BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chudy-Laskowska Katarzyna (Rzeszow University of Technology, Poland)
Tytuł
Factors Influencing the Decision to Implement an RFID System
Czynniki wpływające na decyzję o zakupie i wdrożeniu systemu RFID w sektorze MSP
Die Faktoren, die Entscheidung für den Einkauf und die Implementierung Eines RFIS-Systems im KMU-Sektor Beeinflussen
Źródło
LogForum, 2018, vol. 14, nr 2, s. 221-233, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Technologia RFID, Zastosowanie RFID, Małe i średnie przedsiębiorstwa, System transportowy
Radio Frequency Identification (RFID), Use of radio-frequency identification (RFID), Small business, Transport system
Uwagi
summ., streszcz., zfsg., This work was supported in part by the Polish National Centre for Research and Development (NCBR) under Grant No. PBS1/A3/3/2012 titled "Synthesis of autonomous semi-passive transponder dedicated to operation in anticollision dynamic RFID systems".
Abstrakt
Wstęp: Technologia RFID jest coraz częściej stosowana i wdrażana w przedsiębiorstwach. Celem artykułu jest identyfikacja uwarunkowań decyzyjnych w procesie wdrażania w przedsiębiorstwach systemu RFID (Radio Frequency IDentification).
Metody: Dokonano przeglądu literatury na temat implementacji systemów RFID w przedsiębiorstwach oraz czynników, jakie powodują, że firmy decydują się na wprowadzenie nowego systemu identyfikacji. Przy pomocy ankiety przeprowadzono badania w 203 przedsiębiorstwach działających na rynku krajowym i międzynarodowym pytając, jakie powody skłaniają firmy do wprowadzania nowych technologii. Do badań wykorzystano testy statystyczne (chi kwadrat Pearsona oraz analizę wariancji ANOVA) i analizę czynnikową. Sprawdzono także czy wielkość przedsiębiorstwa, zasięg działania, wprowadzanie innowacji, posiadanie jakiegokolwiek systemu identyfikacji, rodzaj działalności, udział kapitału zagranicznego oraz udział w klastrze mają wpływ na ocenę czynników decydujących o zakupie systemu RFID.
Wyniki: Badania wskazują, że dla większości przedsiębiorców najważniejszym czynnikiem jest usprawnianie procesów sprzedaży, magazynowania i transportu. W niektórych przypadkach jak w mikroprzedsiębiorstwach najwyżej ocenianym czynnikiem jest koszt wdrożenia systemu. Cechy socjoekonomiczne mają także wpływ na ocenę wskazanych czynników.
Wnioski: Analiza wskazuje producentom technologii RFID jakie oczekiwania posiadają odbiorcy i co nimi kieruje w przypadku decyzji o zakupie systemu RFID. Im więcej możliwości posiada system tym jest bardziej pożądany, niemałe znaczenie mają także koszty zakupu i wdrożenia nowej technologii. W artykule zaprezentowano także wpływ wybranych cech (wielkości przedsiębiorstwa, zakresu działalności itp.) na ocenę wybranych czynników. Wyniki stanowią wkład w identyfikację otoczenia przedsiębiorstwa, które powoduje o decyzjach wprowadzania nowych technologii RFID. (abstrakt oryginalny)

Background: The RFID (Radio Frequency IDentification) stands for a modern technique of wireless identification of objects, which at the present stage of development is frequently used in automated processes in various sectors of economic activity. Today, as technology more and more often surprises us with various solutions, one must constantly follow and invest in new technologies to stay afloat on the market and not fall behind. RFID technology is increasingly applied and implemented in businesses. Unfortunately, there are not many publications on the factors which influence the choice and implementation of new solutions in businesses. The purpose of this article is to identify factors which affect decisions in the process of implementing an RFID system.
Methods: A literature review was performed concerning the implementation of RFID systems in businesses and factors which cause companies to introduce the new identification system. Questionnaire-based surveys were administered in 203 businesses operating on national and international market. Questions were asked about the motivation behind implementing new technologies. Statistical tests (chi square Pearson and analysis of variance (ANOVA)) as well as factor analysis were used in the study. It was also verified if business size, area of operations, introducing innovation, ownership of an identification system, participation of foreign capital and being part of a cluster had any effect on the assessment of factors which influence the purchase of an RFID system.
Results: The findings suggest that for most entrepreneurs the key factor is streamlining the sales, storage and transport processes. In certain cases, such as micro-enterprises, the cost of system implementation is seen as the most significant factor. Socio-economic characteristics also affect the evaluation of the factors.
Conclusion: The analysis provides manufacturers of RFID technologies with information on the expectations of the consumers and what motivates them in their decision to purchase an RFID system. The more capabilities offered by the system, the more it is desirable; the cost of purchase and implementation of the new technology is also quite salient. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Asif Z., Mandviwalla M. 2005. Integrating the Supply Chain with RFID: A Technical and Business Analysis, Communications of the Association for Information Systems, 15, 393-426.
 2. Cannon A.R., Reyes P.M., Frazier G.V., Prater E.L., 2008. RFID in the contemporary supply chain: multiple perspectives on its benefits and risk, International Journal of Operation & Production Management, 28, 5, 433-454. http://dx.doi.org/10.1108/01443570810867196
 3. Cartasegna D., Cito A., Conso F., Donida A., Grassi M., Malvasi L., Rescio G., Malcovati P., 2010. Smart RFID label for monitoring the preservation conditions of food, Sensors and Microsystems, 54, 381-385. http://dx.doi.org/10.1007/978-90-481-3606-3_77
 4. Dines A., 2004. Industry's First EPCcompliant, Real-time, Event Database, available at: http://www.businesswire.com (September 16, 2016).
 5. Dobrzańska M., Dobrzański P., 2012. RFID in transport applicacions, Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, 3, 473-477.
 6. Finkenzeller K., 2010. RFID Handbook - Fundamentals and Applications in Contactless Smart Cards, Radio Frequency Identification and Near - Field Communication, Wiley, United Kingdom.
 7. Fries J.L., Turri A.M., Bello D.C., Smith R.J., 2010. Factors that influence the implementation of collaborative RFID programs, Journal of Business & Industrial Marketing, 25, 8, 590-595. http://dx.doi.org/10.1057/ejis.2009.44
 8. Jankowski Mihułowicz P., Weglarski M., Pitera G., Kawalec D., Lichoń W., 2016. Development board of the autonomus semipassive RFID transponder, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences, 64, 3, 647-654. http://dx.doi.org/10.1515/bpasts-2016-0073
 9. Lai F., Hutchinson J., Zhang G., 2005. Radio frequency identification (RFID) in China: opportunities and challenges, International Journal of Retail & Distribution Management, 33, 12, 905 - 916.
 10. Li S., Ordon D., Visich J.K., 2010. An exploratory study of RFID implementation in the supply chain, Management Research Review, 33, 10, 1005 - 1015. http://dx.doi.org/10.1108/01409171011084003
 11. Milos F.S., Watters D.G., Pallix J.B., Bahr A.J., Huestis D.L., 2001. Wireless Subsurface Microsensors for Health Monitoring of Thermal Protection Systems on Hypersonic Vehicles, in Advanced Nondestructive Evaluation for Structural and Biological Health Monitoring, Proceedings of SPIE, 4335, 74-82.
 12. Opera A., Courbat J., Barsan N., Briand D., de Rooij N.F., Weimar U., 2009, Temperature, humidity and gas sensors integrated on plastic foil for low power applications, Sensors and Actuators B: Chemical, 140, 1, 227-232. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925400516308942
 13. Palonka J., 2007. Wykorzystanie technologii RFID w logistyce, Systemy wspomagania organizacji [Use of RFIS technology in logistics. System for organization suport]. SWO 2007, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 7181.
 14. Reyes P.M., Li S., Visich J.K., 2016, Determinants of RFID adoption stage and perceived benefits, European Journal of Operation Research, 254, 801-812. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2016.03.051
 15. Reyes P.M., Gimnez T.C., Frazier G.V., 2008. RFID Attractiveness in the U.S. and Spanish Grocery Chains, in: Koster R. and Delfmann W. (Ed.), Recent Development in Supply Chain Management, Helsinki, Finland, 63-81.
 16. Rundh B., 2008. Radio frequency identification (RFID), Marketing Intelligence & Planning, 26, 1, 97 - 114.
 17. Rutkowski K., 2003. Technologia RFID w zarządzaniu łańcuchem dostaw [RFID technology in supply chain management], Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 12, 2-6.
 18. Straub D., Rai A., Klein R., 2004. Measuring Firm Performance at the Network Level: A Nomology of the Business Impact of Digital Supply Networks" Journal of Management Information Systems, 21, 1, 83-114.
 19. Tani A.,Ugaji M., Yamabe Y., 2010. A building structural-performance monitoring system using RFID tag with sensors, Proceedings of the International Conference on Computing in Civil and Building Engineering, 30 June -2 July, Nothingham, UK, Paper 221.
 20. Tegtmeier L.A., 2004. RFID Knowledge Enabled LOGISTICS. Supply Chain Management, 10, 24.
 21. Yang L., Rida A., Wu T., Basat S., Tentzeris M.M., 2007. Integration of sensors and inkjet - printed RFID tags on paper-based substrates for UHF cognitive intelligence applications, Proceedings of IEE-APS Symp.9-15.06, Honolulu, USA, 1193-1196.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2018.279
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu