BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kapfenberger-Poindl Ursula (University of Applied Sciences Burgenland, Eisenstadt, Austria)
Tytuł
Analysis of Austria's Land and Multimodal Transportation
Analiza austriackiego systemu transportu lądowego i multimodalnego
Analyse des Österreichischen Land- und Multimodalen Transportsystems
Źródło
LogForum, 2018, vol. 14, nr 2, s. 235-244, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Transport multimodalny, Transport lądowy
Multimodal transport, Land transport
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
Kraj/Region
Austria
Austria
Abstrakt
Wstęp: W ostatnich latach obserwuje się znaczący wzrost przewozu dóbr, głównie konsumpcyjnych. Jak rozwiązanie tego zagadnienia w wielu publikacjach wskazuje się transport multimodalny. Austria, będąca krajem śródlądowym, szczególnie dotkliwie odczuwa negatywne skutki transportu lądowego w porównaniu do pozostałych krajów europejskich. Praca obejmuje analizę aktualnej sytuacji austriackiego transportu dóbr materialnych w porównaniu do 28 krajów UE. Poddano również analizie nowe rozwiązania transportowe, służące lepszej kontroli sytuacji transportowej. Na bazie tej analizy wysunięto rekomendacje dla rozwoju strategicznego transportu w tym kraju.
Metody: Podstawą analizy był przegląd porównawczy literatury fachowej dotyczącej sektora logistycznego w Austrii. Materiały statystyczne autorstwa austriackiego i europejskiego posłużyły dla analizy porównawczej sytuacji transportowej w Austrii i Unii Europejskiego.
Wyniki: Użytkowanie dróg kolejowych w Austrii jest wyższe od średniej UE28. Z drugiej strony użytkowanie dróg wodnych jest poniżej tej średniej. Odpowiednie użytkowanie do celów transportowych rzeki Dunaj mogłoby istotnie odciążyć transport lądowy jako tańszy oraz bardziej zrównoważony. Nowe rozwiązania transportowe umożliwiając poprawę bezpieczeństwa na drogach, aczkolwiek realizacja proponowanego rozwiązania zależy od kosztów, jakie będą one generować.
Wnioski: Poprzez przesunięcie części transport drogowego na główną drogę wodną Austrii, rzekę Dunaj, zmniejszą się w pewnym zakresie problemy zatłoczenia na drogach i jego wpływu na środowisko. Digitalizacja logistyki, wprowadzenie systemów transportowych opartych na rozwiązaniach komputerowych typu platooning, samochody autonomiczne czy transport multimodalny, mogą się pozytywnie przyczyniać do polepszenia sytuacji na drogach, obniżenia poziomu zatłoczenia oraz emisji spalin, jak również zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Należałoby kontynuować te badania w celu doprecyzowania gotowości na nie rynku oraz efektywności kosztowej proponowanego rozwiązania. (abstrakt oryginalny)

Background: In the last decade, the total volume of freight transport has grown, partly due to the transportation of consumer goods. Multimodal transportation has been named in various publications as a solution. As a landlocked country in the middle of Europe, Austria has to bear more negative consequences of freight transport than other European countries. This study analyses the present situation of Austria's freight transport systems and compares it with the other 27 EU countries. This paper also looks for new methods in logistics, to get the problem of increasing demand for transport under control. On this basis, this paper tries to make recommendations for strategic future transportation development in the country.
Methods: This study is based on the analysis of both scientific literature, and on official publications of the logistics sector in Austria. Publications of European and Austrian statistical material have been used to compare the transport situation in the other European Union member states and Austria.
Results: Austria's usage of railways is already above average in the EU. On the other hand, waterway transport is below average. Intelligent exploitation of the River Danube could induce an important shift from road transport to cheaper and more environmental friendly river transport. New ways of managing traffic flow and increasing road safety are under development in logistics, although their implementation depends on the costs incurred.
Conclusion: By shifting a proportion of road transportation onto Austria's main waterway, the River Danube, pressure on the environment and traffic flow could be improved to a certain extent. The digitalization of logistics and the introduction of computer-driven road transportation systems, such as platooning and autonomous driving, and multimodal transportation may be useful ways to relieve the situation on the main roads, and to prevent an increase in traffic jams, exhaust emissions and the risk of accidents. Further research and practical tests will be necessary to reach market readiness and cost efficiency. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agostino N.A., William H.K.L. (Eds.), 2017. Modelling intelligent multimodal transit systems (First edition). Boca Raton, FL: CRC Press/Taylor & Francis Group.
 2. Alon T.A., Jack H., 2017. Vehicle platoon formation using interpolating control: A laboratory experimental analysis. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 84, 21-47. http://dx.doi.org/10.1016/j.trc.2017.06.019
 3. bmvit, B. für V., Innovation und Technologie (Ed.)., 2012. Faktenblatt Gesamtverkehrsplan Österreich. Retrieved from https://www.bmvit.gv.at/verkehr/gesamtverkehr/gvp/faktenblaetter/umwelt/fb_strasse_schiene_netz.pdf
 4. bmvit, B. für V., Innovation und Technologie (Ed.)., 2017. Aktionsprogramm Donau.
 5. Cathy M., Sandra M., (Eds.), 2011. City distribution and urban freight transport: multiple perspectives. Cheltenham; Northampton, MA: Edward Elgar.
 6. Christian H., 2013. Schienengüterverkehr: Markt- und Wettbewerbssituation. (Economica Institut, Ed.). Economica Institut für Wirtschaftsforschung.
 7. Daniel D.H.D, Joost C.F.d.., Bart v.A., Neville A.S., 2017. Effects of platooning on signaldetection performance, workload, and stress: A driving simulator study. Applied Ergonomics, 60, 116-127. http://dx.doi.org/10.1016/j.apergo.2016.10.016
 8. Dietmar P.F.M., Bernard S., 2014. Introduction to transportation analysis, modeling and simulation: computational foundations and multimodal applications. London: Springer.
 9. Dominik T., 2017, May 5. Globale Trends verändern die Logistik. Verkehr, 2-3.
 10. European Union, 2016. Donauraumstrategie - Erfolgsgeschichten. Amt für Veröffentlichungen Europäische Union. Retrieved from europa.eu
 11. European Union, 2017a. Infrastructure T-TEN Connecting Europe. Www.Europa.Eu. Retrieved from https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure_en
 12. European Union, 2017b. Wichtigste statistische Ergebnisse-modal split. Retrieved from http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-ex-plained/index.php/Freight_transport_statistics/de#Wichtigste_statistische_Ergebnisse
 13. Eurostat. 2017. European Union. Retrieved from http://ec.europa.eu/eurostat/web/transport/data/database
 14. Jennie L., Ramtin P., Fatma Y.T., Pravin V., 2017. Platoons of connected vehicles can double throughput in urban roads. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 77, 292-305. http://dx.doi.org/10.1016/j.trc.2017.01.023
 15. Jesus S., Miguel F. Javier F., 2016. Assessment of the Carbon Footprint Reductions of Tricycle Logistics Services. Transportation Research Record: Journal of the Transpor-tation Research Board, 2570, 48-56. http://dx.doi.org/10.3141/2570-06
 16. Marlene Z., 2010. Transitverkehrspolitik in Österreich, (2/2010). Retrieved from http://www.verkehrsjournal.at/cms.asp?editionId=18&articleId=124&action=artikel
 17. NEWADA duo project consortium (Ed.). (2016). Danube Report 2015.
 18. Planco Consulting GmbH, 2007. Volkwirtschaftlicher und ökologischer Vergleich der Verkehrsträger Straße, Schiene und Wasserstraße. (Wasser- und Schiffahrtsdirektion Ost, Ed.). Magdeburg.
 19. Rama C.G., 2006. Export Import Procedures - Documentation and Logistics. New Delhi: New Age International Pvt. Ltd., Publishers. Retrieved from http://public.eblib.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=325864
 20. Sebastian K., Felix B., 2010. Einführung in die Verkehrswirtschaft (2. Aufl). Wien: Facultas Verl.
 21. Slim H., Mekki K., 2013. Multimodal transport systems. Hoboken, NJ: ISTE Ltd/John Wiley and Sons Inc.
 22. Thomas A.C., 2012. Mastering Import & Export Management. New York: AMACOM. Re-trieved from http://grail.eblib.com.au/patron/FullRecord.aspx?p=863945
 23. Wilfried S., 2014. Branche beklagt Versäumnisse der Politik. Retrieved from http://www.dvz.de/themen/themenhefte/oesterreich/single-view/nachricht/bild-branchebeklagt-versaeumnisse-der-politik.html
 24. Via Donau D. (Ed.), 2015. Jahresbericht 2015. Via Donau Österreichische Wasserstraßen Gesellschaft. Retrieved from www.viadonau.org
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2018.262
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu