BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baniak Józef (Adam Mickiewicz University)
Tytuł
In Vitro Method in the Understanding of Polish Secondary School and University Students : Between Prohibition and Choice
Źródło
Polish Sociological Review, 2016, nr 4, s. 513-530, tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Moralność, Płodność, Studenci
Morality, Fertility, Students
Uwagi
summ.
Abstrakt
This article presents an analysis of the views and opinions of secondary school students in Kalisz anduniversity students in Poznań in regard to in vitro fertilization and its use by infertile couples. The basis for the analysis is sociological research conducted in the years 2007 and 2011 among 456 secondary school students and 426 university students. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Babbie, E. 2003. The Practice of Social Research, Polish edition, Badania społeczne w praktyce, transl. by W. Betkiewicz et al. Warszawa: PWN.
 2. Baniak, J. 2015. Od akceptacji do kontestacji. Moralność katolicka w krytycznym ujęciu i ocenie młodzieży polskiej. Warszawa: Difin.
 3. Biszewska, J. 2015. In vitro. Szanse w procentach. Gazeta.pl. e-Dziecko 2: 1-2.
 4. Blalock, H. M. 1977. Social Statistics, Polish Edition, Statystyka dla socjologów, transl. by M. Tabin, I. Topińska, K. Starzec. Warszawa: PWN.
 5. Boguszewski, R. 2012. Religijność i moralność w społeczeństwie polskim: zależność czy autonomia ? Studium socjologiczne. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, pp. 236-250.
 6. Budrowska, B. 2000. Macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiety. Wrocław: Funna.
 7. Czarnecki, P. 2002. Dylematy etyczne współczesności. Warszawa: Difin.
 8. Głombik, K. 2009. Naprotechnologia - godziwa metoda leczenia niepłodności w małżeństwie, in: E. Lichtenberg-Kokoszka, E. Janik, J. Dzierżanowski (eds.), Niepłodność. Zagadnienie interdyscyplinarne. Kraków: Impuls, pp. 91-99.
 9. Górska, M. 2005. Zagrożona męskość. Raport: Niepodległość, Żyjmy dłużej 1: 52-62.
 10. Jan Paweł II. 1995. Evangelium Vitae. Encyklika o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego. Watykan.
 11. Konarska, I. 2005. Przepraszam, czy tu leczą? Raport Niepodległość, Żyjmy dłużej 1: 135-144.
 12. Miall, Ch. 1994. Community Constructs of Involuniary Childesnes: Sympathy, Stigma and Social Support, The Canadian Review of Sociology and Antropology 4: 392-421.
 13. Modzelewski, W. 2009. Jak się różnimy, jak się zmieniamy? Współczesny świat w sondażach międzynarodowych. Warszawa: Scholar.
 14. Morzyniec, A. 2009. Moralne aspekty inżynierii genetycznej a zwłaszcza zapłodnienia in vitro, in: A. Maksymowicz (ed.), Moralne dylematy Polaków w ponowoczesności. Kraków: Nomos, pp. 122-133.
 15. Przybył, I. 2012. Zostać rodzicem mimo wszystko: uwarunkowania działań prokreacyjnych małżonków niepłodnych, in: J. Baniak (ed.), Między nakazem a wyborem. Moralne dylematy małżeństw i rodzin w Polsce. Kraków: Nomos, pp. 127-141.
 16. Roguska, B. 2010, Etyczne aspekty zapłodnienia in vitro. Komunikat z badań. BS/96/2010/. Warszawa: CBOS.
 17. Rostowski, J. 1993. Współczesne zmiany w postawach wobec dziecka, Problemy Rodziny, part 1: no. 5, pp. 3- 6; part 2: no. 6, pp. 3-17.
 18. Sitkowski, M. 2005. Od magicznych kamieni do in vitro. Raport Niepodległość. Żyjmy dłużej 1: 126-131.
 19. Szawarski. Z. 2014. Nie masz prawa, Gazeta Wyborcza 177.
 20. Szeroczyńska, M. 2008. Czy istnieje prawo do posiadania dzieci?, in: A. Kwak (ed.), Rodzicielstwo między domem, prawem, służbami społecznymi. Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej, pp. 89-112.
 21. Tomasik, K. 2010. Metoda in vitro w ustawodawstwie krajów Europy i pozaeuropejskich. Diakonia Życia 3: 1-4; also http://ekai.pl, October 2010.
 22. Wojaczek, M. 2009. Naprotechnologia wyrazem troski o zdrowie, in: E. Lichtenberg-Kokoszka, E. Janik, J. Dzierżanowski (eds.), Niepodległość. Zagadnienie interdyscyplinarne. Kraków: Impuls, pp. 42-53.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-1413
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu