BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wierzowiecka Joanna (Gdynia Maritime University, Poland)
Tytuł
Effectiveness of the Management System in Accredited Laboratory as a Tool to Enhance Competitiveness
Źródło
Foundations of Management, 2013, vol. 5, nr 1, s. 83-92, tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Akredytacja laboratoriów badawczych, Norma ISO/IEC, System zarządzania jakością, Efektywność
Science laboratory accreditation, ISO/IEC standard, Quality management systems, Effectiveness
Uwagi
summ.
Abstrakt
The situation on the market of laboratory services in Poland is growing rapidly. In order to stay in this difficult market, one shall convince potential customers to his/her competences and quality of services. Testing or calibration laboratories, wishing to assert its position in the market, introduce the management system based on the PN-EN ISO/IEC 17025:2005 standard, the so-called 'General requirements for the competence of testing and calibration laboratories', and then apply for the certificate of accreditation in the Polish Centre for Accreditation (PCA) [14]. In order to maintain accreditation, as well as to maintain a competitive advantage, laboratories must prove that the management system is effective, which is the matter of this article. The first part presents the analysis of concepts on the effectiveness of the quality management systems and their improvement, in particular those set out in the standards of ISO 9000 series, as well as in the ISO/IEC 17025 standard (in the past and present). In the following part one identified and described the PN-EN ISO/IEC 17025:2005 standard on the effectiveness of the management system in the accredited laboratory (including the involvement of top management and quality policy, internal audits, corrective and preventive actions, evaluation of the effectiveness of training, quality control tests). Then one showed how to assess the effectiveness of the management system, which shall or may be used by the accredited laboratory (i.e. internal audit, self-assessment, management review, surveys and financial appraisal). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barcik R., Kubański M. - Utrudnienia podczas auditów wewnętrznych (Difficulties during internal audits)[in] Problemy Jakości, No 8, 2000, pp. 12-14.
 2. Cholewicka-Goździk K. - Samoocena - nieformalna zasada zarządzania jakością (Self-assessment - Informal principle of the quality management) [in] Problemy Jakości, No 6, 2011, pp. 4-6.
 3. DA-05 Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości (Policy regarding the participation in proficiency testing). PCA, Warszawa, ed. 5 of 17.11.11.
 4. Douglas A., Kirk D., Brennan C., Ingram A. - Maximizing the benefits of ISO 9000 implementation [in] Total Quality Management, No 10(4-5), 1999, p. 508.
 5. Hammer M. - Reinżynieria i jej następstwa (Reengineering and its consequences). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 6. Hamrol A. - Zarządzanie jakością z przykładami (Quality management with examples). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 7. Iwasiewicz A. - Zarządzanie jakością. Podstawowe problemy i metody (Quality management. Basic problems and methods). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 8. Kaczmarczyk S. - Badania marketingowe - metody i techniki (Marketing research - methods and techniques). PWE, Warszawa 1996.
 9. Kaplan R.S., Norton D.P. - Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie (Balanced scorecard. How to translate strategy into action). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 10. Leist R. (ed.) - Praktyczne zarządzanie jakością (Practical quality management). Alfa-Weka Sp. z o.o., Warszawa 1997.
 11. Lisiecka K. - Funkcje auditora w procesie poprawy i doskonalenia systemu zarządzania jakością(Auditor functions in the process of enhancing and improving the quality management system) [in] Problemy Jakości, No 3, 2000, pp. 5-7.
 12. Maleszka A. - Akredytacja. Potwierdzenie zgodności dla wyrobów na rynku na Unii Europejskiej (Accreditation. Confirmation of conformity for products on the European Union market). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
 13. Maleszka A., Łagowski E. - Wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania(Implementation of integrated management systems). Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2009.
 14. Michalski R. - Akredytacja laboratoriów wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 w pigułce (Accreditation of laboratories according to the PN-EN ISO/IEC 17025 standard in brief). LABPORTAL, http://www.labportal.pl/article/akredytacja-laboratoriow-wg-normy-pnen-isoiec-17025-w-pigulce (accessed on 24.08.2013).
 15. Michalski R., Mytych J. - Przewodnik po akredytacji laboratoriów badawczych według normy PN-EN ISO/IEC 17025 (Guide to the accreditation of testing laboratories according to the PN-EN ISO/IEC 17025standard). Wydawnictwo Elamed, Katowice 2011.
 16. Öztas T., Güzelsoy S.S. - Tekinkuş M. Development of quality matrix to measure the effectiveness of quality management systems in Turkish construction industry [in] Building and Environment, No 42(3), 2007, p. 1219.
 17. PN-EN ISO 19011:2012 Wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania (Guidelines for auditing management systems). Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2012.
 18. PN-EN ISO 9000:2006 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia (Quality management systems. Fundamentals and vocabulary). Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2006.
 19. PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością. Wymagania (Quality management systems. Requirements). Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2009.
 20. PN-EN ISO 9004:2010 Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji. Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością (Managing for the sustained success of an organization. A quality management approach). Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2010.
 21. PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących(General requirements for the competence of testing and calibration laboratories). Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2005.
 22. PN-ISO 10011-1:1994 Wytyczne do auditowania systemów jakości. Auditowanie (Guidelines for auditing quality systems. Auditing). Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 1994.
 23. PN-ISO 8402:1996 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości. Terminologia (Quality management and quality assurance. Vocabulary). Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 1996.
 24. PN-ISO 9004-1:1996 Zarządzanie jakością i elementy systemu jakości. Wytyczne (Quality management and quality system elements. Guidelines). Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 1996.
 25. Rączka M. - Systemy zarządzania jako element rozwoju przedsiębiorstwa (Management systems as a part of the development of the enterprise)[in] Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej - Zarządzanie i Marketing, No 249(13), 2008, pp. 409-416.
 26. Sikora T. (ed.) - Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością (Some concepts and quality management systems).Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
 27. Szafrański M. - Skuteczność norm w świetle norm ISO 9000(Effectiveness of standards under the ISO 9000 standards) [in] Problemy Jakości, No 12, 2002, pp. 18-24.
 28. Tkaczyk J. - Konferencje, kongresy, sympozja. 44 Europejski Kongres Jakości (Conferences, congresses, symposiums, 44 European Congress of Quality) [in] ABC Jakości. Akredytacja. Badania. Certyfikacja. Quality Review, No 3, 2000, pp. 39-47.
 29. Wawak S. - Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka (Quality management. Theory and practice). Wydawnictwo HELION, Gliwice 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5661
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.2478/fman-2014-0008
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu