BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzybek Maria (Uniwersytet Rzeszowski), Kawa Marta (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Expectations of Podkarpacie Residents with Regard to Offers of Organic Food Products of Regional Origin
Oczekiwania mieszkańców podkarpacia w zakresie oferty ekologicznych produktów spożywczych pochodzenia regionalnego
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2017, z. 1 (43), s. 79-85, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Produkty ekologiczne, Produkty regionalne, Konsument, Podaż
Ecological product, Regional product, Consumer, Supply
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Podkarpacie
Subcarpathian Region
Abstrakt
Celem opracowania było zaprezentowanie warunków rozwoju produkcji i dystrybucji spożywczych produktów ekologicznych w woj. podkarpackim oraz opinii konsumentów reprezentujących różne środowiska lokalne tej części kraju, na temat nabywanych ekoproduktów żywnościowych. Dla realizacji powyższego celu przeprowadzono badania ankietowe, a jako narzędzia badawczego użyto kwestionariusza ankiety. Objęto nimi łącznie 700 mieszkańców woj. podkarpackiego. Dobór próby do badania był doborem celowym. Rynek ekologicznych produktów żywnościowych to przyszłościowy segment rynku artykułów spożywczych. Konsumenci z woj. podkarpackiego są zdania, że zwiększenie podaży ekoproduktów wytwarzanych i oferowanych w tej części kraju powinno dotyczyć zwłaszcza nabiału, owoców i warzyw, miodu, ziół, wędlin oraz pieczywa. Rozwój rynku żywności ekologicznej będzie stymulowany między innymi wzrostem popytu, który wynika z podnoszenia poziomu wiedzy konsumentów na temat jakości żywności ekologicznej i jej wpływu na stan zdrowia. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to present the conditions for development of food production and distribution of organic products in Podkarpackie voivodeship and to present the opinions of consumers representing various local communities from this part of the country about purchased eco-food. To achieve this objective, a survey was conducted using direct interview method. The study involved a total of 700 residents of Podkarpackie gathered through a purposive sample. The market of organic food products is a future-oriented segment of the food market. Consumers from Podkarpackie voivodeship are of the opinion that increasing the supply of eco-products on the market in this part of the country should apply especially to dairy products, fruits and vegetables, honey, herbs, meat, and bread. The development of the organic food market will be stimulated by, among other things, the increase in demand that results from raising the level of consumer awareness of quality of organic food and its impact on health. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ankiel-Homa, M. (2014). Wyznaczniki wartości informacyjnej opakowań produktów mleczarskich. Market. Rynek, 8, 313-319.
 2. Bartoshuk, L., Beauchamp, G. (1997). Tasting and Smelling, Handbook of Perception and Cognition (p. 22-23). United States: Academic Press.
 3. Dżugan, M. (2014). Czy wiemy co jemy? Gazeta Uniw. Prac. Stud. Uniw. Rzeszow, 3, 40-42.
 4. GUS (2014). Mały Rocznik Statystyczny Polski. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 5. Grzybowska-Brzezińska, M. (2004). Szanse rozwoju rynku produktów ekologicznych pochodzenia zwierzęcego. Zesz. Nauk. AR Krak. Ser. Ekon., 415, 30, 61-70.
 6. Hulten, B. (2011). Sensory Marketing: The Multi - Sensory Brend - experience Concept. Eur. Bus. Rev., 3, 256-273.
 7. Jeznach, M. (Ed.). (2007). Podstawy marketingu żywności (p. 151). Warszawa: Wyd. SGGW.
 8. Kociszewski, K. (2014). Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w świetle wyników badań gospodarstw konwencjonalnych. J. Agribus. Rural Dev., 1(31), 59-68.
 9. Komorowska, D. (2006). Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Prob. Roln. Świat., 15-46.
 10. Komorowska, D. (2015). Znaczenie rolnictwa ekologicznego w Polsce. Rocz. Nauk. SERiA, XVII, 2, 119-126.
 11. Lemanowicz, M. (2014). Żywność ekologiczna - innowacyjny trend w zachowaniu konsumentów. Market. Rynek, 8, 1110-1115.
 12. Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes (p. 140-155). Archives of Psychology.
 13. Łuczka-Bakuła, W. (2013). Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce po przystąpieniu do UE w aspekcie wsparcia PROW 2004-2006. Rocz. Nauk. SERiA, 15, 1, 135-141.
 14. Megicks, P., Memery, J., Angel, R. J. (2012). Understanding local food shopping: Unpacking the ethical dimension. J. Market. Manag., 28, 3-4, 264-289.
 15. Pearson, D., Henryks, J., Trott, A., Jones, P., Parker, G., Dumaresq, D., Dyball, R. (2011). Local food: Understanding consumer motivations in innovative retail formats. Brit. Food J., 113, 7.
 16. Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014-2020 (2014). Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 17. Rogala, A. (2015). Zainteresowanie żywnością lokalną wśród polskich konsumentów na tle polityki rolnej Unii Europejskiej. Handel Wewn., 3(356), 227-238.
 18. Schnell, S. M. (2013). Food Miles, local heating and community supported agriculture: putting local food In its place. Agric. Human Valnes., 30, 4, 615-638.
 19. Urban, S. (2008). Marketing produktów spożywczych. Wrocław: Wyd. Uniw. Ekon.
 20. The World of Organic Agriculture-Statistics and Emerging Trends (2014). Research Institute of Organic Agriculture (FiBL). Bonn, Germany: Frick, Switzerland i International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM).
 21. Żakowska-Biemans, S. (2011). Bariery zakupu żywności ekologicznej w kontekście rozwoju rynku żywności ekologicznej. J. Res. Appl. Agri. Eng., 56(4), 216-220.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00259
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu