BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cygnar Elżbieta (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu), Mierzyński Marek (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu), Merklinger-Soma Maria (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu)
Tytuł
Rodzina wielodzietna w dobie współczesnych przemian
Numerous Family in the Era of Contemporary Transformations
Źródło
Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne, 2017, T. 3, nr 1, s. 55-67, bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe
Rodzina wielodzietna, Polityka społeczna, Wychowanie, Program Rodzina 500+
Large family, Social policy, Education, Family 500+ program
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszej refleksji zostanie poświęcone sporo miejsca rodzinom wielodzietnym, aby móc uchwycić i podjąć próbę zaprezentowania ich adekwatnego obrazu, wolnego od stereotypów i krzywdzących uproszczeń przez pryzmat wiedzy pedagogicznej w kontekście obecnych, ale także dynamicznie rozwijających się wielopłaszczyznowych, rodzinnych więzi (Kożuchowska, 2015). Znaczący impuls dla podjęcie tej tematyki stanowi wciąż niski status rodzin wielodzietnych, w wielu przypadkach wręcz balansowanie na granicy widocznego niedostatku i ubóstwa (Forma, 2013). Czas pokaże, na ile projekt Rodzina 500+ stanie się trwałym czynnikiem istotnie wpływającym na poprawienie sytuacji ekonomicznej tych rodzin. (fragment tekstu)

The institution of the family seems to be the most representative and authoritative community of people where thought currents and social phenomenon of contemporary times are focused like in the lens. In the course of reflection about the dynamic structure of this institution, we can see the presentation of the function of the family firstly captured and then presented planes of its analysis. The numerous family is particularly perceived as the community where all the values are imparted and tradition is cherished. This renders that extremely strong interpersonal relationships are created and they give a sense of security and mutual solidarity. Both the process of development of the communication in this type of family and propinquity of the members of the family in the psychological aspect not only integrate its unity but also protect the family effectively against some contemporary dangers such as: reduction of human's attitudes and aspirations towards hedonism, utilitarianism and conformism. Finally, it also causes positive impulse that leads to some actions which may create the prospects of optimistic and full of hope world in the future. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauman, Z. (2000). Ponowoczesność jako źródło cierpień. Warszawa: Sic.
 2. Bauman, Z. (2003). Razem osobno. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 3. Bielan, Z. (2004). Zagrożenia i kryzys współczesnej rodziny. W: A. W. Janke (red.), Pedagogika rodziny na progu XXI wieku. Toruń: Akapit
 4. Budzyńska, E. (2015). Rodzina jako wartość? Dylematy socjologa. W: W. Muszyński (red.), Rodzina jako wartość: wzory - modele - redefinicje (s. 21-37). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 5. Doleszczak, B. (1994). Rodziny wielodzietne w dwóch osiedlach warszawskich. W: J. Danecki, B. Rysz-Kowalczyk (red.). Kwestie społeczne i krytyczne sytuacje życiowe u progu lat dziewięćdziesiątych (s. 141-160). Warszawa: Ośrodek Badań Społecznych.
 6. Dyczewski, L. (1994). Rodzina, społeczeństwo, państwo. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 7. Dyczewski, L. (2003). Rodzina twórcą i przekazicielem kultury. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 8. Forma, P. (2010). Rodzina wielodzietna. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku (s. 444-454). Warszawa: Żak.
 9. Forma, P. (2013). Rodzina wielodzietna - analiza polityki społecznej i badań pedagogicznych. Praca Socjalna, 28(6), 67-80.
 10. Giddens, A. (2001). Nowoczesność i tożsamość. "Ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa: PWN.
 11. Harwas-Napierała, B. (2009). Rodzina jako wartość a współczesność. W: B. Harwas- Napierała (red.), Rodzina jako wartość w rozwoju człowieka (s. 11- 23). Poznań: Wydawnictwo UAM.
 12. Jeanničre, A. (1969). Zróżnicowanie płciowe: prawo a pożądanie. W: K. W. Meissner (red.), Natura, kultura, płeć - historia. Etnografia. Socjologia. Psychoanaliza. Filozofia. Kraków: Znak.
 13. Kocik, L. (2006). Rodzina w obliczu wartości i wzorów życia ponowoczesnego świata. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
 14. Kotlarska-Michalska, A. (2002). Więź w rodzinach wielodzietnych. Rocznik Socjologii Rodziny, t. XIV, 57-70.
 15. Kożuchowska, M. (2015). Dzieci jedyne oraz z rodzin wielodzietnych. Remedium, 1(262), s. 10-12.
 16. Krajewska, B. (2012). Sytuacja i możliwości wsparcia rodzin wielodzietnych. Wychowanie na co dzień, 4-5, 33-38.
 17. Lewicka, M. (2015). Rodzina nadal najwyższą wartością? Kierunki przemian współczesnej rodziny. W: W. Muszyński (red.), Rodzina jako wartość: wzory - modele - redefinicje (s. 38-49. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 18. Lustig, J. (1998). Skutki ubóstwa jakich doświadczają dzieci. W: P. Dobrowolski, I. Mądry (red.), Ubodzy i bezdomni (s. 62-77). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 19. Mariański, J. (2000). Rodzina wobec wartości: rozpad czy transformacja. W: D. Kornas- Biela (red.), Rodzina: źródło życia i szkoła miłości (s. 53-86). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 20. Minkiewicz, A. (1995). Kryzys więzi rodzinnych i niektóre jego konsekwencje społeczne i kulturowe. W: E. Hałoń (red.), Rodzina - jej funkcje przystosowawcze i ochronne (s. 69-88). Warszawa: PAN.
 21. Miruć, A. (2011). Wielodzietność - dysfunkcja pomocy społecznej. Administracja. Teoria. Dydaktyka. Praktyka, 1(22), 21-35.
 22. Morley, D. (2011). Przestrzenie domu. Media, mobilność i tożsamość. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
 23. Muszyński, W. (2008). Szanse i zagrożenia rodziny w ponowoczesności. W: W. Muszyński, E. Sikora (red.), Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności. Szanse - zagrożenia - patologie (s. 7-13). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 24. Najder, M. (2009). Zagrożenia współczesnej rodziny. W: A.. Ładyżański (red.), Rodzina we współczesności (s. 239-243). Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT.
 25. Nikitorowicz, J. (2001). Rodzina w procesie kształtowania tożsamości kulturowej w dobie regionalizacji i globalizacji. W: Z. Tyszka (red.), Współczesne rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian (s. 71-84). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 26. Nowacka, I. (2002). Funkcja socjalizacyjno-wychowawcza rodzin wielodzietnych w środowisku wielkomiejskim (niepublikowana praca magisterska). Instytut Socjologii UAM w Poznaniu.
 27. Plopa, M. (2004). Psychologia rodziny. Teoria i badania. Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej.
 28. Rutkowska, A. (2002). Wielodzietność - problem socjalny i próby pomocy. Pedagogika Społeczna, 2, 28-40.
 29. Skrzypniak, R. (2000). Wartości w procesie wychowania rodzinnego. Roczniki Socjologii Rodziny, XII, 31-47.
 30. Slany, K. (2002). Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie. Kraków: Nomos.
 31. Szlendak, T. (2011). Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie. Warszawa: PWN.
 32. Szmyd, K. (2009). Wybrane problemy współczesnej rodziny - badania i zagadnienia do dyskusji. W: K. Duraj-Nowakowa, U. Gruca-Miąsik (red.), Rodzina, diagnoza, profilaktyka i wsparcie (s. 84-93). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 33. Sztompka, P. ( 2000). Trauma wielkiej zmiany. Społeczne koszty transformacji. Warszawa: PWN.
 34. Tyszka, Z. (2005a). Relacja "rodzina" - społeczeństwo globalne. W: M. Ziemska (red.), Rodzina współczesna (s. 25-31). Warszawa: Wydawnictwo UW.
 35. Tyszka, Z. (2005b). Rodzina współczesna - jej geneza i kierunki przemian. W: M. Ziemska (red.), Rodzina współczesna (s. 193-200). Warszawa: Wydawnictwo UW.
 36. Zasańska, A. (2009). Więzi rodzinne a pozycja dziecka w rodzinie. W: A. Ładyżański (red.), Rodzina we współczesności (s. 107-113). Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT.
 37. Zielazana, A. (2000). Funkcje rodziny realizowane przez rodziny wielodzietne korzystające z pomocy społecznej (niepublikowana praca magisterska). Instytut Socjologii UAM w Poznaniu.
 38. Żeglicka, H. (1998). Rodziny wielodzietne. Polityka Społeczna, 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-8632
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu