, which is increasingly dependent on human capital. The purpose of this article is to present human capital as a factor that influences the international competitiveness of the Lithuanian economy in the years 2006-2016. To achieve this goal reports WEF were used. This article consists of three parts. The first one is devoted to theoretical aspects of international competitiveness and human capital. The second part examines changes in the competitive position of the Lithuanian economy in the period 2006-2016 based on the Global Competitiveness Index prepared by the WEF. Finally, the last part presents an analysis of Lithuania's human capital in the years 2006-2016 and the problems that occur. From the analysis of international competitiveness and human capital, it can be concluded that human capital is an important determinant of the competitiveness of the Lithuanian economy. It is also worth noting that Lithuania has been ranked among the 50 most competitive economies in the world. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowski J. (2015), Koncepcje teoretyczne konkurencyjności międzynarodowej, "Optimum. Studia Ekonomiczne" nr 4.
 2. Bossak J., Bieńkowski W. (2004), Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, Szkoła GłównaHandlowa w Warszawie - Oficyna Wydawcza, Warszawa.
 3. Domański S. R. (1993), Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa.
 4. Falkowski K. (2013), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek Białorusi, Rosji i Ukrainy, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawcza,Warszawa.
 5. Firszt D., Jabłoński Ł. (2016), Kapitał ludzki i innowacje a zmniejszanie luki rozwojowej między krajami, CeDeWu sp. z o.o., Warszawa.
 6. Listwan T. (2005), Słownik zarządzania kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 7. Misala J. (2007), Międzynarodowa zdolność konkurencyjna i międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, Politechnika Radomska, Warszawa.
 8. OECD, www.oecd.org/general/searchresults/?q=competitiveness (data dostępu: 15 maja 2016).
 9. Schultz T. (2001), Investing In People. The Economics of Population Quality, University of California.
 10. Schultz T. (2014), Ekonomia kapitału ludzkiego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 11. The Global Competitiveness Reports, www.weforum.org/reports (data dostępu: 1 czerwca 2017).
 12. The Human Capital Report (2013), http://reports.weforum.org/human-capitalindex-2013 (data dostępu: 2 czerwca 2017).
 13. The Human Capital Report (2015), www3.weforum.org/docs/WEF_Human_Capital_Report_2015.pdf (data dostępu: 2 czerwca 2017).
 14. The Human Capital Report (2016), http://reports.weforum.org/human-capitalreport-2016 (data dostępu: 2 czerwca 2017).
 15. World Economic Forum, www.weforum.org/agenda/2016/09/what-is-competitiveness (data dostępu: 15 maja 2016).
 16. Woźniak M.G. (2008), Wzrost Gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 17. Wronowska G. (2012), Kapitał ludzki ujęcie teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznegow Krakowie, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-4440
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/24096
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu