BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szumigalska Maria (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Mieście)
Tytuł
Usługi społeczne w polityce społecznej samorządu lokalnego
Social Services in Local Government's Social Policy
Źródło
Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne, 2017, T. 3, nr 2, s. 161-170, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Polityka społeczna, Samorząd terytorialny, Usługi społeczne niematerialne, Pomoc społeczna
Social policy, Local government, Non-material social services, Social assistance
Uwagi
summ.
Abstrakt
O usługach społecznych w Polsce na rzecz osób w kryzysie mówi się coraz więcej. Usługa społeczna to przede wszystkim wsparcie/pomoc udzielone określonej/ konkretnej osobie bądź osobie i jej rodzinie we wzmocnieniu i udoskonaleniu działania do osiągnięcia - w miarę możliwości - samodzielnego funkcjonowania w środowisku lokalnym zarówno pod względem ekonomicznym, jak i społecznym. W każdym kraju bardzo ważną instytucją wspierającą osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, a z której wyjście jest jedynie możliwe przez skorzystanie z usług wspierających, jest instytucja pomocy społecznej. Pomoc społeczna jest jednym z podstawowych elementów składowych lokalnej polityki społecznej oraz zwiększania się roli zarówno państwa, jak i samorządów w zapewnieniu osłony socjalnej potrzebującym, a także ich rodzinom. (fragment tekstu)

The article describes social services provided by social assistance employees to those in crisis. Social services help to minimise and even solve many problems, at the same time ensuring good conditions for people and families and helping them function independently in a local community. The author indicates that a social service in the form of social work is necessary for people and families to overcome difficult situations. A particularly important issue is defining social services in the development of local government. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Elfring, T. (1989). New evidence on the expansion of service employment in advanced economies. Review of Income and Wealth, 35(45), 409-440.
 2. Hanna, N., Dodge, M. R. (1997). Kształtowanie cen. Strategie i procedury. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 3. Hollins, B., Shinkins, S. (2006). Managing service operations: Design and implementation. Thousand Oaks: Sage.
 4. Janoś-Kresło, M. (2002). Usługi społeczne w procesie przemian systemowych w Polsce. Monografie i Opracowania, 512. Warszawa: Wydawnictwo SGH.
 5. Kotarbiński, T. (1969). Zagadnienie produkcyjności usług. Prakseologia, 33, 3-9.
 6. Kurzynowski, A. (2004). Osoby niepełnosprawne w polityce społecznej państwa. W: A. Kurzynowski, J. Mikulski (red.), Rehabilitacja i zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy (s. 15-37). Warszawa: Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem.
 7. Kurzynowski, A., Mikulski, J. (red.). (2004). Rehabilitacja i zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Warszawa: Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem.
 8. Lange, O. (1959). Ekonomia polityczna, t. 1. Warszawa: PWN.
 9. Lepalczyk, I. (1981). Problemy kształcenia pracowników socjalnych. Warszawa: TWWP.
 10. Mała encyklopedia ekonomiczna. (1962). Warszawa: PWE.
 11. Marshall, G. (red.). (2005). Słownik socjologii i nauk społecznych. Warszawa: PWN.
 12. Modzelewska, M. (1991). Roboczy głos w dyskusji nad modelem kształcenia pracowników socjalnych - propozycja programu. Praca Socjalna, 34, 76-89.
 13. Piekut-Brodzka, D. M. (2004). Wiedza z zakresu pedagogiki specjalnej niezbędna w pracy socjalnej. W: D. M. Piekut-Brodzka, J. Kuczyńska-Kwapisz (red.), Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych (s. 8-14). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 14. Supińska, J. (1991). Dylematy polityki społecznej. Warszawa: Wydawnictwo IPS UW.
 15. Szarfenberg, R. (2011). Standaryzacja usług społecznych. Warszawa: Wrzos. Pobrano z: http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/Ekspertyza Ryszard Szarfenberg.pdf
 16. Ustawa o pomocy społecznej. (2004, 12 marca). Dz.U. 2016 poz. 930 z późn. zm. (tekst ujednolicony z 7 czerwca 2016 r.).
 17. Ustawa o samorządzie gminnym. (1990, 8 marca). Dz.U. 2016 poz. 446 z późn. zm. (tekst ujednolicony z 17 marca 2016 r.).
 18. Wódz K. (1991). Praca socjalna w środowisku zamieszkania. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 19. Zastrow, C. H. (1978). Introduction to social welfare institutions: Social problems, services, and current issues. Homewood, IL: The Dorsey Press.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-8632
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu