BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Molendowski Edward (Cracow University of Economics, Poland / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
An Internationally Competitive Economy : a Comparison of Poland and the Visegrad Group Countries in the Post-Accession Period
Międzynarodowa pozycja konkurencyjna gospodarki - Polska na tle państw Grupy Wyszehradzkiej w okresie poakcesyjnym
Źródło
Comparative Economic Research, 2017, vol. 20, nr 4, s. 5-21, rys., tab., bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe
Konkurencyjność gospodarki żywnościowej, Polska w UE
Competitiveness of the food economy, Poland in EU
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E2, E6, F4, F5
summ., streszcz., This publication was co-financed with funds from the National Science Centre, granted on the basis of decision No. DEC-2015/17/B/HS4/02075.
Kraj/Region
Kraje Grupy Wyszehradzkiej
Visegrad Group countries
Abstrakt
Artykuł jest prezentacją wyników analizy, w ramach której podjęto próbę porównania zmian pozycji konkurencyjnej Polski oraz pozostałych państw Grupy Wyszehradzkiej (GW-4) w okresie poakcesyjnym (lata 2004-2015). Przyjęto założenie, że Polska należy wśród państw GW-4 do tych, w których najbardziej wyraźnie wystąpiły zróżnicowane efekty członkostwa. W badaniu zastosowano analizę danych wtórnych, dotyczących filarów konkurencyjności gospodarki wyodrębnionych w Raportach "Global Competitiveness Report", opracowywanych przez Światowe Forum Ekonomiczne. Artykuł kończy zestawienie najważniejszych wniosków wynikających z prezentowanej analizy. (abstrakt oryginalny)

This article presents the results of an analysis comparing the competitive position of Poland and other countries of the Visegrad Group (V4) in the post-accession period (2004-2015). The assumption is that among the V4 countries, Poland has joined those countries where the diverse effects of EU membership are clearly visible. In the study, analysis was applied to secondary data pertaining to pillars of economic competitiveness, as determined by the 'Global Competitiveness Reports' prepared by the World Economic Forum. The article ends with a list of vital conclusions based on the presented analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aigigner K. (2006), Competitiveness: From a Dangerous Obsession to a Welfare Creating Ability with Positive Externalities, 'Journal of Industry, Competition and Trade', No. 2.
 2. Alvarez I., Marin R. (2010), FDI and Technology as Levering Factors of Competitiveness in Developing Countries, [in:] Globelics 2010, 8th International Conference: Making Innovation Work for Society: Linking, Leveraging and Learning, 'Conference Proceedings', University of Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia.
 3. Bieńkowski W., Weresa M.A. (2008), Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji - wstępne wyniki badań, SGH Warsaw School of Economics, Warsaw.
 4. Boguszewski P. (2016), Globalny raport konkurencyjności 2016-17 Światowego Forum Gospodarczego, National Bank of Poland, Warsaw.
 5. Bossak J. (2000), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki kraju i przedsiębiorstwa. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne [in:] Bieńkowski W. (ed.), Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską, SGH Warsaw School of Economics, Warsaw.
 6. Bossak J. (2013), Konkurencja i współpraca międzynarodowa, Difin, Warsaw.
 7. Cho D., Moon H. (1998), A Nation's International Competitiveness in Different Stages of Economic Development, 'Advances in Competitiveness Research', Vol. 6, No. 1.
 8. Dunn M.H. (1994), Do Nations Compete Economically? A Critical Comment on Prof. Krugman's Essay,'Competitiveness: A Dangerous Obsession', 'Intereconomics', November/ December.
 9. Gomułka M., Czajkowski Z. (2008), Konkurencyjność międzynarodowa - pojęcie i metodologia pomiaru; Materiały do dyskusji, [in:] Bieńkowski W, Weresa M.A. (ed.), Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji - wstępne wyniki badań, SGH Warsaw School of Economics, Warsaw.
 10. Gorynia M., Łaźniewska E. (ed.) (2009), Kompendium wiedzy o konkurencyjności, PWN, Warsaw.
 11. Howes C. (2000), U.S Competitiveness and Economic Growth [in:] Howes C., Singh A., (ed.) Competitiveness Matters: Industry and Economic Performance in the U.S, The University of Michigan Press, Michigan.
 12. Jagiełło, E.M. (2000), Strategiczne budowanie konkurencyjności gospodarki, Poltext, Warsaw.
 13. Karodia A. et al. (2004), International Competitiveness, Globalisation and Technology for Developing Countries, 'Singaporean Journal of Business Economics and Management Studies', Vol. 12, No. 9.
 14. Kojima K., Ozawa T. (1985), Toward a Theory of Industrial Restructuring and Dynamic Comparative Advantage, 'Hitotsubashi Journal of Economics', Vol. 26.
 15. Krugman P. (1994), Competiveness: A Dangerous Obsession, 'Foreign Affairs', Vol. 73, No 2.
 16. Krugman P. (1996), Making Sense of the Competitiveness Debate, 'Oxford Review of Economic Policy', Vol. 12, No. 3.
 17. Lorz J.O. (1997), Standortwettbewerb bei internationaler Kapitalmobilität: eine modelltheoretische Untersuchung, 'Kieler Studien', Vol. 284, Kiel.
 18. Majewska-Bator M. (2010), Rozwój endogenicznej przewagi w handlu międzynarodowym a proces zmniejszania luki technologicznej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 19. Martin R. (2003), A Study on the Factors of Regional Competitiveness. Final Report for The European Commission Directorate-General Regional Policy, University of Cambridge, Cambridge.
 20. Miozzo M., Walsh V. (2006), International Competitiveness and Technological Change, Oxford University Press, New York.
 21. Misala J. (2011), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, PWE, Warsaw.
 22. Misala J.; Misztal P., Młynarzewska I., Siek E. (2008), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski w okresie 1990-2007, University of Technology in Radom, Radom.
 23. Molendowski E. (2015), 10 Years of Membership in the European Union - Poland in Comparison with the Visegrad Group countries, 'Central European Review of Economics & Finance', Vol. 10, No. 4.
 24. Molendowski E. (2016), Dekada członkostwa w Unii Europejskiej - Polska na tle nowych państw członkowskich, 'Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae', Vol. 1, No. 3.
 25. Mrak M. (2000), Globalisation: Trends, Challenges and Opportunities in Countries in Transition. IDO, Vienna.
 26. Olczyk M. (2008), Konkurencyjność. Teoria i praktyka, CeDeWu, Warsaw.
 27. Porter M.E. (1990), The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York.
 28. Radło M.J. (2008), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar [in]: Bieńkowski W., Weresa M.A. (ed.), Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji - wstępne wyniki badań, SGH, Warsaw.
 29. Reinert E. (1995), Competitiveness and its predecessors - a 500 Year Across National Perspective, 'Structural Change and Economic Dynamics', Vol. 6.
 30. Siebert H. (2006), Locational Competition: A Neglected Paradigm in the International Division of Labour, 'The World Economy', Vol. 29, No. 2.
 31. Thurow L.C. (2006), Microchips, Not Potato Chips, 'Foreign Affairs', Vol. 73.
 32. Weresa M. A. (2008), Definicje, determinanty oraz sposoby pomiaru konkurencyjności krajów, 'Prace i Materiały', No. 284, SGH Warsaw School of Economics, Warsaw.
 33. World Economic Forum (2014), Global Competitiveness Report 2014-2015, WEF, Geneva.
 34. World Economic Forum (2015), Global Competitiveness Report 2014-2015, WEF, Geneva.
 35. World Economic Forum (2017), The Global Competitiveness Report 2016-2017, Klaus Schwab (ed.), WEF, Geneva.
 36. Wysokińska Z. (2001), Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami, PWN, Warsaw.
 37. Wziątek-Kubiak A. (2001), Międzynarodowa specjalizacja a konkurencyjność, 'Ekonomista', No. 4.
 38. Wziątek-Kubiak A. (2004), Kontrowersje wokół konkurencyjności w teorii ekonomii, 'Ekonomista', No. 6.
 39. Żmuda M., Molendowski E. (2016), W poszukiwaniu istoty konkurencyjności gospodarki narodowej: studium interdyscyplinarne, 'Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia', No. 3 (81).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-2008
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.1515/cer-2017-0025
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu