BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczygielska Agnieszka (Institute of Management, Management and Command Faculty, Warsaw, Poland)
Tytuł
Methods and Technologies Supporting Information and Knowledge Management on the Example of the Police
Źródło
Foundations of Management, 2014, vol. 6, nr 2, s. 83-92, rys., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Struktura organizacyjna, Zarządzanie wiedzą, Policja
Organisational structure, Knowledge management, Police
Uwagi
summ.
Abstrakt
This work refers to one of the hierarchical organizations, which is the police. The example of the Municipal Crowd Management (Stołeczne Stanowisko Kierowania; SSK) has been chosen as the basis for a detailed analysis presented in this article. The Department, as the place where the work of many individuals, departments and services is integrated, must demonstrate a high level of knowledge, competence, and coordination activities. The innovative technologies appear to be the unquestionable support. They should primarily serve the needs of managing knowledge on the efficient actions in relation to the socio-market requirements. In case of this organization, these solutions play a vital part in the creation of intelligent organization to support its activities focused on delivering effective public services and thus contributing to build the knowledge economy in Poland. An attempt to present the discussed issues has been taken in this study. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Częścik R. - PhD thesis: The use of mobile police position of command in the area of security and public order (Wykorzystanie policyjnego mobilnego stanowiska dowodzenia w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego). Gdynia 2011 (unpublished).
 2. Częścik R. - The possibility of using electronic tools for the purposes of identification, analysis, and visualization of the area of operational activities of police (Możliwości wykorzystania narzędzi elektronicznych na potrzeby rozpoznania, analizy terenu i wizualizacji sytuacji operacyjnej w działaniach policyjnych) [in] Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum, 12(1), Olsztyn 2013.
 3. Częścik R. - Boost of Information for the needs of command in activities of police (Zasilanie informacyjne na potrzeby dowodzenia w działaniach policyjnych). Inaugural Lecture at the Faculty of Maritime Operations Command and the Naval Academy in Gdynia, Gdynia 2012, (unpublished).
 4. European Commission Press Release dated 9 April 2013, accessed August 2013, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-309_pl.htm
 5. Probst G., Raub S., Romhardt K. - Knowledge management in organization (Zarządzanie wiedzą w organizacji). Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 6. Grzybowski J., Jac A., Łukasiewicz A., Mielechow D., Piasecki T., Walczuk D. - The future of the organization, structures, processes and business environment. Terrified chameleon. Essays about the future management (Przyszłość organizacji, struktur, procesów i otoczenia biznesu. Przerażony kameleon. Eseje o przyszłości zarządzania) (ed. P. Płoszajski). Fundacja Rozwoju Edukacji Menedżerskiej SGH, Warszawa 2005.
 7. Information of the Ministry of the Interior, accessed August 2013, http://www.msw.gov.pl/portal/pl/2/10771/.
 8. Jashapara A. - Knowledge management. An integrated approach (Zarządzanie wiedzą. Zintegrowane podejście). PWE, Warszawa 2006.
 9. Konończuk J. - The use of information systems to improve the efficiency of detection of threats, force planning and securing funds for the organization of mass events (Wykorzystanie systemów informatycznych w poprawie efektywności rozpoznawania zagrożeń, planowania sił i środków przy organizacji zabezpieczania imprez masowych). Conference papers, Szczytno 2009.
 10. Kowalik A. - Creation, inspiration, innovation. Knowledge Management from concept to implementation [in:] Management and development (Kreacja, inspiracja, innowacja. Zarządzanie wiedzą od pomysłu do wdrożenia "Zarządzanie i rozwój"), No 36 (5/2003).
 11. Krawczyńska A. - AFIS, which is the base used sparingly [in] POLICE 997 (AFIS, czyli baza skromnie wykorzystywana [w] POLICJA 997), No. 4(97), 2013.
 12. Modernization of Police (Modernizacja Policji) (ed. G. Rydlewski). Science and Industrial Consortium (Konsorcjum Naukowo - Przemysłowe) SECURUS, Warszawa 2013.
 13. Morawski M. - The problem of managing knowledge workers [in] Rreview of the organization. (Problematyka zarządzania pracownikami wiedzy [w] Przegląd organizacji), No. 1/2003.
 14. Noszczyński T. - DNA vs. Law (Prawo kontra DNA). POLICJA 997, No. 4(97), 2013,
 15. Nycz M. - Generating knowledge for the enterprise; Methods and Techniques (Generowanie wiedzy dla przedsiębiorstwa; metody i techniki). AE Wrocław, Wrocław 2004.
 16. Official Journal of the Police Headquarters, (Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji). Warsaw, April 6, 2013, pos. 28, Decision of the Chief of Police No. 125.
 17. Olejniczak K. (ed.) - The learning organizations. The model for the public administration (Organizacje uczące się. Model dla administracji publiczej). Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2012.
 18. Olejnik K., Maciejewski M. - Police Duty of Organizational Unit (Dyżurny Jednostki Organizacyjnej Policji). Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku, Słupsk 2013.
 19. Schubring-Szafraniec M. - Proceedings of the first conference on the implementation of the SIPR project organized by the Centre for IT Projects in MSWiA, March 2011, Warszawa, accessed July 2013, http://www.cpi.gov.pl/files/fck/File/konferencje/SIPR_marzec_2011/I_Konf_SIPR_System_Wspomagania_Dowodzenia_Policji.pdf.
 20. Senge M.P. - The fifth discipline (Piąta Dyscyplina). Oficyna Ekonomiczna Oddział PWP, Warszawa 2006.
 21. Stewart T.A. - America's Secret Weapon [in] Business 2.0, December 2001.
 22. The official publication of the International Association of Chiefs of Police. (Oficjalna publikacja Międzynarodowego Stowarzyszenia Szefów Policji) (accessed July 2013), http://www.policechiefmagazine.org
 23. Walczak W. - Knowledge management and intellectual capital creation of a modern company (Zarządzanie wiedzą i kreowanie kapitału intelektualnego współczesnego przedsiębiorstwa). Ementor, No. 2 (34)/2010 (accessed July 2013), http://www.e-mentor.edu.pl
 24. Website of the Indian journal published in English (accessed July 2013): http://www.thehindu.com/todays-paper/tpnational/tp-karnataka/police-need-knowledge-oftechnology-says-igp/article4875374.ece.
 25. Website WASKO (accessed July 2013): http://www.wasko.pl.
 26. Zarzycki J. in review with Artur Kowalczyk: Training is essential (Szkolenia są niezbędne). POLICJA 997, No. 4(97) 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5661
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/fman-2015-0013
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu