BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wyganowska Małgorzata (Silesian University of Technology, Poland), Tobór-Osadnik Katarzyna (Silesian University of Technology, Poland)
Tytuł
The Passively Active Worker - a Diagnosis and Comparison of the Phenomenon in a Mining Company and a Corporation
Źródło
Polish Sociological Review, 2017, nr 1, s. 109-120, tab., rys., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Zachowania społeczne, Postawy społeczne, Efektywność pracy, Górnictwo, Korporacje
Social behaviour, Social attitudes, Work effectiveness, Mining sector, Corporation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Individual behavior in an organization depends on many factors. However, an individual joining an organization is already equipped with a fixed system of values and an attitude. Therefore, identifying workers' attitudes is essential for human resource management in organizations. A passively active worker-the so-called Z type-exhibits social behavior with features of homo sovieticus. The authors think that a Z-type employee is not solely the product of totalitarian and communist systems. The Z attitude appears in various forms among workers in the types of economies that are characteristic of Western Europe or the USA.
The aim of this study was to determine the intensity of the Z attitude among workers in two organizations with different technical cultures. The authors compared the technical cultures in Firm X and a department of Mine X. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Arnott, D. 2000. Corporate Cults. The Insidious Lure of the all-consuming Organization. New York: American Management Association.
 2. Blanchard, K. H., Zigarmi, P., Zigarmi, D. 2009. Jednominutowy menedżer i przywództwo. Warszawa: MT Biznes.
 3. Blanchard, K. H. 2007. Przywództwo wyższego stopnia. Warszawa: PWN.
 4. Harvey, P., Martink, M. J. 2009. Attribution Theory and Motivation, in: N. Borkowski (ed.), Organizational Behavior, Theory, and Design in Health Care. Sudbery, MA.: Jones and Bartlett Publishers, pp. 147-164.
 5. Korach, R. 2009. Nagroda i kara. Profesjonalna ocena pracownika. Gliwice: Helion.
 6. Lipowska, J. 2012. Detrerminanty motywacji wewnętrznej. Czy można zmotywować każdego pracownika? Zarządzanie zasobami ludzkimi 3-4: 41-52.
 7. Macey, W. H., Schneider, B. 2008. The Meaning of Employee Engagement. Industrial and Organizational Psychology 1: 3-30.
 8. Moczydłowska, J. 2005. Wyuczona bezradność - psychologiczna bariera w ograniczaniu nierówności społecznych, in: M. G. Woźniak (ed.), Kapitał ludzki i intelektualny. Rzeszów: Mitel, pp. 419-426.
 9. Ochinowsk i, T., Grzywacz, W. 2003. Kult korporacyjny - zwyrodnienie relacji między firmą a pracownikami. Urządzanie Zasobami Ludzkimi 2: 69-76.
 10. Ostrowski, P. 2007. Review of D. Arnott's Corporate cults. The insidious lure of the all-consuming organization. Zarządzanie zasobami ludzkimi 5: 161-163.
 11. Robbins, S. P. 2010. Zasady zachowania w organizacji. Poznań: Wyd. Zysk i S-ka.
 12. Stanisławek, J. 2010. Podstawy statystyki. Warszawa: Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 13. Starzyńska, W. (ed). 2009. Podstawy statystyki. Warszawa: Difin.
 14. Szostak, W. 2004. Świadomość homo sovieticus w III Rzeczypospolitej, in: J. Kornaś (ed.), Kryzys Rzeczypospolitej? Studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego. Kielce: Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach, pp. 111-122.
 15. Tischner, J. 2005. Etyka solidarności i Homo sovieticus. Kraków: Znak.
 16. Tobór-Osadnik, K., Kabalski, P., Wyganowska, M. 2012. Międzynarodowe standardy Sprawozdaw-czości Finansowej a homo sovieticus i postawy pracownicze polskich księgowych. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 65(121): 71-98.
 17. Tobór-Osadnik, K.,Wyganowska, M. 2011. Identyfikacja postaw pracowniczych. Wiadomości Górnicze 3: 155-161.
 18. Tobór-Osadnik, K. 2012. Identyfikacja postaw pracowniczych w różnych kulturach technicznych na przykładzie przedsiębiorstwa górniczego. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 19. Tyszka, K. 2009. Homo Sovieticus Two Decades Later. Polish Sociological Review 168(4): 507-522.
 20. Walter, P. 2011. Homo sovieticus - spór o człowieka. Racjonalista.pl, 04.07. http://www.racjonalista.pl/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-1413
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu