BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jusko Peter (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica)
Tytuł
Charakteristiky a prejavy radikalizácie a násilného extrémizmu a ich riešenia v kontexte budovania súdržnej spoločnosti
Characteristics and Manifestations of Radicalization and Violence Extremism and Its Solutions in the Context of the Building of a Cohesive Society
Źródło
Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne, 2017, T. 3, nr 4, s. 341-352, tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Przemoc, Spójność społeczna, Migracja
Abuse, Social cohesion, Migration
Uwagi
summ.
Abstrakt
Different approaches to the problem of radicalization and violent extremism are used in different European countries. The aim of our contribution is, reflecting these experiences, to identify the key features, expressions and possibilities of tackling extremism and radicalization in the context of building a cohesive society. Extremism can be perceived as an organized intolerance, manifested above all by intolerance or by hostility to difference. The characteristics of extremists can also be differentiated according to the individual's belonging to different kinds of extremism. It is very difficult to classify expressions of extremism, especially because it is quite problematic to determine the boundary between normality and extremism. In choosing measures and instruments aimed at eliminating violent expressions and radicalization, in the context of building a cohesive society, we should primarily support non-repressive methods of stakeholder work, increasing the security standard of the population and avoiding risky phenomena, unemployment, poverty, or interetnical social tension. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bíziková, Ľ., Vargová, D. (2017). Globalizácia, aktívne ľudské práva, radikalizácia, extrémizmus, migračná kríza. Bratislava: ŠPÚ.
 2. Bútorová, Z. Mesežnikov, G. (eds). (2017). Zaostrené na extrémizmus. Výskumná štúdia. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky.
 3. Chmelík, J. (1997). Extremismus. Praha: MV ČR.
 4. Elfter Kinderund Jugendbericht. (2002). Berlin: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
 5. Fedotov, J. (2017). Násilný extrémizmus vo väzení. Pravda, 27(30), 9.
 6. Fisher, S. Škoda, J. (2009). Sociální patologie. Praha: Grada.
 7. Gelder, K. Thornton, S. (eds). (1997). The subculture reader. London: Routledge.
 8. Globálne občianstvo: Návrh vzdelávacích cieľov a kľúčových tém podľa stupňa vzdelávanie. (2015). Paríž: UNESCO.
 9. Kriglerová, E. G., Chudžíková, A. H. (2017). Prevencia radikalizácie - inšpirácie z Nórska. Bratislava: Centrum pre výskum etinicity a kultúry.
 10. Křížková, V. a kol. (2017). Práce s dětmi a mládeží v kontextu prevence extrémizmu. Brno: Ratolest.
 11. Kruglanski, A. W. a kol. (2014). The psychology of radicalization and deradicalization: How significance quest impacts violent extremism. Advances in Political Psychology, 35(1), 69-93.
 12. Kulifaj, P. a kol. (2016). Základy sociálnej práce s mládežou ohrozenou extrémizmom a radikalizáciou. Bratislava: Mládež ulice.
 13. Mareš, M. (2012). Základní pojetí extremismu a souvisejících jevů v ČR. Brno: FSS MU.
 14. Pétiová, M. (2016). Výskyt prejavov extrémizmu v školskom prostredí z pohľadu pedagógov. Mládež a spoločnosť, 22(1), 47-60.
 15. Prevence v oblasti pravicového extrémizmu. (2012). Praha: Ministerstvo vnitra České republiky.
 16. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2015). World Drug Report 2015. New York: United Nations.
 17. Zpráva o extrémismu na území České republiky v roce 2016. (2017). Praha: Ministerstvo vnitra ČR.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-8632
Język
slo
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.30438/ksse.2017.3.4.7
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu